Nội dung bài viết

Tổng hợp bảng báo giá đèn led ASIA tháng 10 năm 2017 tại Nhà phân phối đèn LED Hoàng Gia (Chưa chiết khấu)

Bảng báo giá đèn led búp ASIA

Tên sản phẩm Giá Đường kính/ độ cao
 Đèn led búp Asia 1w nhiều màu ĐT1 18.000  Ø45/70mm
Đèn led búp Asia 2w as trắng/vàng ĐT2-E14 48.000 Ø 35/140 mm
Đèn led búp Asia 4w as trắng/vàng ĐT4-E14 36.000 Ø 35/118 mm
Đèn led búp Asia 3w as trắng/vàng ĐT3 30.000 Ø 50/95mm
Đèn led búp Asia 4w as trắng/vàng ĐT4 56.000 Ø 65/95 mm
Đèn led búp Asia 5w as trắng/vàng ĐT5 50.000 Ø 55/100mm
Đèn led búp Asia 7w as trắng/vàng ĐT7 64.000 Ø 60/100mm
Đèn led búp Asia 9w as trắng/vàng ĐT9 74.000 Ø 70/120 mm
Đèn led búp Asia 12w as trắng/vàng ĐT12 94.000 Ø 80/135mm
Đèn led búp Asia 15w as trắng/vàng ĐT15 130.000 Ø 90/170 mm
Đèn led búp Asia 18w as trắng/vàng ĐT18-02 210.000 Ø 90/200 mm
Đèn led búp Asia 24w as trắng/vàng ĐT24-02 270.000 Ø 120/225mm
Đèn led búp Asia 36w as trắng/vàng ĐT36-02 300.000 Ø 120/240mm
Đèn led búp Asia 48w as trắng/vàng ĐT48-02 430.000 Ø 135/320mm
Đèn led búp Asia 5w as trắng ĐT5E 130.000 Ø 60/100mm
Đèn led búp Asia 7w as trắng ĐT7E 150.000 Ø 70/120mm
Đèn led búp Asia 9w as trắng ĐT9E 170.000 Ø 80/130mm
Đèn led búp Asia 25w as trắng/vàng ĐT25 170.000 Ø 80/150mm
Đèn led búp Asia 35w as trắng/vàng ĐT2-35 250.000 Ø 100/180mm
Đèn led búp Asia 45w as trắng/vàng ĐT45 320.000 Ø 118/210mm
Đèn led búp Asia 55w as trắng/vàng ĐT55 400.000 Ø 118/225mm

Bảng giá đèn led Panel tròn siêu mỏng Asia

Tên sản phẩm Giá Đường kính/ độ dày
 Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 4w as trắng/vàng PNT4 84.000  Ø 105/20mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 6w as trắng/vàng PNT4 100.000 Ø 120/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 9w as trắng/vàng PNT4 150.000 Ø 145/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 12w as trắng/vàng PNT4 180.000 Ø 170/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 115w as trắng/vàng PNT4 220.000 Ø 200/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 18w as trắng/vàng PNT4 250.000 Ø 225/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 4w as trắng/vàng/trung tính PNT4 110.000 Ø 95/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 6w as trắng/vàng/trung tính PNT4 130.000 Ø 120/20 mm

Bảng giá đèn led Panel vuông siêu mỏng Asia

Tên sản phẩm Giá Đường kính/ độ dày
 Đèn led panel siêu mỏng Asia vuông 6w as trắng/vàng PNV6 100.000  Ø 120/20mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia vuông 9w as trắng/vàng PNV9 160.000 Ø 145/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia vuông 15w as trắng/vàng PNV15 220.000 Ø 200/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia vuông 6w as trắng/vàng/trung tính PNV6-DM 140.000 Ø 120/20 mm

Bảng giá đèn led Panel khổ lớn Asia

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led panel Asia 300×300 18w as trắng/vàng PNV18 400.000 300/300mm
Đèn led panel Asia 300×600 24w as trắng/vàng PNV24 800.000 300/600mm
Đèn led panel Asia 600×600 36w as trắng/vàng PNV36 1.100.000 600/600 mm
Đèn led panel Asia 300×1200 36w as trắng/vàng PNV36 1.100.000 300/1200 mm
Đèn led panel Asia 600×600 48w as trắng/vàng PNV48 1.300.000 600/600 mm
Đèn led panel Asia 600×1200 72w as trắng/vàng PNV72 2.700.000 600/1200 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt vàng – mặt trắng Asia

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần Asia 5w mặt vàng as trắng/vàng MV5-D65 100.000  Ø 65/90/47mm
Đèn led âm trần Asia 5w mặt vàng as trắng/vàng MV5-DS 110.000 Ø 76/110/30 mm
Đèn led âm trần Asia 7w mặt vàng as trắng/vàng MV7-DS 130.000 Ø 90/120/30 mm
Đèn led âm trần Asia 5w mặt vàng đổi màu as trắng/vàng/trung tính MV5-D65 130.000 Ø 65/90/47mm
Đèn led âm trần Asia 5w mặt vàng đổi màu as trắng/vàng/trung tính MV5 150.000 Ø 76/110/30 mm
Đèn led âm trần Asia 7w mặt vàng đổi màu as trắng/vàng/trung tính MV7 170.000 Ø 90/120/30 mm
Đèn led âm trần Asia 9w mặt vàng đổi màu as trắng/vàng/trung tính MV9 220.000 Ø 110/145/30 mm
  Đèn led âm trần Asia 5w mặt trắng as trắng/vàng MT5-D65  100.000  Ø 65/90/47mm
 Đèn led âm trần Asia 5w mặt trắng as trắng/vàng MT5-DS  110.000  Ø 76/110/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 7w mặt trắng as trắng/vàng MT7-DS  130.000  Ø 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 5w mặt trắng đổi màu as trắng/vàng/trung tính MT5-D65  130.000 Ø 65/90/47mm
 Đèn led âm trần Asia 5w mặt trắng đổi màu as trắng/vàng/trung tính MT5  150.000 Ø 76/110/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 7w mặt trắngđổi màu as trắng/vàng/trung tính MT7  170.000 Ø 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 9w mặt trắng đổi màu as trắng/vàng/trung tính  MT9  220.000  Ø 110/145/30 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt cong viền vàng/bạc Asia

