bảng báo giá đèn led Việt DLV Lighting tháng 01 năm 2020 (Chưa chiết khấu)

Bảng báo giá đèn âm trần DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led âm trần DLV Lighting 3w as trắng/ vàng ATSM-T55.200Ø 90 x 75mm
Đèn led âm trần DLV Lighting 4w as trắng/ vàng ATSM-T67.200Ø120 x 90mm
Đèn led âm trần DLV Lighting 6w as trắng/ vàng ATSM-T72.000Ø120 x 110mm
Đèn led âm trần DLV Lighting 9w as trắng/ vàng ATSM-T98.400Ø145 x 125mm
Đèn led âm trần DLV Lighting 12w as trắng/ vàng ATSM-T108.000Ø160 x 145mm
Đèn led âm trần DLV Lighting 18w as trắng/ vàng ATSM-T120.000Ø225 x 205mm
Đèn led âm trần DLV Lighting 24w as trắng/ vàng ATSM-T216.000Ø 275mm

Bảng báo giá đèn ốp nổi DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 6w as trắng/ vàng ON-T93.600Ø 120 x 120mm
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 12w as trắng/ vàng ON-T132.000Ø 170 x 170mm
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 18w as trắng/ vàng ON-T156.000Ø 225 x 225mm
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 24w as trắng/ vàng ON-T240.000Ø 300 x 300mm
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 6w as trắng/ vàng ON-V96.000Ø 120 x 120mm
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 12w as trắng/ vàng ON-V136.800Ø 170 x 170mm
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 18w as trắng/ vàng ON-V168.000Ø 225 x 225mm
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 24w as trắng/ vàng ON-V264.000Ø 300 x 300mm

Bảng báo giá đèn panel DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led panel DLV Lighting 42w as trắng PN600x600960.000600 x 600mm
Đèn led panel DLV Lighting 48w as trắng PN300x12001.152.000Ø 170 x 170mm
Đèn led panel DLV Lighting 72w as trắng PN600x12002.640.000Ø 225 x 225mm
Đèn led panel DLV Lighting 12w as trắng PN300x300456.000Ø 300 x 300mm
Đèn led panel DLV Lighting 24w as trắng PN300x600672.000Ø 120 x 120mm
Tai cài56.000Ø 170 x 170mm

Bảng báo giá đèn Compact led DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn Compact led DLV Lighting 8w as trắng DLV-B801-T 76.000 E27
Đèn Compact led DLV Lighting 8w as vàng DLV-B801-V 76.000 E27
Đèn Compact led DLV Lighting 12w as trắng DLV-B1201-T 100.000 E27
Đèn Compact led DLV Lighting 12w as vàng DLV-B1201-V 100 .000 E27
Đèn Compact led DLV Lighting 24w as trắng DLV-B2401-T 220 .000 E27/Φ73x250mm
Đèn Compact led DLV Lighting 24w as vàng DLV-B2401-V 220.000 E27/Φ73x250mm
Đèn Compact led DLV Lighting 36w as trắng DLV-B3601-T 290 .000 E27/Φ89x325mm
Đèn Compact led DLV Lighting 36w as vàng DLV-B3601-V 290.000 E27/Φ89x325mm
Đèn Compact led DLV Lighting 60w as trắng DLV-B6001-T 477.000 E27/Φ105x365mm
Đèn Compact led DLV Lighting 60w as trắng DLV-B6001-V 477 .000 E27/Φ105x365mm

Bảng báo giá đèn led âm trần đế đúc mặt tản quang DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led âm trần đế đúc mặt tản quang DLV Lighting 7w as trắng DLV-D708-T 141.00090x120x35mm
Đèn led âm trần đế đúc mặt tản quang DLV Lighting 7w as vàng DLV-D708-V 141.00090x120x35mm
Đèn led âm trần đế đúc mặt tản quang DLV Lighting 7w 3 màu DLV-D708-3M 156.00090x120x35mm
Đèn led âm trần đế đúc mặt tản quang DLV Lighting 12w as trắng DLV-D1208-T 184 .000Φ110x140x40mm
Đèn led âm trần đế đúc mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng DLV-D1208-V 184 .000Φ110x140x40mm
Đèn led âm trần đế đúc mặt tản quang DLV Lighting 12w 3 màu DLV-D708-3M 270.000Φ110x140x40mm

