BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI ĐÈN PHA LED NGOÀI TRỜI MỚI NHẤT NĂM 2024

hotline den led

Báo giá Đèn led pha cao áp COC

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 297x246x75 820.000
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 297x246x75 1.160.000
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 297x246x75 1.140.000
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 297x246x75 1.400.000
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 297x246x75 860.000
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 297x246x75 1.200.000
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 297x246x75 1.180.000
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 297x246x75 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 297x246x75 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 297x246x75 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 325x246x75 1.200.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 325x246x75 1.500.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 325x246x75 1.940.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 325x246x75 1.900.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 325x246x75 1.280.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 325x246x75 1.580.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 325x246x75 2.020.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 325x246x75 2.060.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 325x246x75 1.980.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 325x246x75 2.080.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 419x315x87 2.100.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 419x315x87 2.520.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 419x315x87 2.800.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 419x315x87 2.780.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 419x315x87 2.220.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 419x315x87 2.640.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 419x315x87 2.920.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 419x315x87 2.980.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 419x315x87 2.900.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 419x315x87 2.990.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 419x315x87 2.380.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 419x315x87 2.720.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 419x315x87 3.200.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 419x315x87 3.100.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 419x315x87 2.540.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 419x315x87 2.880.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 419x315x87 3.360.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 419x315x87 3.520.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 419x315x87 3.260.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 419x315x87 3.420.000
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 419x315x87 2.720.000
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 419x315x87 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 419x315x87 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 419x315x87 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 419x315x87 2.920.000
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 419x315x87 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 419x315x87 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 419x315x87 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 419x315x87 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 419x315x87 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 526x345x100 3.540.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 526x345x100 4.400.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 526x345x100 4.960.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 526x345x100 4.900.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 526x345x100 3.780.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 526x345x100 4.640.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 526x345x100 5.200.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 526x345x100 5.340.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 526x345x100 5.140.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 526x345x100 5.300.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 627x356x100 4.380.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 627x356x100 5.060.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 627x356x100 6.020.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 627x356x100 5.840.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 627x356x100 4.700.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 627x356x100 5.380.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 627x356x100 6.340.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 627x356x100 6.660.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 627x356x100 6.160.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 627x356x100 6.480.000
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 832x360x100 6.080.000
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 832x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 832x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 832x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 832x360x100 6.480.000
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 832x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 832x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 832x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 832x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 832x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 970x360x100 7.640.000
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 970x360x100 8.120.000
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 970x360x100 Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 970x360x100 Liên hệ
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chế độ chiếu sáng: Chiếu rọi
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Mặt đèn: Kính cường lực trong suốt
 • Sử dụng chóa nhôm để hội tụ ánh sáng
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led vỏ xám V7