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt cong Asia 5w viền vàng as trắng/vàng MCV5-DS 150.000 Ø 76/110/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 7w viền vàng as trắng/vàng MCV7-DS 180.000 Ø 90/120/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 5w viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MCV5 170.000 Ø 76/110/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 7w viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MCV7 200.000 Ø 90/120/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 9w viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MCV9 290.000 Ø 110/145/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 5w viền bạc as trắng/vàng MCB5-DS 150.000 Ø 76/110/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 7w viền bạc as trắng/vàng MCB7-DS 180.000 Ø 90/120/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 5w viền bạc 3 màu as trắng/vàng/trung tính MCB5  170.000 Ø 76/110/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 7w viền bạc 3 màu as trắng/vàng/trung tính MCB7  200.000 Ø 90/120/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 9w viền bạc 3 màu as trắng/vàng/trung tính MCB9  290.000 Ø 110/145/30 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt bạc viền vàng/trắng Asia

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần Asia 5w mặt bạc viền vàng as trắng/vàng MBVDS5 170.000 Ø 76/110/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 7w mặt bạc viền vàng as trắng/vàng MBVDS7 220.000 Ø 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 5w mặt bạc viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MBV5 190.000 Ø 76/110/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 7w mặt bạc viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MBV7 240.000 Ø 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 9w mặt bạc viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MBV9 350.000 Ø 110/145/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 5w mặt bạc viền bạc as trắng/vàng MBBDS5 170.000 Ø 76/110/30 mm
Đèn led âm trần Asia 7w mặt bạc viền bạc as trắng/vàng MBBDS7 220.000 Ø 90/120/30 mm
   Đèn led âm trần Asia 5w mặt bạc viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MBV5  190.000 Ø 76/110/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 7w mặt bạc viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MBV7  240.000 Ø 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 9w mặt bạc viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MBV9  350.000 Ø 110/145/30 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt kính COB tròn Asia

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt kính COB Asia tròn 7w as trắng/vàng/trung tính MKC7 170.000 Ø 90/110/60mm
Đèn led âm trần mặt kính COB Asia tròn 7w as trắng/vàng/trung tính MKC7 250.000 Ø 120/140/65 mm

Bảng giá đèn led âm trần COB vuông Asian

Tên sản phẩm Giá Đường kính/ độ dày
 Đèn led âm trần đơn COB vuông Asia 10w as trắng/vàng AV10 240.000  Ø 90/120/50mm
Đèn led âm trần đơn COB vuông Asia 10w as trắng/vàng AV20 460.000 Ø 200/100/50 mm
Đèn led âm trần đơn COB vuông Asia 10w as trắng/vàng AV30 680.000 Ø 300/100/50 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt lõm viền vàng Asia

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng Asia 5w as trắng/vàng MLVDS5 140.000 Ø 76/110/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng Asia 7w as trắng/vàng MLVDS7 160.000 Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng Asia 5w 3 màu as trắng/vàng/trung tính MLV5 160.000 Ø 76/110/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng Asia 7w 3 màu as trắng/vàng/trung tính MLV7 180.000 Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng nhạt Asia 5w as trắng/vàng MLGDS5 140.000 Ø 76/110/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng nhạt Asia 7w as trắng/vàng MLGDS7 160.000 Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng nhạt  Asia 5w 3 màu as trắng/vàng/trung tính MLV5 180.000 Ø 76/110/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng nhạt  Asia 7w 3 màu as trắng/vàng/trung tính MLV7  180.000 Ø 90/120/40 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt lõm viền trắng Asia

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt lõm viền trắng Asia 5w as trắng/vàng MLTDS5 140.000 Ø 76/110/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền trắng Asia 7w as trắng/vàng MLTDS7 160.000 Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền trắng Asia 5w 3 màu as trắng/vàng/trung tính MLT5 160.000 Ø 76/110/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền trắng Asia 7w 3 màu as trắng/vàng/trung tính MLT7 180.000 Ø 90/120/40 mm

Bảng giá đèn led âm trần nhôm đúc mặt mờ Asia

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần nhôm đúc mặt mờ Asia 7w as trắng/vàng/trung tính MDDS7 150.000 Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần nhôm đúc mặt mờ Asia 9w as trắng/vàng/trung tính MDDS9 170.000 Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần nhôm đúc mặt mờ Asia 12w as trắng/vàng/trung tính MDDS12 190.000 Ø 110/145/40 mm
Đèn led âm trần nhôm đúc mặt mờ Asia 7w đổi màu trắng/vàng/trung tính MD7 180.000 Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần nhôm đúc mặt mờ Asia 9w đổi màu trắng/vàng/trung tính MD9 210.000 Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần nhôm đúc mặt mờ Asia 12w đổi màu trắng/vàng/trung tính MD12 250.000 Ø 110/145/40 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt lõm Asia

