Địa chỉ mua đèn led tại thành phố Vinh uy tín, chính hãng, giá rẻ

Quý khách hàng tham khảo bảng giá đèn led TLC tại Nghệ An, ngoài ra chúng tôi còn phân phối bán lẻ đèn led hãng Kingled và Rạng Đông. Cam kết miễn phí vận chuyển mọi đơn hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bảng báo giá đèn led âm trần đế dày viền trắng – viền vàng TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế dày TLC Lighting 5w viền trắng đơn màu TLC-CCD-5W01  63.000  76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC Lighting 7w viền trắng đơn màu TLC-CCD-7W01  73.000  90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC Lighting 9w viền trắng đơn màu TLC-CCD-9W01  98.000  110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC Lighting 5w viền vàng đơn màu TLC-CCD-5W04  65.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC Lighting 7w viền vàng đơn màu TLC-CCD-7W04 75.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC Lighting 9w viền vàng đơn màu TLC-CCD-9W04  100.000 110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC Lighting 5w viền trắng 3 màu TLC-CCD-5W03  85.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC Lighting 7w viền trắng 3 màu TLC-CCD-7W03  90.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC Lighting 9w viền trắng 3 màu TLC-CCD-9W03  115.000 110/148/75 mm
  Đèn led âm trần đế dày TLC Lighting 5w viền vàng 3 màu TLC-CCD-5W06  87.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC Lighting 7w viền vàng 3 màu TLC-CCD-7W06  92.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC Lighting 9w viền vàng 3 màu TLC-CCD-9W06  118.000 110/148/75 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần khối đúc TLC Lighting cao cấp

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần khối đúc TLC Lighting 5w đơn màu TLC-KĐ-5W01  70.000  76/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC Lighting 7w đơn màu TLC-KĐ-7W01  80.000  95/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC Lighting 9w đơn màu TLC-KĐ-9W01  110.000  110/145/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC Lighting 5w 3 màu TLC-KĐ-5W03  85.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC Lighting 7w 3 màu TLC-KĐ-7W03  100.000 95/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC Lighting 9w 3 màu TLC-KĐ-9W03  135.000 110/145/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần mặt cong viền trắng – viền vàng TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
Đèn led âm trần mặt cong TLC Lighting 5w viền trắng đơn màu TLC-MC-5W01  80.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC Lighting 7w viền trắng đơn màu TLC-MC-7W01  90.000  90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC Lighting 12w viền trắng đơn màu TLC-MC-12W01  133.000  110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC Lighting 5w viền vàng đơn màu TLC-MC-5W04  82.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC Lighting 7w viền vàng đơn màu TLC-MC-7W04  92.000  90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC Lighting 12w viền vàng đơn màu TLC-MC-12W04  135.000 110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC Lighting 5w viền trắng 3 màu TLC-MC-5W03   95.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC Lighting 7w viền trắng 3 màu TLC-MC-7W03  110.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC Lighting 12w viền trắng 3 màu TLC-MC-12W03  158.000 110/140/52mm
  Đèn led âm trần mặt cong TLC Lighting 5w viền vàng 3 màu TLC-MC-5W06  97.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC Lighting 7w viền vàng 3 màu TLC-MC-7W06  102.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt congTLC Lighting 12w viền vàng 3 màu TLC-MC-12W06  160.000 110/140/52mm