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 115x85x70 260.000
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 115x85x70 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 115x85x70 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 115x85x70 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 115x85x70 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 115x85x70 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 115x85x70 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 115x85x70 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 115x85x70 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 115x85x70 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 180x140x143 460.000
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 180x140x143 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 180x140x143 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 180x140x143 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 180x140x143 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 180x140x143 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 180x140x143 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 180x140x143 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 180x140x143 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 180x140x143 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 227x180x148 620.000
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 227x180x148 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 227x180x148 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 227x180x148 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 227x180x148 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 227x180x148 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 227x180x148 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 227x180x148 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 227x180x148 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 227x180x148 Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 225x185x145 760.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 225x185x145 1.100.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 225x185x145 1.080.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 225x185x145 1.340.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 225x185x145 800.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 225x185x145 1.140.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 225x185x145 1.120.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 225x185x145 1.640.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 225x185x145 1.380.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 225x185x145 1.660.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 385x280x160 1.540.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 385x280x160 1.820.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 385x280x160 2.280.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 385x280x160 2.240.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 385x280x160 1.620.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 385x280x160 1.900.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 385x280x160 2.360.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 385x280x160 2.400.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 385x280x160 2.320.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 385x280x160 2.420.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 420x325x180 2.020.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 420x325x180 2.460.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 420x325x180 2.740.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 420x325x180 2.700.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 420x325x180 2.140.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 420x325x180 2.580.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 420x325x180 2.860.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 420x325x180 2.920.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 420x325x180 2.820.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 420x325x180 2.900.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 420x325x180 3.020.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 420x325x180 3.360.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 420x325x180 3.840.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 420x325x180 3.740.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 420x325x180 3.180.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 420x325x180 3.520.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 420x325x180 4.000.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 420x325x180 4.160.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 420x325x180 3.900.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 420x325x180 4.060.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 525x330x180 3.420.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 525x330x180 4.060.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 525x330x180 4.340.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 525x330x180 4.140.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 525x330x180 3.620.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 525x330x180 4.260.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 525x330x180 4.540.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 525x330x180 4.720.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 525x330x180 4.340.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 525x330x180 4.460.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 455x325x165 3.760.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 455x325x165 4.620.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 455x325x165 5.180.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 455x325x165 5.120.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 455x325x165 4.000.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 455x325x165 4.860.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 455x325x165 5.420.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 455x325x165 5.540.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 455x325x165 5.360.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 455x325x165 5.520.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 525x325x175mm 4.740.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 525x325x175mm 5.440.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 525x325x175mm 6.400.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 525x325x175mm 6.220.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 525x325x175mm 5.060.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 525x325x175mm 5.760.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 525x325x175mm 6.720.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 525x325x175mm 7.040.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 525x325x175mm 6.540.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 525x325x175mm 6.860.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 595x325x175mm 5.660.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 595x325x175mm 6.940.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 595x325x175mm 7.500.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 595x325x175mm 7.100.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 595x325x175mm 6.060.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 595x325x175mm 7.340.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 595x325x175mm 7.900.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 595x325x175mm 8.260.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 595x325x175mm 7.500.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 595x325x175mm 7.720.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led ngoài trời V1

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led ngoài trời V1 20w 60x170x200 240.000
Đèn pha led ngoài trời V1 30w 60x170x200 260.000
Đèn pha led ngoài trời V1 50w 70x210x240 350.000
Đèn pha led ngoài trời V1 100w 80x260x290 550.000
Đèn pha led ngoài trời V1 150w 90x310x350 850.000
Đèn pha led ngoài trời V1 200w 100x350x390 1.150.000
Đèn pha led ngoài trời V1 300w 100x380x430 1.550.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Epistar
 • Driver: Done
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led ngoài trời V2

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led ngoài trời V2 30w 60x170x200 260.000
Đèn pha led ngoài trời V2 50w 70x210x240 350.000
Đèn pha led ngoài trời V2 100w 80x260x290 550.000
Đèn pha led ngoài trời V2 150w 90x310x350 850.000
Đèn pha led ngoài trời V2 200w 100x350x390 1.150.000
Đèn pha led ngoài trời V2 300w 100x380x430 1.550.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Epistar
 • Driver: Done
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led chóa rộng V5

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 163x128x50 300.000
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 163x128x50 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 163x128x50 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 163x128x50 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 163x128x50 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 163x128x50 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 163x128x50 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 163x128x50 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 163x128x50 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 163x128x50 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 177x156x53 500.000
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 177x156x53 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 177x156x53 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 177x156x53 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 177x156x53 580.000
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 177x156x53 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 177x156x53 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 177x156x53 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 177x156x53 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 177x156x53 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 241x201x58 660.000
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 241x201x58 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 241x201x58 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 241x201x58 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 241x201x58 700.000
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 241x201x58 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 241x201x58 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 241x201x58 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 241x201x58 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 241x201x58 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 297x246x75 820.000
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 297x246x75 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 297x246x75 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 297x246x75 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 297x246x75 860.000
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 297x246x75 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 297x246x75 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 297x246x75 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 297x246x75 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 297x246x75 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 325x246x75 1.200.000
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 325x246x75 1.500.000
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 325x246x75 1.940.000
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 325x246x75 1.900.000
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 325x246x75 1.280.000
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 325x246x75 1.580.000
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 325x246x75 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 325x246x75 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 325x246x75 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 325x246x75 Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 419x315x87 2.100.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 419x315x87 2.520.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 419x315x87 2.800.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 419x315x87 2.780.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 419x315x87 2.220.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 419x315x87 2.640.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 419x315x87 2.920.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 419x315x87 2.980.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 419x315x87 2.900.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 419x315x87 2.980.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 419x315x87 2.380.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 419x315x87 2.720.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 419x315x87 3.200.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 419x315x87 3.100.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 419x315x87 2.540.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 419x315x87 2.880.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 419x315x87 3.360.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 419x315x87 3.520.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 419x315x87 3.260.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 419x315x87 3.420.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 526x345x100 3.540.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 526x345x100 4.400.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 526x345x100 4.960.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 526x345x100 4.900.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 526x345x100 3.780.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 526x345x100 4.640.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 526x345x100 5.200.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 526x345x100 5.340.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 526x345x100 5.140.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 526x345x100 5.300.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 627x356x100 4.380.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 627x356x100 5.060.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 627x356x100 6.020.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 627x356x100 5.840.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 627x356x100 4.700.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 627x356x100 5.380.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 627x356x100 6.340.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 627x356x100 6.660.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 627x356x100 6.160.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 627x356x100 6.480.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led chỉ dọc V8