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt lõm Asia 5w as trắng/vàng ML5 160.000 Ø 90/100/50 mm
Đèn led âm trần mặt lõm Asia 7w as trắng/vàng ML7 200.000 Ø 100/115/50 mm
Đèn led âm trần mặt lõm Asia 9w as trắng/vàng ML9 240.000 Ø 110/128/65mm
Đèn led âm trần mặt lõm Asia 12w as trắng/vàng ML12 260.000 Ø 110/128/65 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt phẳng Asia

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt phẳng Asia 7w as trắng/vàng MP5 190.000 Ø 90/115/45 mm
Đèn led âm trần mặt phẳng Asia 9w as trắng/vàng MP7 250.000 Ø 110/128/50 mm
Đèn led âm trần mặt phẳng Asia 12w as trắng/vàng MP12 270.000 Ø 110/128/65mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt mờ Asia

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt mờ Asia 5w as trắng/vàng MM5 160.000 Ø 76/100/55 mm
Đèn led âm trần mặt mờ Asia 7w as trắng/vàng MM7 190.000 Ø 90/110/55 mm
Đèn led âm trần mặt mờ Asia 9w as trắng/vàng MM9 240.000 Ø 100/120/60 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt kính Asia

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt kính Asia 5w as trắng/vàng MK5 160.000 Ø 76/100/70 mm
Đèn led âm trần mặt kính Asia 7w as trắng/vàng MK7 190.000 Ø 90/110/70 mm
Đèn led âm trần mặt kính Asia 9w as trắng/vàng MK9 240.000 Ø 100/120/80 mm

Bảng giá đèn led ốp nổi tròn – vỏ trắng Asia

Tên sản phẩm Giá Đường kính/ độ dày
 Đèn led ốp nổi Asia tròn 6w as trắng/vàng PNOT6 130.000  Ø 120/35mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 12w as trắng/vàng PNOT12 220.000 Ø 170/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 18w as trắng/vàng PNOT18 260.000 Ø 220/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 24w as trắng/vàng PNOT24 420.000 Ø 300/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 6w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT6-DM 180.000 Ø 120/35mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 12w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT12-DM 270.000 Ø 170/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 18w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT18-DM 350.000 Ø 220/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 24w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT24-DM 530.000 Ø 300/35 mm

Bảng giá đèn led ốp nổi vuông – vỏ trắng Asia

Tên sản phẩm Giá Kích thước/ độ dày
 Đèn led ốp nổi Asia vuông 6w as trắng/vàng PNOT6 140.000   120/120/35mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 12w as trắng/vàng PNOT12 220.000  170/170/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 18w as trắng/vàng PNOT18 260.000  220/220/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 24w as trắng/vàng PNOT24 430.000  300/300/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 6w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT6-DM 190.000  120/120/35mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 12w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT12-DM 270.000  170/170/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 18w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT18-DM 350.000  220/220/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 24w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT24-DM 530.000  300/300/35 mm

Bảng giá đèn led ốp nổi tròn- vỏ đen Asia

Tên sản phẩm Giá Đường kính/ độ dày
 Đèn led ốp nổi Asia tròn 6w as trắng/vàng PNOT6D 160.000  Ø 120/35mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 12w as trắng/vàng PNOT12D 250.000 Ø 170/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 18w as trắng/vàng PNOT18D 310.000 Ø 220/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 24w as trắng/vàng PNOT24D 450.000 Ø 300/35 mm

Bảng giá đèn led ốp nổi vuông – vỏ đen Asia

Tên sản phẩm Giá Kích thước/ độ dày
 Đèn led ốp nổi Asia vuông 6w as trắng/vàng PNOT6D 170.000   120/120/35mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 12w as trắng/vàng PNOT12D 250.000  170/170/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 18w as trắng/vàng PNOT18D 340.000  220/220/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 24w as trắng/vàng PNOT24D 460.000  300/300/35 mm

Bảng giá đèn tuýp led bán nguyệt Asia

Tên sản phẩm Giá D/R/C
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 1,2m 36w as trắng/vàng TLMĐ-1,2 310.000  1260/75/25 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 1,2m 36w 3 màu as trắng/vàng/trung tính TLMĐ-1,2 370.000 1260/75/25 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 0,9m 28w as trắng/vàng TLMĐ-0,9 270.000 900/75/25 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 0,9m 28w 3 màu as trắng/vàng/trung tính TLMĐ-1,2 310.000 900/75/25 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 0.6m 18w as trắng/vàng TLMĐ-0.6 220.000 600/75/25 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 0.6m 18w 3 màu as trắng/vàng/trung tính TLMĐ-0.6 250.000 600/75/25 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 0.3m 9w as trắng/vàng TLMĐ-0,3 150.000 300/75/25 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 0.3m 9w 3 màu as trắng/vàng/trung tính TLMĐ-0,3 170.000 300/75/25 mm

Bảng giá đèn tuýp led liền máng Asia

Tên sản phẩm Giá D/R/C
Đèn tuýp led T8 liền máng Asia 1,2m 18w as trắng/vàng TLM-T8-1,2 220.000  1200/30/35 mm
Đèn tuýp led T8 liền máng Asia 0,6m 9w as trắng/vàng TLM-T8-0,6 160.000 600/30/35 mm
Đèn tuýp led T5 liền máng Asia 1,2m 18w as trắng/vàng TLM-T5-1,2 180.000 1200/25/35 mm
Đèn tuýp led T5 liền máng Asia 0.9m 14w as trắng/vàng TLM-T5-0.9 160.000 910/25/35 mm
Đèn tuýp led T5 liền máng Asia 0.6m 9w as trắng/vàng TLM-T5-0.6 130.000 600/25/35 mm
Đèn tuýp led T5 liền máng Asia 0.3m 5w as trắng/vàng TLM-T5-0.3 90.000 325/25/35 mm