Bảng báo giá đèn led âm trần đế mỏng –  đế mũ viền trắng – viền vàng TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế mỏng TLC Lighting 5w viền trắng đơn màu TLC-CCD-5W01  58.000  76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC Lighting 7w viền trắng đơn màu TLC-CCD-7W01  65.000  90/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC Lighting 5w viền vàng đơn màu TLC-CCD-5W04  60.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC Lighting 7w viền vàng đơn màu TLC-CCD-7W04  67.000 90/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC Lighting 5w viền trắng 3 màu TLC-CCD-5W03  78.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC Lighting 7w viền trắng 3 màu TLC-CCD-7W03  85.000 90/120/40 mm
  Đèn led âm trần đế mỏng TLC Lighting 5w viền vàng 3 màu TLC-CCD-5W06  80.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC Lighting 7w viền vàng 3 màu TLC-CCD-7W06  87.000 90/120/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng kiểu dáng tròn – vuông TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét//dày
 Đèn led âm trần siêu mỏng TLC Lighting 6w tròn đơn màu TLC-SM-6W01  53.000  Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC Lighting 9w tròn đơn màu TLC-SM-9W01  69.000 Ø 125/145  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC Lighting 12w tròn đơn màu TLC-SM-12W01  79.000  Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC Lighting 18w tròn đơn màu TLC-SM-18W01  99.000  Ø 205/215  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC Lighting 6w vuông đơn màu TLC-SM-6W03  54.000  Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC Lighting 12w vuông đơn màu TLC-SM-12W03  80.000  Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC Lighting 18w vuông đơn màu TLC-SM-18W03  100.000  Ø 205/215  mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC Lighting 6w tròn đơn màu TLC-OT-6W01  73.000 Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC Lighting 12w tròn đơn màu TLC-OT-12W01  103.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC Lighting 18w tròn đơn màu TLC-OT-18W01  133.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC Lighting 24w tròn đơn màu TLC-OT-24W01  200.000 Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC Lighting 6w vuông đơn màu TLC-OT-6W04  75.000 Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC Lighting 12w vuông đơn màu TLC-OT-12W04  105.000 Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC Lighting 18w vuông đơn màu TLC-OT-18W04  135.000 Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC Lighting 24w vuông đơn màu TLC-OT-24W04  205.000 Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ đen TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC Lighting 6w tròn đơn màu TLC-OD-6W01  73.000 Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC Lighting 12w tròn đơn màu TLC-OD-12W01  103.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC Lighting 18w tròn đơn màu TLC-OD-18W01  133.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC Lighting 24w tròn đơn màu TLC-OD-24W01  200.000 Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC Lighting 6w vuông đơn màu TLC-OD-6W04  75.000 Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC Lighting 12w vuông đơn màu TLC-OD-12W04  105.000 Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC Lighting 18w vuông đơn màu TLC-OD-18W04  135.000 Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC Lighting 24w vuông đơn màu TLC-OD-24W04  205.000 Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng 3 màu ( vàng-trắng-trung tính ) TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC Lighting 12w tròn 3 màu TLC-OT-12W03  130.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắngTLC Lighting 18w tròn 3 màu TLC-OT-18W03  170.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC Lighting 12w vuông 3 màu TLC-OT-12W06  135.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC Lighting 18w vuông 3 màu TLC-OT-18W06  175.000 Ø 220/40 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn tuýp led T5 10w 0.6m TLC Lighting as trắng – vàng TLC-T5-01  67.000  600 mm
Đèn tuýp led T5 18w 1.2m TLC Lighting as trắng – vàng TLC-T5-03  87.000  1200 mm
Đèn tuýp led T8 10w 0.6m TLC Lighting as trắng – vàng TLC-T8-R01  73.000  600 mm
Đèn tuýp led T8 18w 1.2m TLC Lighting as trắng – vàng TLC-T8-R03  93.000 1200 mm
Đèn tuýp led T8 24w 1.2m TLC Lighting as trắng – vàng TLC-T8-R2401  130.000 1200 mm
Bộ đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  TLC Lighting as trắng- vàng TLC-T8-BTT01   80.000 1200 mm
Đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  TLC Lighting as trắng- vàng TLC-T8-BTT02  60.000 1200 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 18w 0.6m TLC Lighting as trắng-vàng TLC-BN-01  115.000  600 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 36w 1.2m TLC Lighting as trắng-vàng TLC-BN-03  170.000 1200 mm
Đèn tuýp led hộp 27w 0.6m TLC Lighting as trắng-vàng TLC-THS8-01  155.000  600 mm
Đèn tuýp led hộp 36w 1.2m TLC Lighting as trắng-vàng TLC-THS8-01  225.000  1200 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 0.6m TLC-MT01  30.000  600 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m TLC-MT02  35.000 1200 mm
Máng tuýp đôi nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m TLC-MTD01  50.000 1200 mm

Bảng báo giá đèn panel TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led panel hình vuông 300×300 16w TLC Lighting as trắng – vàng TLC-PN3030  150.000 300x300mm
Đèn led panel hình vuông 600×600 42w TLC Lighting as trắng – vàng TLC-PN6060  430.000 600×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×600 24w TLC Lighting as trắng – vàng TLC-PN3060  375.000 300×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×1200 48w TLC Lighting as trắng – vàng TLC-PN30120  560.000 300×1200 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 600×1200 72w TLC Lighting as trắng – vàng TLC-PN601200  1.305.000  600×1200 mm

Bảng báo giá đèn âm trần đơn – đôi xoay góc 30º TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led âm trần đơn mặt tròn 7wTLC Lighting as trắng – vàng TLC-COB7W01  95.000  Ø 90/120mm
Đèn led âm trần đơn mặt vuông 7wTLC Lighting as trắng – vàng TLC-COB7W02  95.000 120/120/Ø90 mm
Đèn led âm trần đôi 2*7wTLC Lighting as trắng – vàng TLC-COB14W01  210.000 120/240 mm

Lỗ khoét 90/120 mm

Đèn led âm trần đôi đơn màu 2*7wTLC Lighting as trắng – vàng TLC-14W02  210.000 120/240 mm
Đèn led âm trần đôi 3 màu 2*7wTLC Lighting as trắng – vàng TLC-14W03  235.000  120/240 mm