Bảng báo giá đèn led âm trần mắt hạt DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led âm trần mắt hạt- chỉnh góc chiếu DLV Lighting 3w as trắng DLV-D304-T 92.000Φ70×85*H38mm
Đèn led âm trần mắt hạt- chỉnh góc chiếu DLV Lighting 3w as vàng DLV-D304-V 92.000Φ70×85*H38mm
Đèn led âm trần mắt hạt- chỉnh góc chiếu DLV Lighting 7w as trắng DLV-D704-T 151.000Φ90×115*H68mm
Đèn led âm trần mắt hạt- chỉnh góc chiếu DLV Lighting 7w as trắng DLV-D704-V 151 .000Φ90×115*H68mm
Đèn led âm trần mắt hạt- chỉnh góc chiếu DLV Lighting 12w as trắng DLV-D1204-T 237 .000Φ110x140x40mm
Đèn led âm trần mắt hạt- chỉnh góc chiếu DLV Lighting 12w as trắng DLV-D1204-V 237.000Φ110x140x40mm

Bảng báo giá đèn led âm trần liền tụ mặt tản quang DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 5w as trắng DLV-D511-T 97.000Φ75×102*H62mm
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 5w as vàng DLV-D511-V 97.000Φ75×102*H62mm
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 7w as trắng DLV-D711-T 123.000Φ90×115*H68mm
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 7w as vàng DLV-D711-V 123 .000Φ90×115*H68mm
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as trắng DLV-D1211-T 170 .000Φ110×140*H70mm
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng DLV-D1211-V 170.000Φ110×140*H70mm

Bảng báo giá đèn led âm trần COB tròn – chỉnh góc chiếu DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led âm trần COB chỉnh góc chiếu DLV Lighting 5w as trắng DLV-D554-T 129.000Φ75*Φ85*H53 mm
Đèn led âm trần COB chỉnh góc chiếu DLV Lighting 5w as vàng DLV-D554-V 129.000Φ75*Φ85*H53 mm
Đèn led âm trần COB chỉnh góc chiếu DLV Lighting 7w as trắng DLV-D754-T143.000Φ75*Φ85*H53 mm
Đèn led âm trần COB chỉnh góc chiếu DLV Lighting 7w as vàng DLV-D754-V 143 .000Φ75*Φ85*H53 mm
Đèn led âm trần COB chỉnh góc chiếu DLV Lighting 12w as trắng DLV-D1254-T 218 .000Φ95*Φ108*H74 mm
Đèn led âm trần COB chỉnh góc chiếu DLV Lighting 12w as vàng DLV-D1254-V 218.000Φ95*Φ108*H74 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần COB vuông – chỉnh góc chiếu DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 7w as trắng – vỏ trắng DLV-DW774-T 226.000Φ115*115*60mm(Khoét lỗ: 100*100)m
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 7w as vàng – vỏ trắng  DLV-DW774-V 226.000Φ115*115*60mm(Khoét lỗ: 100*100)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 7w as trắng – vỏ đen DLV-DB774-T 226.000Φ115*115*60mm(Khoét lỗ: 100*100)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 7w as vàng – vỏ đen DLV-DB774-V 226.000Φ115*115*60mm(Khoét lỗ: 100*100)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as trắng – vỏ trắng DLV-DW1274-T 322.000145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng – vỏ trắng DLV-DW1274-T 322.000145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as trắng – vỏ đen DLV-DB1274-T 322.000145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng – vỏ đen DLV-DB1274-V 322.000145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*7w as trắng – vỏ trắng DLV-DW1475-T 477.000235*115*60mm(Khoét lỗ: 215*100)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*7w as vàng – vỏ trắng DLV-DW1475-T 477.000235*115*60mm(Khoét lỗ: 215*100)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*7w as trắng – vỏ đen DLV-DB1274-T 477.000235*115*60mm(Khoét lỗ: 215*100)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*7w as vàng – vỏ đen DLV-DB1274-T 477.000235*115*60mm(Khoét lỗ: 215*100)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*12w as trắng – vỏ trắng DLV-DW2475-T 654.000145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng – vỏ trắng DLV-DW2475-v 654.000145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*12w as trắng – vỏ đen DLV-DB2475-T654.000145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*12w as vàng – vỏ đen DLV-DB2475-V 654.000145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*12w as vàng – vỏ trắng DLV-DW1274-T 322.000145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng – vỏ trắng DLV-DW1274-T 322.000145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng – vỏ trắng DLV-DW1274-T 322.000145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng – vỏ trắng DLV-DW1274-T 322.000145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)