Bảng giá đèn tuýp led bóng rời thân nhôm – thủy tinh Asia

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn tuýp led bóng rời thân nhôm Asia 1,2m 18w as trắng/vàng TBR-1,2 190.000  1200/30/30 mm
Đèn tuýp led bóng rời thân nhôm Asia 0,6m 9w as trắng/vàng TBR-0.6 140.000 600/30/30 mm
Đèn tuýp led bóng rời thủy tinh Asia 1,2m 18w as trắng/vàng TBR-TT-1,2 96.000 1200/30/30 mm
Đèn tuýp led bóng rời thủy tinh Asia 0,6m 9w as trắng/vàng TBR-TT-0.6 76.000 600/30/30 mm

Bảng giá bộ đèn tuýp led thủy tinh Asia

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn tuýp led thủy tinh Asia 1,2m 18w as trắng/vàng BDTT-1,2m 146.000  1230/40/60 mm
Đèn tuýp led thủy tinh Asia 0.6m 9w as trắng/vàng BDTT-0.6m 116.000 625/40/60 mm

Bảng giá bộ đèn tuýp led thân nhôm Asia

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn tuýp led thân nhôm Asia 1,2m 18w as trắng/vàng BDTN-1,2m 240.000  1230/40/60 mm
Đèn tuýp led thân nhôm Asia 0,6m 9w as trắng/vàng BDTN-0.6m 180.000 625/40/60 mm

Bảng giá máng tuýp led Asia

Tên sản phẩm Giá Kích thước/ độ dày
Máng đơn tuýp led 1,2m Asia MĐ1,2-01 50.000   1230/40/25mm
Máng đôi tuýp led 1,2m Asia MĐ1,2 – 02 80.000 1230/40/25 mm
Máng đơn có chóa tuýp led 1,2m Asia MĐC1,2-01 110.000  1230/135/66 mm
Máng đôi có chóa tuýp led 1,2m Asia MĐC-1,2-02 150.000  1230/170/66 mm
Máng đơn tuýp led 1,2m Asia MĐ0.6 40.000  625/40/25mm

Bảng báo giá đèn led rọi ASIA

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led rọi ray Asia 10w vỏ trắng as trắng RT10-01 280.000  Ø180/130/70mm
Đèn led rọi ray Asia 20w vỏ trắng as trắng RT20-01 380.000 Ø 220/160/85 mm
Đèn led rọi ray Asia 30w vỏ trắng as trắng RT30-01 520.000 Ø 230/160/100 mm
Đèn led rọi ray Asia 10w vỏ đen as trắng RĐ10-01 280.000 Ø 180/130/70mm
Đèn led rọi ray Asia 20w vỏ đen as trắng RĐ20-01 380.000 Ø 220/160/85 mm
Đèn led rọi ray Asia 30w vỏ đen as trắng RĐ30-01 520.000 Ø 230/160/100mm
Đèn led rọi ray Asia 40w vỏ trắng as trắng RTĐ40 780.000 Ø 215/150/100mm
Đèn led rọi ray Asia 10w vỏ trắng as trắng RT10-02 280.000 Ø 165/70/95 mm
Đèn led rọi ray Asia 20w vỏ trắng as trắng RT20-02 380.000 Ø 220/95/120mm
Đèn led rọi ray Asia 30w vỏ trắng as trắng RT30-02 520.000 Ø 245/100/130 mm
Đèn led rọi ray Asia 10w vỏ đen as trắng RĐ10-02 280.000 Ø 165/70/95 mm
Đèn led rọi ray Asia 20w vỏ đen as trắng RĐ20-02 380.000 Ø 220/95/120 mm
Đèn led rọi ray Asia 30w vỏ đen as trắng RĐ30-02 520.000 Ø 245/100/130 mm
Đèn led rọi ray Asia 10w vỏ trắng as trắng RTĐ10 300.000 Ø 145/95/70 mm
Đèn led rọi ray Asia 20w vỏ trắng as trắng RTĐ20 440.000 Ø 185/110/85 mm
Đèn led rọi ray Asia 30w vỏ trắng as trắng RTĐ30 580.000 Ø 185/110/85 mm

Bảng báo giá đèn led lon gắn trần nổi ASIA

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led lon gắn trần nổi Asia 10w vỏ trắng as trắng/vàng OBT 280.000  Ø100/100 mm
Đèn led lon gắn trần nổi Asia 10w vỏ đen as trắng/vàng OBT 280.000 Ø 100/100 mm

Bảng báo giá đèn led nhà xưởng ASIA

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led nhà xưởng Asia 50w as trắng/vàng ĐX50 1.400.000  Ø 410/310mm
Đèn led nhà xưởng Asia 100w as trắng/vàng ĐX100 2.300.000 Ø 500/360 mm
Đèn led nhà xưởng Asia 150w as trắng/vàng ĐX150 3.300.000 Ø 500/420 mm