Bảng báo giá đèn led búp TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led búp TLC Lighting 3w as trắng – vàng TLC-BS-3W01  30.000  E27
Đèn led búp TLC Lighting 5w as trắng – vàng TLC-BS-5W01  40.000 E27
Đèn led búp TLC Lighting 7w as trắng – vàng TLC-BS-7W01  50.000 E27
Đèn led búp TLC Lighting 9w as trắng – vàng TLC-BS-9W01  60.000 E27
Đèn led búp TLC Lighting 12w as trắng – vàng TLC-BS-12W01  70.000 E27
Đèn led búp TLC Lighting 15w as trắng – vàng TLC-BS-15W01   95.000 E27
Đèn led búp TLC Lighting 20w as trắng – vàng TLC-BS-20W01  120.000 E27
Đèn led búp TLC Lighting 30w as trắng – vàng TLC-BS-30W01  186.000 E27
Đèn led búp TLC Lighting 40w as trắng – vàng TLC-BS-40W01  235.000 E27

Bảng báo giá đèn led búp nến – nhót TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led búp nến – nhót TLC Lighting 3w đơn sắc TLC-BS-NH01  30.000  Ø 35/140
Đèn led búp nến – nhót TLC Lighting 3w 3 màu TLC-BS-NH02  30.000  Ø 35/140

Bảng báo giá đèn led dây TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led dây đơn 3014 đơn sắc TLC Lighting 6w TLC-3014-01  2.000.000  100M/ cuộn
Đèn led dây đơn 3014 nhiều màu TLC Lighting 6w TLC-3014-06 2.000.000 100M/ cuộn
Đèn led dây đôi 2835 TLC Lighting 8w TLC-2835-01  3.000.000 100M/ cuộn
Nguồn led dây 3014 TLC-3014-08  15.000
Nguồn led dây đôi 2835 TLC-2838-04  25.000
Khiển led dây 3014 TLC-3014-07  500.000

Bảng báo giá đèn rọi ray led COB 360 độ TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng TLC Lighting 10w as trắng – vàng TLC-RT-10W  190.000  Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng TLC Lighting 20w as trắng – vàng TLC-RT-20W  230.000 Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen TLC Lighting 10w as trắng – vàng TLC-RD-10W  190.000 Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen TLC Lighting 20w as trắng – vàng TLC-RD-20W  230.000 Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ TLC Lighting 10w as trắng – vàng TLC-STK-10  170.000 Ø 200/200 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ TLC Lighting 20w as trắng – vàng TLC-STK-20   200.000 Ø 200/200 mm
Nối góc và nối thẳng TLC Lighting TLC-RT-02  25.000
Thanh ray sơn tĩnh điện đen – trắng TLC-RT-01  50.000 1000 mm

Bảng báo giá đèn led pha cao cấp IP 66 TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led pha cao cấp TLC Lighting 10w as trắng – vàng TLC-P1  267.000   130/57/166 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC Lighting 20w as trắng – vàng TLC-P2  433.000   185/60/220 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC Lighting 30w as trắng – vàng TLC-P3  589.000   205/71/206 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC Lighting 50w as trắng – vàng TLC-P4  756.000   229/72/295 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC Lighting 100w as trắng – vàng TLC-P5  1.533.000   286/95/350 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC Lighting 150w as trắng – vàng TLC-P6   2.555.000   350/95/410 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC Lighting 200w as trắng – vàng TLC-P7  3.667.000  380/110/420mm

Bảng báo giá đèn led nhà xưởng – HighBay cao cấp TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Đường kính
 Đèn led xưởng cao cấp TLC Lighting 50w as trắng – vàng TLC-X-50W01  1.670.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC Lighting 80w as trắng – vàng TLC-X-80W01  2.112.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC Lighting 100w as trắng – vàng TLC-X-100W01  2.556.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC Lighting 150w as trắng – vàng TLC-X-150W01  3.889.000   Ø 550 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC Lighting 200w as trắng – vàng TLC-X-200W01  3.889.000   Ø 550 mm

Bảng báo giá đèn led đường cao áp TLC Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led đường cao áp TLC Lighting 20w as trắng – vàng TLC-ĐCA-20W01  1.110.000   510/220/80 mm
Đèn led đường cao áp TLC Lighting 50w as trắng – vàng TLC-ĐCA-50W01  2.445.000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC Lighting 100w as trắng – vàng TLC-ĐCA-100W01  4.778.000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC Lighting 150w as trắng – vàng TLC-ĐCA-150W01  6.223000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC Lighting 200w as trắng – vàng TLC-ĐCA-200W01  10.000.000