Bảng báo giá đèn tuýp led T5 dùng để hắt trần DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn tuýp led T5 dùng để hắt trần DLV Lighting 4w as trắng DLV-T54-T 94.000300mm
Đèn tuýp led T5 dùng để hắt trần DLV Lighting 4w as vàng DLV-T54-V 94.000 300mm
Đèn tuýp led T5 dùng để hắt trần DLV Lighting 8w as trắng DLV-T58-T 124.000 600mm
Đèn tuýp led T5 dùng để hắt trần DLV Lighting 8w as vàng DLV-T58-V 124 .000 600mm
Đèn tuýp led T5 dùng để hắt trần DLV Lighting 16w as trắng DLV-T516-T 145 .000 1200mm
Đèn tuýp led T5 dùng để hắt trần DLV Lighting 16w as trắng DLV-T516-V 145.000 1200mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T8 DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn tuýp led T8 DLV Lighting 9w as trắng DLV-T901-T 104.000600mm
Đèn tuýp led T8 DLV Lighting 18w as trắng DLV-T1801-T154.0001200mm
Máng đơn 0,6m DLV Lighting 40.000 600mm
Máng đơn 1,2m DLV Lighting 50.000 1200mm

Bảng báo giá đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 7w as trắng DLV-RB701-T 200.00075x100mm
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 7w as vàng DLV-RB701-V 200.00075x100mm
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 7w as trắng DLV-B1201-T 200.00075x100mm
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 7w as vàng DLV-B1201-V 200 .00075x100mm
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 12w as trắng DLV-RW1201-T 281 .000100x130mm
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 12w as vàng DLV-RW1201-V 281.000100x130mm
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 12w as trắng DLV-RW1201-T 281 .000100x130mm
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 12w as vàng DLV-RW1201-T 281.000100x130mm
Thanh ray 1m vỏ trắng – vỏ đen  DLV Lighting 80.000 1000mm
Thanh ray 1,5m vỏ trắng – vỏ đen  DLV Lighting 120 .000 1500mm

Bảng báo giá đèn led dây DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led dây DLV Lighting 12w as trắng DLV-SL-5050-60-12-T-65 120.0002x10mm
Đèn led dây DLV Lighting 12w as vàng DLV-SL-5050-60-12-V-65 120.0002x10mm
Đèn led dây DLV Lighting 12w nhiều màu DLV-SL-5050-60-12-T-65-RGB 140.0002x10mm
Đèn led dây DLV Lighting 12w as trắng DLV-SL-5050-60-12-T 95 .0002x10mm
Đèn led dây DLV Lighting 12w as vàng DLV-SL-5050-60-12-V 95 .0002x10mm
Đèn led dây DLV Lighting 12w nhiều màu DLV-SL-5050-60-12-T-RGB 120.0002x10mm
Đèn led dây DLV Lighting 9w as trắng DLV-SL-5050-60-220-T 115.0007x15mm
Đèn led dây DLV Lighting 9w as vàng DLV-SL-5050-60-220-V 115.0007x15mm