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 250x200x100 860.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 250x200x100 1.180.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 250x200x100 1.180.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 250x200x100 1.420.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 250x200x100 900.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 250x200x100 1.220.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 250x200x100 1.220.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 250x200x100 1.740.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 250x200x100 1.460.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 250x200x100 1.790.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 370x235x110 1.580.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 370x235x110 1.880.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 370x235x110 2.340.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 370x235x110 2.300.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 370x235x110 1.660.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 370x235x110 1.960.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 370x235x110 2.420.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 370x235x110 2.460.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 370x235x110 2.380.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 370x235x110 2.460.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 525x240x115 2.560.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 525x240x115 2.980.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 525x240x115 3.260.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 525x240x115 3.240.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 525x240x115 2.680.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 525x240x115 3.100.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 525x240x115 3.380.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 525x240x115 3.460.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 525x240x115 3.360.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 525x240x115 3.440.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 525x240x115 3.060.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 525x240x115 3.420.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 525x240x115 3.900.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 525x240x115 3.800.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 525x240x115 3.220.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 525x240x115 3.580.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 525x240x115 4.060.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 525x240x115 4.220.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 525x240x115 3.960.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 525x240x115 4.120.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led mắt cầu V9

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 455x320x200 2.340.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 455x320x200 2.620.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 455x320x200 3.080.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 455x320x200 3.040.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 455x320x200 2.420.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 455x320x200 2.700.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 455x320x200 3.160.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 455x320x200 3.200.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 455x320x200 3.120.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 455x320x200 3.220.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 455x320x200 2.680.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 455x320x200 3.100.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 455x320x200 3.380.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 455x320x200 3.360.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 455x320x200 2.800.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 455x320x200 3.220.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 455x320x200 3.500.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 455x320x200 3.580.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 455x320x200 3.480.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 455x320x200 3.560.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 455x320x200 3.300.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 455x320x200 3.640.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 455x320x200 4.120.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 455x320x200 4.020.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 455x320x200 3.460.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 455x320x200 3.800.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 455x320x200 4.280.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 455x320x200 4.440.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 455x320x200 4.180.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 455x320x200 4.340.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 580x320x200 4.560.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 580x320x200 5.200.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 580x320x200 5.480.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 580x320x200 5.280.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 580x320x200 4.760.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 580x320x200 5.400.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 580x320x200 5.680.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 580x320x200 5.860.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 580x320x200 5.480.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 580x320x200 5.580.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led pha năng lượng mặt trời V1

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn led pha năng lượng mặt trời V1 25w 200x150x50 600.000
Đèn led pha năng lượng mặt trời V1 40w 230x180x50 950.000
Đèn led pha năng lượng mặt trời V1 60w 260x210x65 1.200.000
Đèn led pha năng lượng mặt trời V1 100w 300x250x75 1.450.000
Đèn led pha năng lượng mặt trời V1 200w 340x270x80 2.150.000
Đèn led pha năng lượng mặt trời V1 300w 400x330x90 3.050.000
 
 • Ánh sáng: Trắng
 • Nhiệt độ màu: 6000K
 • Có điều khiển từ xa để tắt bật, chọn chế độ sáng
 • Có cảm biến tự động sáng khi trời tối, tự tắt khi trời sáng
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Mặt đèn: Kính cường lực trong suốt
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led cầu cảng V10