Bảng báo giá máng có chóa đơn – đôi công nghiệp – văn phòng

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0106  125.000   600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0206  130.000   600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0112  135.000   1200 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0212  140.000   1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112  120.000   1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112   125.000   1200 mm

Bảng báo giá máng đèn âm trần xương cá inox công nghiêp – văn phòng

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Máng đèn âm trần loại 1 bóng 0,6m HG-MAT0106 335.000  600 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 0,6m HG-MAT0206  380.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 0,6m HG-MAT0306 480.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 0,6m HG-MAT0406  560.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 1 bóng 1,2m HG-MAT0112  430.000 1200 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 1,2m HG-MAT0212   480.000 1200mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 1,2m HG-MAT0312  730.000  1200 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 1,2m HG-MAT0412  930.000 1200 mm

Đèn led Hoàng Gia là Nhà phân phối đèn led toàn quốc của Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Xây dựng Thiên Lộc (TLC Lighting). Công ty tự hào là một trong những đơn vị sản xuất đèn led với thương hiệu Việt. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất và lắp ráp trên dây truyền sản xuất hiện đại và tiên tiến.

Địa chỉ mua đèn led tại thành phố Vinh uy tín, chính hãng, giá rẻ

Sản phẩm đèn led downlight âm trần mặt kính mờ LED Hoàng Gia – denhoanggia.vn

đang phân phối

Địa chỉ mua đèn led tại thành phố Vinh uy tín, chính hãng, giá rẻ

Đèn led downlight âm trần siêu mỏng do TLC Lighting sản xuất được in logo rất đẹp mắt ở mặt sau

TH Lighting tự hào là tổng đại lý khu vực miền Bắc và Bắc Miền Trung của công ty TLC Lighting. Các sản phẩm led của chúng tôi đã có mặt ở nhiều công trình, nhiều tỉnh thành. Với phương châm, uy tín, chất lượng và giá rẻ, đèn led Hoàng Gia mong muốn sẽ có nhiều đại lý hơn nữa ở các tỉnh, thành phố miền Bắc, Bắc Miền Trung. Các sản phẩm đèn led do chính hãng công ty TLC Lighting sản xuất sẽ được bảo hành trong vòng 2 năm. Đặc biệt, các sản phẩm nếu do tổng đại lý Hoàng Gia phân phối sẽ được bảo hành 12 tháng tại địa chỉ khách hàng. Đây là chính chính sách ưu đãi đối với khách hàng khu vực TP Vinh cũng như các huyện lân cận.

Hãy đến với đèn led Hoàng Gia, để có những sản phẩm đèn led tốt nhất với giá cả rẻ nhất, sảm phẩm chất lượng nhất.

Quý khách hàng cần mua đèn led tại TP Vinh vui lòng gọi 0986.890.019. Sự hài lòng của khách hàng chính là niềm tự hào của chúng tôi.

Địa chỉ mua đèn led giá rẻ chính hãng tốt nhất Việt Nam

CÔNG TY ĐÈN LED CHIẾU SÁNG HOÀNG GIA

Địa chỉ 1: 24/6 Đường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội (Đối diện trường C2 Đại Mỗ)
Điện thoại: 0916.773.555 – 0986.890.019
Email: info@denhoanggia.vn

CHI NHÁNH BÁN BUÔN BÁN LẺ:

Tại Bình Phước: 123, Phan Chu Trinh, Lộc Ninh, Bình Phước. Hotline: 0977 717 966 – 0988 239 303
Tại Nghệ An: 81B đường Chu Văn An, TP Vinh, Nghệ An Hotline: 09 1800 1326

Tại sao chọn mua và sử dụng đèn led tại LED Hoàng Gia?

– Khi đặt mua đèn led quý khách sẽ được sở hữu sản phẩm thương hiệu Việt do công ty đèn led Thiên LộcTLC Lightingsản xuất và lắp ráp. TLC Lighting là một trong những cty sản xuất đèn led hàng đầu Việt Nam, nhiều công trình lớn đã sử dụng hàng loạt sản phẩm như: Chung cư golden palace, chung cư roya city, toàn nhà Keangnam, chung cư rainbow linh đàm….

– LED Hoàng Gia là Nhà phân phối đèn led  của TLC lighting nên giá thành luôn rẻ nhất, chất lượng tốt nhất

– Đèn led được giao tại chân công trình, miễn phí giao hàng tại Hà Nội và tỉnh Nghệ An.

– Tất cả các sản phẩm được bảo hành chính hãng 24 tháng.

– Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo.

2 thoughts on “Địa chỉ mua đèn led tại thành phố Vinh uy tín, chính hãng, giá rẻ

Trả lời

Chat Zalo
Gọi 0916773555