Bảng báo giá đèn led đường ASIA

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led đường Asia 30 – 50w as trắng/vàng ĐĐ-B1 Liên hệ  Ø 530/310/100 mm
Đèn led đường Asia 80 – 100w as trắng/vàng ĐĐ-B2 Liên hệ Ø 650/310/100  mm
Đèn led đường Asia 120 – 150w as trắng/vàng ĐĐ-B3  Liên hệ Ø 805/310/100 mm

Bảng báo giá đèn led đường ASIA

Tên sản phẩm Giá D/R/C
Đèn led đường Asia 30 – 50w as trắng/vàng ĐĐ-C1  Liên hệ  Ø 540/225/90mm
Đèn led đường Asia 50 – 80w as trắng/vàng ĐĐ-C2  Liên hệ Ø 605/265/100 mm
Đèn led đường Asia 60 – 100w as trắng/vàng ĐĐ-C3  Liên hệ Ø 750/280/100 mm
Đèn led đường Asia 90 – 150w as trắng/vàng ĐĐ-C4  Liên hệ Ø 895/330/140 mm

Bảng báo giá đèn led đường ASIA

Tên sản phẩm Giá D/R/C
Đèn led đường Asia 30 – 50w as trắng/vàng ĐĐ-A1  Liên hệ  Ø 580/230/95 mm
Đèn led đường Asia 60 – 100w as trắng/vàng ĐĐ-A2  Liên hệ Ø 680/235/95 mm
Đèn led đường Asia 90 – 150w as trắng/vàng ĐĐ-A3  Liên hệ Ø 810/260/100 mm
Đèn led đường Asia 120 – 200w as trắng/vàng ĐĐ-A4  Liên hệ Ø 980/300/100 mm

Bảng báo giá đèn led pha ASIA

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led pha Asia 10w as trắng/vàng FL10 170.000  125/120/35 mm
Đèn led pha Asia 20w as trắng/vàng FL20 280.000 180/185/45 mm
Đèn led pha Asia 30w as trắng/vàng FL30 380.000 225/230/50 mm
Đèn led pha Asia 50w as trắng/vàng FL50 480.000 275/230/65 mm
Đèn led pha Asia 70w as trắng/vàng FL70 800.000 360/285/80 mm
Đèn led pha Asia 100w as trắng/vàng FL100 1.300.000 360/285/80 mm
Đèn led pha Asia 150w as trắng/vàng FL150 2.000.000  475/325/95 mm
Đèn led pha Asia 10w nhiều màu FL10 230.000 125/120/35 mm
Đèn led pha Asia 20w nhiều màu FL20 370.000 180/185/45 mm
Đèn led pha Asia 30w nhiều màu FL30 470.000 225/230/50 mm
Đèn led pha Asia 50w nhiều màu FL50 590.000 275/285/65 mm
 Đèn led pha Asia 10w as trắng/vàng có điều kiển từ xa FL10 370.000 125/120/35 mm
Đèn led pha Asia 20w as trắng/vàng có điều kiển từ xa FL20 570.000 180/185/45 mm
Đèn led pha Asia 30w as trắng/vàng có điều kiển từ xa FL30 770.000 225/230/50 mm

Bảng báo giá đèn led pha ASIA

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led pha Asia 42w as trắng/vàng FL42 760.000  240/110/75 mm
Đèn led pha Asia 84w as trắng/vàng FL84 1.520.000 240/220/75 mm
Đèn led pha Asia 126w as trắng/vàng FL126 2.280.000 240/330/75 mm
Đèn led pha Asia 168w as trắng/vàng FL168 3.040.000 240/440/75 mm

Bảng báo giá đèn led pha ASIA

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led pha Asia 100w as trắng/vàng FL100 1.900.000  290/290/80 mm
Đèn led pha Asia 150w as trắng/vàng FL150 2.700.000 350/35/0/90 mm
Đèn led pha Asia 200w as trắng/vàng FL200 3.300.000 400/375/120 mm
Đèn led pha Asia 250w as trắng/vàng FL250 4.500.000 385/435/120 mm
Đèn led pha Asia 300w as trắng/vàng FL300 6.500.000 475/455/140 mm

Bảng báo giá đèn led âm tường mặt phẳng ASIA

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led âm tường mặt phẳng Asia 3w as trắng/vàng ATU-01 170.000  170/70/55 mm

Bảng báo giá đèn led âm tường mặt lõm nhôm đúc ASIA

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led âm tường mặt lõm Asia 3w as trắng/vàng ATU-02 240.000  150/71/60 mm

Bảng báo giá đèn led chỉ dẫn – đèn sự cố ASIA

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led chỉ dẫn hướng trái Asia 1 mặt 3w as trắng ET – 01 mặt 130.000  350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng phải Asia 1 mặt 3w as trắng EP – 01 mặt 130.000 350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng lên Asia 1 mặt 3w as trắng EL – 01 mặt 130.000 350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng xuống Asia 1 mặt 3w as trắng EX – 01 mặt 130.000 350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng trái, phải  Asia 1 mặt 3w as trắng ETP – 01 mặt 130.000 350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng trái, phải Asia 2 mặt 3w as trắng ETP – 02 mặt 140.000 350/25/145mm
Đèn led chỉ dẫn hướng vào trong Asia 1 mặt 3w as trắng EVT – 01 mặt 130.000 350/25/145mm
Đèn led chỉ dẫn hướng vào trong Asia 2 mặt 3w as trắng EVT – 02 mặt 140.000 350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng đi xuống cầu thang Asia 1 mặt 3w as trắng EXC – 01 mặt 130.000 350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng đi lên cầu thang Asia 1 mặt 3w as trắng ECL – 01 mặt 130.000 350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng nhà vệ sinh Asia 1 mặt 3w as trắng TL – 01 mặt 130.000 350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng lối thoát Asia 1 mặt 3w as trắng E – 01 mặt 130.000 350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng lối thoát Asia 2mặt 3w as trắng EVT – 02mặt 140.000 350/25/145 mm
Đèn led sự cố Asia 3w as trắng SC – 01 mặt 200.000 255/40/230 mm