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 385x360x270 3.220.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 385x360x270 3.300.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 385x360x270 3.780.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 385x360x270 3.700.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 385x360x270 Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 385x360x270 3.600.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 385x360x270 4.080.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 385x360x270 4.240.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 385x360x270 3.980.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 385x360x270 4.140.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 420x360x280 4.160.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 420x360x280 4.540.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 420x360x280 4.820.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 420x360x280 4.620.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 420x360x280 Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 420x360x280 5.100.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 420x360x280 5.380.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 420x360x280 5.560.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 420x360x280 5.180.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 420x360x280 5.300.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 420x360x280 4.580.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 420x360x280 4.900.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 420x360x280 5.460.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 420x360x280 5.460.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 420x360x280 Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 420x360x280 5.480.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 420x360x280 6.040.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 420x360x280 6.180.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 420x360x280 5.980.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 420x360x280 6.140.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 420x360x280 4.900.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 420x360x280 5.060.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 420x360x280 6.020.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 420x360x280 5.840.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 420x360x280 Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 420x360x280 5.640.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 420x360x280 6.600.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 420x360x280 6.920.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 420x360x280 6.420.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 420x360x280 6.740.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 425x400x385 6.040.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 425x400x385 6.780.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 425x400x385 7.340.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 425x400x385 6.940.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 425x400x385 Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 425x400x385 7.520.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 425x400x385 8.080.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 425x400x385 8.420.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 425x400x385 7.680.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 425x400x385 7.900.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 430x430x385 7.060.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 430x430x385 7.300.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 430x430x385 8.740.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 430x430x385 8.460.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 430x430x385 Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 430x430x385 8.160.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 430x430x385 9.600.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 430x430x385 10.080.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 430x430x385 9.320.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 430x430x385 9.800.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 470x445x420 10.040.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 470x445x420 10.360.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 470x445x420 10.280.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 470x445x420 11.900.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 470x445x420 Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 470x445x420 11.640.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 470x445x420 13.560.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 470x445x420 14.200.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 470x445x420 13.180.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 470x445x420 13.820.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 540x500x470 11.420.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 540x500x470 12.920.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 540x500x470 14.040.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 540x500x470 13.240.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 540x500x470 Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 540x500x470 14.440.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 540x500x470 15.560.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 540x500x470 16.260.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 540x500x470 14.760.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 540x500x470 15.180.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 370x375 6.680.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 370x375 7.160.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 370x375 7.320.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 370x375 7.060.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 370x375 7.220.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 370x375 11.660.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 370x375 12.220.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 370x375 12.340.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 370x375 12.160.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 370x375 12.320.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 370x375 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 370x375 11.820.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 370x375 12.780.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 370x375 13.100.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 370x375 12.580.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 370x375 12.900.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 370x400 12.720.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 370x400 13.280.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 370x400 13.620.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 370x400 12.880.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 370x400 13.100.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 370x400 14.420.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 370x400 15.860.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 370x400 16.340.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 370x400 15.580.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 370x400 16.060.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 370x400 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 370x400 24.460.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 370x400 26.380.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 370x400 27.020.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 370x400 26.000.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 370x400 26.640.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 430x440x460 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 430x440x460 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 430x440x460 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 430x440x460 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 430x440x460 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 430x440x460 29.740.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 430x440x460 30.860.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 430x440x460 31.560.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 430x440x460 30.060.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 430x440x460 30.500.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 470x450x530 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 470x450x530 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 470x450x530 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 470x450x530 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 470x450x530 Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 470x450x530 41.900.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 470x450x530 43.580.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 470x450x530 44.620.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 470x450x530 42.380.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 470x450x530 43.020.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V12

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V12 200w 365x250 12.380.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V12 600w 470x290 30.900.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V12 1000w 370x360 45.340.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Philips
 • Driver: Philips
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led cẩu tháp cao áp V1

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn led cẩu tháp cao áp V1 300w 350x255x70 4.440.000
Đèn led cẩu tháp cao áp V1 400w 400x255x70 5.660.000
Đèn led cẩu tháp cao áp V1 500w 350x305x90 6.240.000
Đèn led cẩu tháp cao áp V1 600w 400x305x90 7.380.000
Đèn led cẩu tháp cao áp V1 800w 450x355x110 10.420.000
Đèn led cẩu tháp cao áp V1 1000w 500x355x110 15.200.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Philips
 • Driver: Philips
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led Module SMD VM30 (hộp khung kín)