Bảng báo giá phụ kiện đèn led dây DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Nguồn tổ ong 12V- 5A, dùng trong nhà 154.000
Nguồn tổ ong 12V- 10A, dùng trong nhà 203.000
Nguồn tổ ong 12V- 20A, dùng trong nhà 245.000
Nguồn tổ ong 12V- 33A, dùng ngoài trời 490.000
Bộ điều kiển đối màu cho cuộn led dây đổi màu 12V 273.000
Thanh nẹp nhôm ( nhôm xịn 6063) sử dụng để cài nẹp quay hốc tường, hốc trần tạo điểm nhấn và tinh tế trong Thiết kế 70.000

Bảng báo giá đèn led ống bơ DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led ống bơ DLV Lighting 7w as trắng – vỏ đen DLV-OB-B7-T 152.00080x100mm
Đèn led ống bơ DLV Lighting 7w as vàng- vỏ đen DLV-OB-B7-V 152.00080x100mm
Đèn led ống bơ DLV Lighting 7w as trắng – vỏ trắng DLV-OB-W7-T 152.00080x100mm
Đèn led ống bơ DLV Lighting 7w as vàng – vỏ trắng DLV-OB-W7-V 152 .00080x100mm
Đèn led ống bơ DLV Lighting 12w as trắng – vỏ đen DLV-OB-B12-T 224 .000110x110mm
Đèn led ống bơ DLV Lighting 12w as vàng- vỏ đen DLV-OB-B12-V224 .000110x110mm
Đèn led ống bơ DLV Lighting 12w as trắng – vỏ trắng  DLV-OB-W12-T224 .000110x110mm
Đèn led ống bơ DLV Lighting 12w as vàng- vỏ trắng DLV-OB-W12-V224 .000110x110mm

Bảng báo giá đèn led Panel tấm DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as trắng – DLV-PM6060-T 950.000600x600x9mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as vàng- DLV-PM6060-V 950.000600x600x9mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as trắng – DLV-PM30120-T 980.000300x1200x9,5mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as vàng – DLV-PM30120-V 980 .000300x1200x9,5mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 80w as trắng – DLV-PM60120-T 2.500.000600x1200x9mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 80w as vàng- DLV-PM60120-T 2500.000600x1200x9mm

Bảng báo giá đèn led Panel tấm thả trần DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as trắng – DLV-PM6060-T 950.000600x600x9mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as vàng- DLV-PM6060-V 950.000600x600x9mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as trắng – DLV-PM30120-T 980.000300x1200x9,5mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as vàng – DLV-PM30120-V 980 .000300x1200x9,5mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 80w as trắng – DLV-PM60120-T 2.500.000600x1200x9mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 80w as vàng- DLV-PM60120-T 2500.000600x1200x9mm

Bảng báo giá đèn led âm nước DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led âm nước DLV Lighting 1w nhiều màu – DLV-AN05 445.50060*85*52 mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 3w nhiều màu- DLV-AN05 396.00092*75mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 7w nhiều màu – DLV-AN05 722.700155*90mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 9w nhiều màu – DLV-AN05 891 .000155*90mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 12w nhiều màu – DLV-AN05 940.500155*90mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 18w nhiều màu- DLV-AN05 1.485.000190*90mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 6w nhiều màu- DLV-ANBX 821.700130*70mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 9w nhiều màu- DLV-ANBX 1.138.500160*85mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 12w nhiều màu- DLV-ANBX 1.386.000180*85mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 18w nhiều màu- DLV-ANBX 1.782.000200*85mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 9w nhiều màu- DLV-HB 1.881.000220*50mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 12w nhiều màu- DLV-HB 2.277.000260*55mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 24w nhiều màu- DLV-HB 2.772.000300*70mm