Bảng báo giá đèn led dây sao băng ASIA

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led dây sao băng Asia as trắng/ nhiều màu SB80 80.000  800 mm/ cái
Đèn led dây sao băng Asia as trắng/ nhiều màu SB50 640.000 500 mm/cái x 10 cái/bộ

Bảng báo giá đèn led dây 5050-60 ASIA

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led dây 5050-60 Asia as trắng/ vàng/xanh dương/xanh lam/đỏ  LD50 20.000  100 m/ cuộn
Đèn led dây 5050-60 Asia 7 màu  LD50RGB 50.000 100 m/ cuộn

Bảng báo giá đèn led dây 3014 ASIA

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led dây 3014 Asia nhiều màu LD12-72 20.000 100 m/ cuộn
Đèn led dây 3014 Asia as trắng/vàng/xanh lam/xanh dương/đỏ LD14-120 20.000 100 m/ cuộn
Đèn led dây 3014 Asia as trắng/vàng LD14-240 20.000 100 m/ cuộn

Bảng báo giá đèn led dây 2835 ASIA

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led dây 2835 Asia as trắng/ vàng LD35 – 180 60.000 100 m/ cuộn

 

 

 

 

 

 

 


Bảng báo giá dưới phiên bản cũ đã hết giá trị sử dụng

Bảng báo giá đèn led downlight âm trần ASIA

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/Viền/Cao
 Đèn led âm trần mặt lõm viền trắng 7W đơn sắc Asia MLTDS7 160.000  90/120/30mm
Đèn led âm trần đơn 10w Asia -AV10 240.000  100 *100 mm
Đèn led âm trần đôi vuông 20W Asia – AV20 460.000 100 x 200mm
Đèn led âm trần ba vuông 30W Asia AV30  680.000  100 x 300mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền trắng 5W đơn sắc MLTDS5  140.000  76/110 mm
 Đèn led âm trần mặt lõm viền trắng 5W ba mầu MLT5  160.000  76/110 mm
 Đèn led âm trần mặt lõm viền trắng 7W ba mầu MLT7  180.000  90/120 mm
 Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng 7W đơn sắc MLV7DS  160.000  90/120mm
 Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng nhạt 7W đơn sắc MLGDS7  160.000  90/120 mm
 Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng nhạt 7W ba mầu MLG7  180.000   90/120 mm
 Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng (đậm) 7W đơn sắc MLV7DS  160.000  90/120 mm
 Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng 7W ba mầu MLV7  180.000  90/120 mm
 Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng 5w ba mầu MLV5  160.000  76/110 mm
 Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng 5W đơn sắc MLVDS5  140.000  76/110 mm
 Đèn led panel tròn siêu mỏng 18W Asia PNT18  250.000   205/225/20 mm
 Đèn Led âm trần ba màu mặt bạc viền vàng 9W Asia MBV9  350.000  110/140 mm
 Đèn Led âm trần ba màu mặt bạc viền vàng 7W Asia MBV7  240.000  90/100 mm
 Đèn Led âm trần ba màu mặt bạc viền vàng 5W Asia MBV5  190.000  76/100 mm
 Đèn Led âm trần đơn sắc mặt bạc viền vàng 7W Asia MBVDS7  220.000
 Đèn Led âm trần đơn sắc mặt bạc viền vàng 5W Asia MBVDS5  170.000
 Đèn Led âm trần mặt bạc viền bạc 9W Asia MBB9  350.000  90/120 mm
 Đèn Led âm trần mặt bạc viền bạc 7W Asia MBB7  240.000   90/120 mm
 Đèn Led âm trần mặt bạc viền bạc 5W Asia MBB5  190.000  90/120 mm
 Đèn Led âm trần đơn sắc mặt bạc viền bạc 7W Asia MBBDS7  220.000  90/120 mm
 Đèn Led âm trần đơn sắc mặt bạc viền bạc 5W Asia MBBDS5  170.000  76/110 mm
 Đèn led downlight âm trần mặt mờ 9W Asia MM9  240.000  110/145 mm
 Đèn led downlight âm trần mặt mờ 7W Asia MM7  240.000  90/110/55 mm
 Đèn led downlight âm trần mặt mờ 5W Asia MM5  160.000  76/100/55 mm
 Đèn led downlight nhôm đúc mặt lõm 12W Asia ML12  110/ 128/ 65 mm
 Đèn led downlight nhôm đúc mặt lõm 9W Asia ML9   110/ 128/ 65 mm
 Đèn led downlight nhôm đúc mặt lõm 5W Asia ML5  90/100/50 mm
 Đèn led downlight nhôm đúc mặt lõm 7W Asia  90/100/50 mm
 Đèn led downlight nhôm đúc mặt phẳng 12W Asia 270.000  110/128/50 mm
 Đèn led downlight nhôm đúc mặt phẳng 9W Asia  250.000  110/128/50 mm
 Đèn led downlight nhôm đúc mặt phẳng 7W Asia  190.000  90/115/45 mm
 Đen led downlight âm trần mặt kính 9W Asia MK9  240.000  100/120/70 mm
 Đèn led downlight âm trần mặt kính 7W Asia MK7  190.000  90/110/70 mm
 Đèn led downlight âm trần mặt kính 5W Asia MK5  160.000  76/100/70 mm
 Đèn led downlight âm trần mặt trắng 9W Asia MT9W  250.000  110/140/30 mm
 Đèn led downlight âm trần mặt trắng 7W Asia MT7W  190.000  90/120/30 mm
 Đèn led downlight âm trần mặt trắng 5W Asia MT5W  76/100/30 mm
 Đèn led downlight âm trần mặt vàng 7W Asia MV7W  90/120/30 mm
 Đèn led downlight âm trần mặt vàng 9W Asia MV9W  110/145/30 mm
 Đèn led downlight âm trần mặt vàng 5W Asia MV5W  76/110/30 mm
 Đèn led panel vuông 36W Asia PNV36  600x600x20
 Đèn led panel vuông 18W Asia PNV18  400.000  300x300x20 mm
 Đèn led panel tròn siêu mỏng 15W Asia PNT15  220.000  185/200/20 mm
 Đèn led panel tròn siêu mỏng 12W Asia PNT12  180.000  155/170/20 mm
 Đèn led panel tròn siêu mỏng 6W Asia PNT6  100.000  105/120/20 mm
 Đèn led panel tròn siêu mỏng 9W Asia PNT9  150.000 130/145/20 mm
 Đèn led panel tròn siêu mỏng 4W Asia PNT4  84.000  95/105/20 mm