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x100x140 820.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x100x140 1.160.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x100x140 1.660.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x100x140 1.400.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x100x140 1.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x100x140 1.260.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x100x140 1.760.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x100x140 1.780.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x100x140 1.500.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x100x140 1.800.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x180x140 1.380.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x180x140 1.680.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x180x140 2.140.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x180x140 2.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x180x140 1.780.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x180x140 1.900.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x180x140 2.340.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x180x140 2.380.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x180x140 2.300.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x180x140 2.400.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x250x140 2.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x250x140 2.460.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x250x140 2.740.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x250x140 2.700.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x250x140 2.620.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x250x140 2.780.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x250x140 3.060.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x250x140 3.120.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x250x140 3.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x250x140 3.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x320x140 2.600.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x320x140 2.940.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x320x140 3.420.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x320x140 3.340.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x320x140 3.400.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x320x140 3.380.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x320x140 3.860.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x320x140 4.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x320x140 3.760.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x320x140 3.920.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x400x140 3.140.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x400x140 3.780.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x400x140 4.060.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x400x140 3.860.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x400x140 4.140.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x400x140 4.320.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x400x140 4.600.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x400x140 4.780.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x400x140 4.400.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x400x140 4.500.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x480x140 3.840.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x480x140 4.700.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x480x140 5.260.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x480x140 5.200.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x480x140 5.040.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x480x140 5.340.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x480x140 5.900.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x480x140 6.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x480x140 5.840.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x480x140 6.000.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x250x140 3.900.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x250x140 4.760.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x250x140 5.320.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x250x140 5.260.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x250x140 5.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x250x140 5.400.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x250x140 5.960.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x250x140 6.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x250x140 5.900.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x250x140 6.060.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x320x140 5.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x320x140 5.780.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x320x140 6.740.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x320x140 6.560.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x320x140 6.700.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x320x140 6.640.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x320x140 7.600.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x320x140 7.920.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x320x140 7.420.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x320x140 7.740.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x400x140 6.300.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x400x140 7.580.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x400x140 8.140.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x400x140 7.740.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x400x140 8.300.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x400x140 8.640.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x400x140 9.200.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x400x140 9.540.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x400x140 8.800.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x400x140 9.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x480x140 7.720.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x480x140 9.420.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x480x140 10.540.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x480x140 10.440.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x480x140 10.120.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x480x140 10.700.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x480x140 11.820.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x480x140 12.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x480x140 11.720.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x480x140 12.040.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x640x140 10.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x640x140 11.400.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x640x140 13.320.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x640x140 12.940.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x640x140 13.220.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x640x140 13.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x640x140 15.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x640x140 15.660.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x640x140 14.660.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x640x140 15.300.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x790x140 12.540.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x790x140 15.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x790x140 16.220.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x790x140 15.420.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x790x140 16.540.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x790x140 17.220.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x790x140 18.340.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x790x140 19.040.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x790x140 17.540.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x790x140 17.980.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Loại có hộp khung kín
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led Module COB VM31 (hộp khung kín)