Bảng báo giá đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 100w DLV-UFO4.398.255
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 150w DLV-UFO5.100.612
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 200w DLV-UFO6.392.812
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 80w DLV-HB2.918.532
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 100w DLV-HB2.973.084
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 135w DLV-HB3.532.242
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 165w DLV-HB4.350.522
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 200w DLV-HB4.896.042
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 50w DLV-DD1.965.000
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 100w DLV-DD3.036.000
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 150w DLV-DD4.050.000
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 200w nDLV-DD5.039.000
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 250w DLV-DD5.990.000

Bảng báo giá đèn led pha cao cấp DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led pha cao cấp DLV Lighting 10w as trắng/ vàng DLV-P1001348.000 140*140*35 mm
Đèn led pha cao cấp DLV Lighting 20w as trắng/ vàng DLV-P2001572.000 180*170*35 mm
Đèn led pha cao cấp DLV Lighting 30w as trắng/ vàng DLV-P3001800.000 205*185*35 mm
Đèn led pha cao cấp DLV Lighting 50w as trắng/ vàng DLV-P50011.080.000 278*230*38 mm
Đèn led pha cao cấp DLV Lighting 100w as trắng/ vàng DLV-P100012.000.000 310*290*58 mm
Đèn led pha cao cấp DLV Lighting 150w as trắng/ vàng DLV-P150012.922.000430*290*60 mm
Đèn led pha cao cấp DLV Lighting 200w as trắng/ vàng DLV-P200013.500.000 550*370*75 mm

Bảng báo giá đèn led âm đất – đèn hắt cầu thang DLV Lighting

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led âm đất DLV Lighting 1w – DLV-AD 297.000 65*80 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 3w – DLV-AD 425.700 100*80 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 6w – DLV-AD 693.000 150*90 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 9w – DLV-AD 940.500 180*90 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 12w – DLV-AD 990.000 180*90 mm
Đèn led âm  đất DLV Lighting 18w – DLV-AD 1.237.500 200*120 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 24w – DLV-AD 1.683.000 250*120 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 36w – DLV-AD 2.376.000 300*120 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 10w – DLV-ADCOB 886.470¢150*100 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 20w – DLV-ADCOB1.363.800¢180*100 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 30w – DLV-ADCOB 1.841.130¢220*100 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 50w – DLV-ADCOB 2.863.980¢320*120 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 4w – DLV-ADV 693.000 120*120*90 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 9w – DLV-ADV 1.138.500 160*160*90 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 16w – DLV-ADV 1.534.500 190*190*90 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 1w – DLV-AD01 545.520 160*100 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 3w – DLV-AD01 613.710 160*100 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 5w – DLV-AD01 818.280 220*130 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 6w – DLV-ADT 988.755 200*80*65 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 9w – DLV-ADT 1.568.370 300*90*65 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 15w – DLV-ADT 2.318.460 500*110*65 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 18w – DLV-ADT 2.454.840 650*90*65 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 24w – DLV-ADT 2.623.500 1000*90*90mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 1w – DLV-AD02 443.235 70*70 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 3w – DLV-AD02 511.425 110*45 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 4w – DLV-AD02 613.710 170*70 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 1w – DLV-AD03 443.235 70*70 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 3w – DLV-AD03 511.425 110*45 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 4w – DLV-AD03 613.710 170*70 mm
Đèn led hắt cầu thang DLV Lighting 1.5w – DLV-CT01 204.950 95*95*31mm
Đèn led hắt cầu thang DLV Lighting 1.5w – DLV-CT02 cảm ứng 340.950 95*95*31mm
Đèn led hắt cầu thang DLV Lighting 3w – DLV-CT03V 477.330 ¢80×80 mm
Đèn led hắt cầu thang DLV Lighting 3w – DLV-CT03T 477.330 80*80 mm
Đèn led hắt cầu thang DLV Lighting 1.5w – DLV-CT04 204.570 86*86 mm