Bảng báo giá đèn led búp ASIA

Tên sản phẩm Giá  ( Ø x H )
Đèn led búp quả nhót E14 2W Asia 48.000 Ø35 x 140 mm
 Đèn led búp tròn 3W Asia ĐT3  30.000  Ø50x 95 mm
 Đèn led  búp tròn 5W Asia ĐT5  50.000  Ø55x 100 mm
 Đèn led búp tròn 7W ASIA ĐT7  64.000  Ø60x 110 mm
 Đèn led búp tròn 9W Asia ĐT9  74.000  Ø70×120 mm
 Đèn led búp tròn 12W ASIA ĐT12  94.000  Ø80x 135 mm
 Đèn led búp tròn 18W ASIA ĐT18  190.000  Ø90x 200 mm
 Đèn led búp tròn 24w ASIA ĐT24  270.000  Ø120×225 mm
 Đèn led búp tròn 36w ASIA ĐT36  270.000  Ø120x 240 mm
 Đèn led búp tròn tích điện ASIA 5W ĐT5E  130.000
 Đèn led búp tròn tích điện ASIA 7W ĐT7E  140.000  Ø70 x 120 mm
 Đèn led tròn trang trí 1W ĐT1  26.000  Ø45 x 70 mm
 Đèn led nến 2W Asia đui E14 ĐT2  48.000  Ø35 x 140 mm
 Đèn led búp tròn 15W Asia ĐT15  130.000  Ø90 x 170 mm
 Đèn led búp tròn 48W Asia ĐT48  430.000  Ø135 x 320 mm
 Đèn led buld đổi màu Asia ĐT4  56.000

Bảng báo giá đèn tuýp led ASIA

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
Bộ đèn tuýp thủy tinh 1.2m 18W Vinalight 100.000 1200 mm
 Đèn tuýp led thủy tinh 18w vinalight  80.000 1200 mm
 Đèn tuýp led bán nguyệt 0,6m- 18w ASIA TLMĐ-0,6  600 mm
 Đèn led tuýp bán nguyệt 1,2m – 36w ASIA TLMĐ-1,2  310.000  1200 mm
 Đèn tuýp led T8 bóng rời x 1,2m Asia TBR-1,2  96.000  1200 mm
 Đèn tuýp led T8 bóng rời x 0,6m TBR0,6  140.000  600 mm
 Đèn led tuýp liền máng T8 18w ASIA TLM-T8-1,2  220.000  1200 mm
 Đèn tuýp led T8 liền máng x 0,6m Aisa TLM-T8-0,6  120.000  600*30*35 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi ASIA

Tên sản phẩm Giá Đường kính/độ cao
Đèn led ốp nổi vuông siêu mỏng 6W Asia PNV6 100.000 120/20 mm
Đèn led ốp nổi vuông siêu mỏng 15W Asia PNV15  220.000 190/20 mm
Đèn led ốp nổi tròn 6W Asia PNOT6W  120/35 mm
Đèn led ốp nổi tròn 12W Asia PNOT12W  270.000  170/35 mm
Đèn led ốp nổi tròn 18W Asia PNOT18W  350.000  220/35 mm
Đèn led ốp nổi tròn 24W Asia PNOT24W  530.000  300/35 mm
Đèn led ốp nổi vuông 6W Asia PNOV6W  140.000  120/35 mm
Đèn led ốp nổi vuông 12W Asia  270.000  170/35 mm
Đèn led ốp nổi vuông 18W Asia PNOV18W  350.000  220/35 mm
Đèn led ốp nổi vuông 24W Asia PNOV24W  5300.000  300/35 mm

Bảng báo giá đèn led panel siêu mỏng ASIA

Tên sản phẩm Giá  DxR
Đèn led panel siêu mỏng 18W Asia PNV18 400.000 300×300 mm
Đèn led Panel 300x600mm 24W Asia PNV24  800.000  300×600 mm
Đèn led panel 300x 1200 mm 36W Asia PNV36-1  1.100.000 300x1200mm
Đèn led panel 600x 600 mm 36W-2 Asia PNV36-2  1.100.000 300×1200 mm
Đèn led panel 600x 1200 mm 72W Asia PNV72  2.700.000 600×1200 mm