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 305x138x170 940.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 305x138x170 1.280.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 305x138x170 1.780.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 305x138x170 1.520.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 305x138x170 1.120.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 305x138x170 1.360.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 305x138x170 1.860.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 305x138x170 1.860.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 305x138x170 1.600.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 305x138x170 1.900.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x180x160 1.620.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x180x160 1.920.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x180x160 2.380.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x180x160 2.340.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x180x160 1.980.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x180x160 2.080.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x180x160 2.540.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x180x160 2.580.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x180x160 2.500.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x180x160 2.580.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x250x160 2.380.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x250x160 2.820.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x250x160 3.100.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x250x160 3.060.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x250x160 2.900.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x250x160 3.060.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x250x160 3.340.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x250x160 3.400.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x250x160 3.300.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x250x160 3.380.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x320x160 3.080.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x320x160 3.420.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x320x160 3.900.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x320x160 3.820.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x320x160 3.780.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x320x160 3.740.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x320x160 4.220.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x320x160 4.380.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x320x160 4.140.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x320x160 4.300.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x400x160 3.740.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x400x160 4.380.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x400x160 4.660.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x400x160 4.460.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x400x160 4.620.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x400x160 4.780.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x400x160 5.060.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x400x160 5.240.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x400x160 4.860.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x400x160 4.980.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x480x160 4.560.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x480x160 5.420.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x480x160 5.980.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x480x160 5.920.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x480x160 5.600.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x480x160 5.900.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x480x160 6.460.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x480x160 6.580.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x480x160 6.400.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x480x160 6.560.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x250x160 4.620.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x250x160 5.480.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x250x160 6.040.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x250x160 5.980.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x250x160 5.660.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x250x160 5.960.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x250x160 6.520.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x250x160 6.660.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x250x160 6.460.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x250x160 6.620.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x320x160 6.060.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x320x160 6.740.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x320x160 7.700.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x320x160 7.520.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x320x160 7.440.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x320x160 7.380.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x320x160 8.340.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x320x160 8.660.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x320x160 8.160.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x320x160 8.480.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x400x160 7.500.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x400x160 8.780.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x400x160 9.340.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x400x160 8.940.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x400x160 9.220.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x400x160 9.580.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x400x160 10.140.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x400x160 10.480.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x400x160 9.740.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x400x160 9.940.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x480x160 9.160.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x480x160 10.860.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x480x160 11.980.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x480x160 11.880.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x480x160 11.240.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x480x160 11.820.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x480x160 12.940.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x480x160 13.220.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x480x160 12.840.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x480x160 13.160.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x640x160 11.940.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x640x160 13.320.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x640x160 15.240.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x640x160 14.860.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x640x160 14.700.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x640x160 14.600.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x640x160 16.520.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x640x160 17.160.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x640x160 16.140.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x640x160 16.780.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x790x160 14.940.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x790x160 17.500.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x790x160 18.620.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x790x160 17.820.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x790x160 18.400.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x790x160 19.100.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x790x160 20.220.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x790x160 20.900.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x790x160 19.420.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x790x160 19.840.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Loại có hộp khung kín
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led Module Promax SMD VM32 (hộp khung kín)

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x180x140 1.380.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x180x140 1.680.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x180x140 2.140.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x180x140 2.100.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x180x140 1.780.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x180x140 1.900.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x180x140 2.340.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x180x140 2.380.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x180x140 2.300.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x180x140 2.400.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x180x140 2.440.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x180x140 2.860.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x180x140 3.140.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x180x140 3.120.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x180x140 3.140.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x180x140 3.300.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x180x140 3.580.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x180x140 3.640.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x180x140 3.540.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x180x140 3.620.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x320x140 2.600.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x320x140 2.940.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x320x140 3.420.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x320x140 3.340.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x320x140 3.400.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x320x140 3.380.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x320x140 3.860.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x320x140 4.020.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x320x140 3.760.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x320x140 3.920.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x320x140 2.820.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x320x140 3.460.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x320x140 3.740.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x320x140 3.540.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x320x140 3.720.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x320x140 3.900.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x320x140 4.180.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x320x140 4.340.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x320x140 3.980.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x320x140 4.080.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x480x140 3.840.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x480x140 4.700.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x480x140 5.260.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x480x140 5.200.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x480x140 5.040.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x480x140 5.340.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x480x140 5.900.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x480x140 6.020.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x480x140 5.840.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x480x140 6.000.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x320x140 5.100.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x320x140 5.780.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x320x140 6.740.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x320x140 6.560.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x320x140 6.700.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x320x140 6.640.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x320x140 7.600.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x320x140 7.920.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x320x140 7.420.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x320x140 7.740.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x320x140 5.660.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x320x140 6.940.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x320x140 7.500.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x320x140 7.100.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x320x140 7.440.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x320x140 7.780.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x320x140 8.340.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x320x140 8.700.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x320x140 8.940.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x320x140 8.160.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x480x140 7.720.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x480x140 9.420.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x480x140 10.540.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x480x140 10.440.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x480x140 10.120.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x480x140 10.700.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x480x140 11.820.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x480x140 12.100.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x480x140 11.720.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x480x140 12.040.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x640x140 10.020.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x640x140 11.400.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x640x140 13.320.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x640x140 12.940.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x640x140 13.220.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x640x140 13.100.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x640x140 15.020.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x640x140 15.660.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x640x140 14.660.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x640x140 15.300.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x790x140 12.540.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x790x140 15.100.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x790x140 16.220.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x790x140 15.420.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x790x140 16.540.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x790x140 17.220.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x790x140 18.340.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x790x140 19.040.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x790x140 17.540.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x790x140 17.980.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led Module Promax COB VM33 (hộp khung kín)