Bảng báo giá đèn led rọi ray ASIA

Tên sản phẩm Giá  ( Ø x H )
Đèn led rọi ray 30w chip COB ASIA RT30-01 520.000 ø 100 x200 mm
Đèn led rọi ray 20 w chip COB ASIA RT20-01  380.000 ø 100 x200  mm
Đèn led rọi ray 10w chip COB ASIA RT10-1  280.000  ø 75×135 mm
Đèn led rọi ray 30w chip COB Asia RDD30-02  520.000   ø 100×200 mm
Đèn led rọi ray 20w chip COB ASIA RDD20-02  380.000   ø 100×200 mm
Đèn led chiếu rọi thanh ray 10w chip COB ASIA RDD10-02  240.000  ø 75x135mm

Bảng báo giá đèn led dây ASIA

Tên sản phẩm Giá  Thông số kĩ thuật
Đèn led dây sao băng đơn Asia SB80 80 cm
Đèn led dây sao băng bộ 10 Cái Asia SB50 Dài 50cm/cái, 10 cái/bộ
Đèn led dây LD14-240 Asia LD14-240 Chiều dài (m) : 100m/cuộn
Đèn led dây 3014-120 Asia 3014-120 Chiều dài (m) : 100m/cuộn
Đèn led dây 5050-60 RGB Asia LD50RGB Chiều dài (m) : 100m/cuộn
Đèn led dây 5050-60 Asia LD50 Chiều dài (m) : 100m/cuộn

Bảng báo giá đèn led nhà xưởng,đèn đường ASIA

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led nhà xưởng 80W Vinalight  1.300.000 Ø 450 mm – H450 mm
Đèn đường led 30w Vinalight DD 30  1.800.000
Đèn đường led 80w Vinalight DD 80 2.500.000
Đèn đường led 150w Asia DD 150 5.700.000
Đèn led xưởng 50W Asia ĐX50 1.400.000 410×340 mm
Đèn led xưởng 100W Asia DX100 2.300.000 410×450 mm
Đèn led xưởng 150W Asia DX150 3.300.000 500×740 mm
Đèn đường led A1 Asia ĐĐ-A1 580×230 mm
Đèn đường led A2 Asia ĐĐ-A2 60 – 100W 680×235 mm
Đèn đường led A3 Asia ĐĐ-A3 810x260x100 mm
Đèn đường led B1 Asia ĐĐ-B1 530x310x100  mm
Đèn đường led B2 80-100w Asia ĐĐ-B2 650x310x100 mm
Đèn đường led B3 120-150w Asia ĐĐ- B3 805x310x100 mm
Đèn đường C1 Asia 30-50w ĐĐ-C1 540x225x90mm
Đèn đường led C2 Asia 50-80w ĐĐ-C2 605x265x100 mm
Đèn đường led C3 Asia 60-100w ĐĐ-C3 750x 280×100 mm
Đèn đường led C4 Asia 90-150w ĐĐ-C4 895 x 330×140 mm
Đèn đường led D1 Asia 30-50w ĐĐ-D1 530x310x125 mm
Đèn đường led D2 Asia 80-100w ĐĐ-D2  650 x 310×125 mm
Đèn đường led D3 Asia 120-150w ĐĐ-D3  805x310x125 mm
Đèn đường led 60w VNL-TL01-60  5.500.000
Đèn đường led 90W VNL-TL01-90 7.000.000
Đèn đường led 120W VNL-TL01-120 8.800.000
Đèn đường led 180W VNL-TL01-180 13.200.000
Đèn đường led 56W VNL-TL02-56 3.420.000
Đèn đường led 84W VNL-TL02-84 4.400.000
Đèn đường led 98W VNL-TL02-98 5.500.000
Đèn đường led 50W VNL-TL03-50 2.900.000
 Đèn đường led 100W VNL-TL03-100  3.950.000
 Đèn đường led 150W VNL-TL03-150  5.150.000
 Đèn đường led 200W VNL-TL03-200  6.290.000
 Đèn đường led 50W VNL-TL04-50  2.050.000
 Đèn đường led 100W VNL-TL04-100  3.450.000
 Đèn đường led 150W VNL-TL04-150  4.560.000
 Đèn đường led 200W VNL-TL04-200  6.130.000

Bảng báo giá phụ kiện đèn led ASIA

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Thanh ray đèn rọi dài 1m trắng, đen  100.000  1000 mm
Nguồn led dây đôi 2835  40.000
Nguồn led dây ba 2835  50.000
Máng đèn led tuýp đôi 1.2m 60.000  1200mm
Máng đèn led tuýp đơn 1.2 m 50.000 1200 mm
Máng đèn led tuýp đơn 0.6 m 40.000 600 mm
Thanh ray đèn rọi dài 1,5m trắng, đen 90.000 1500 mm
Nguồn cho led sao băng bộ 10 cái Asi NSB10
Máng đơn 0,6m Asia  40.000  625x40x25 mm
Máng đơn 1,2 Asia MĐ1,2-01 1230x40x25 mm
Máng đôi 1,2 Asia MĐ1,2-02 1230x40x25 mm
Máng bộ 03 bóng 120 cm Asia MĐ120 600x1200x80 mm
Máng bộ 03 bóng 60 cm Asia MĐ60  600x600x80 mm
Nguồn Led dây 3014-200 Asia PK06 540x225x90mm
Phụ kiện đèn rọi ray CHD  30.000 ø100 x30 mm