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x180x160 1.360.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x180x160 1.660.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x180x160 2.100.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x180x160 2.060.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x180x160 1.500.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x180x160 1.800.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x180x160 2.260.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x180x160 2.300.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x180x160 2.220.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x180x160 2.300.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x320x160 2.300.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x320x160 2.720.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x320x160 3.000.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x320x160 2.980.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x320x160 2.580.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x320x160 3.020.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x320x160 3.300.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x320x160 3.360.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x320x160 3.260.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x320x160 3.340.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x320x160 2.540.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x320x160 2.900.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x320x160 3.380.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x320x160 3.280.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x320x160 2.840.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x320x160 3.180.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x320x160 3.660.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x320x160 3.820.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x320x160 3.580.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x320x160 3.740.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x320x160 2.780.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x320x160 3.420.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x320x160 3.700.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x320x160 3.500.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x320x160 3.060.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x320x160 3.700.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x320x160 3.980.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x320x160 4.160.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x320x160 3.780.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x320x160 3.900.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 310x480x160 3.760.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 310x480x160 4.620.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 310x480x160 5.180.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x480x160 5.120.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 310x480x160 4.200.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 310x480x160 5.060.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 310x480x160 5.620.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 310x480x160 5.740.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 310x480x160 5.560.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 310x480x160 5.720.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x320x160 4.980.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x320x160 5.680.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x320x160 6.640.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x320x160 6.460.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x320x160 5.580.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x320x160 6.260.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x320x160 7.220.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x320x160 7.540.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x320x160 7.040.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x320x160 7.360.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x320x160 5.540.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x320x160 6.820.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x320x160 7.380.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x320x160 6.980.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x320x160 6.140.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x320x160 7.420.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x320x160 7.980.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x320x160 8.320.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x320x160 7.580.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x320x160 7.780.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x480x160 7.560.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x480x160 9.260.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x480x160 10.380.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x480x160 10.280.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x480x160 8.440.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x480x160 10.140.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x480x160 11.260.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x480x160 11.540.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x480x160 11.160.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x480x160 11.480.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x640x160 9.800.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x640x160 11.180.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x640x160 13.100.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x640x160 12.740.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x640x160 10.980.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x640x160 12.360.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x640x160 14.280.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x640x160 14.920.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x640x160 13.900.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x640x160 14.540.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 630x790x160 12.260.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 630x790x160 14.820.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 630x790x160 15.940.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x790x160 15.140.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 630x790x160 13.740.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size 630x790x160 16.300.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 630x790x160 17.420.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 630x790x160 18.100.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 630x790x160 16.620.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 630x790x160 17.040.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led Module Plus SMD VM35

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 320x75x120 820.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 320x75x120 1.160.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 320x75x120 1.660.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x75x120 1.400.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 320x75x120 1.020.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 320x75x120 1.260.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 320x75x120 1.760.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 320x75x120 1.780.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x75x120 1.500.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 320x75x120 1.800.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 320x155x120 1.520.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 320x155x120 1.740.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 320x155x120 2.180.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x155x120 2.140.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 320x155x120 1.840.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 320x155x120 1.940.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 320x155x120 2.400.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 320x155x120 2.440.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x155x120 2.360.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 320x155x120 2.460.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 320x235x120 2.120.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 320x235x120 2.460.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 320x235x120 2.740.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x235x120 2.700.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 320x235x120 2.620.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 320x235x120 2.780.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 320x235x120 3.060.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 320x235x120 3.120.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x235x120 3.020.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 320x235x120 3.100.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 320x315x120 2.700.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 320x315x120 2.960.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 320x315x120 3.440.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x315x120 3.340.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 320x315x120 3.420.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 320x315x120 3.380.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 320x315x120 3.860.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 320x315x120 4.020.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x315x120 3.780.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 320x315x120 3.940.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 320x395x120 3.300.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 320x395x120 3.820.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 320x395x120 4.100.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x395x120 3.900.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 320x395x120 4.180.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 320x395x120 4.360.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 320x395x120 4.640.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 320x395x120 4.820.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x395x120 4.440.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 320x395x120 4.540.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 320x475x120 3.980.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 320x475x120 4.720.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 320x475x120 5.280.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x475x120 5.220.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 320x475x120 5.060.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 320x475x120 5.360.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 320x475x120 5.920.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 320x475x120 6.060.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x475x120 5.860.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 320x475x120 6.020.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 640x235x120 4.160.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 640x235x120 4.920.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 640x235x120 5.480.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x235x120 5.420.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 640x235x120 5.260.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Big size 640x235x120 5.560.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 640x235x120 6.120.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 640x235x120 6.260.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x235x120 6.060.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 640x235x120 6.220.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 640x315x120 5.220.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 640x315x120 5.820.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 640x315x120 6.780.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x315x120 6.580.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 640x315x120 6.720.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 640x315x120 6.660.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 640x315x120 7.620.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 640x315x120 7.940.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x315x120 7.440.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 640x315x120 7.760.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 640x395x120 6.440.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 640x395x120 7.600.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 640x395x120 8.160.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x395x120 7.760.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 640x395x120 8.320.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 640x395x120 8.660.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 640x395x120 9.220.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 640x395x120 9.580.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x395x120 8.820.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 640x395x120 9.040.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 640x475x120 7.920.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 640x475x120 9.420.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 640x475x120 10.540.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x475x120 10.440.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 640x475x120 10.120.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 640x475x120 10.700.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 640x475x120 11.820.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 640x475x120 12.100.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x475x120 11.720.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 640x475x120 12.040.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 640x635x120 10.360.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 640x635x120 11.620.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 640x635x120 13.540.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x635x120 13.180.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 640x635x120 13.440.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 640x635x120 13.340.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 640x635x120 15.260.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 640x635x120 15.900.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x635x120 14.880.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 640x635x120 15.520.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 610x790x120 12.840.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 610x790x120 15.200.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 610x790x120 16.320.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 610x790x120 15.520.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 610x790x120 16.640.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 610x790x120 17.340.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 610x790x120 18.460.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 610x790x120 19.140.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 610x790x120 17.660.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 610x790x120 18.080.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led Module Plus COB VM36

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 320x75x140 940.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 320x75x140 1.280.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 320x75x140 1.780.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x75x140 1.520.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 320x75x140 1.120.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 320x75x140 1.360.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 320x75x140 1.860.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 320x75x140 1.860.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x75x140 1.600.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 320x75x140 1.900.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 320x155x140 1.760.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 320x155x140 1.980.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 320x155x140 2.420.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x155x140 2.380.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 320x155x140 2.020.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 320x155x140 2.140.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 320x155x140 2.580.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 320x155x140 2.620.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x155x140 2.540.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 320x155x140 2.640.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 320x235x140 2.480.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 320x235x140 2.820.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 320x235x140 3.100.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x235x140 3.060.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 320x235x140 2.900.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 320x235x140 3.060.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 320x235x140 3.340.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 320x235x140 3.400.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x235x140 3.300.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 320x235x140 3.380.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 320x315x140 3.180.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 320x315x140 3.440.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 320x315x140 3.920.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x315x140 3.820.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 320x315x140 3.780.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 320x315x140 3.760.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 320x315x140 4.240.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 320x315x140 4.400.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x315x140 4.140.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 320x315x140 4.300.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 320x395x140 3.900.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 320x395x140 4.420.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 320x395x140 4.700.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x395x140 4.500.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 320x395x140 4.660.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 320x395x140 4.820.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 320x395x140 5.100.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 320x395x140 5.280.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x395x140 4.900.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 320x395x140 5.020.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 320x475x140 4.700.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 320x475x140 5.440.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 320x475x140 6.000.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x475x140 5.940.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 320x475x140 5.620.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 320x475x140 5.920.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 320x475x140 6.480.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 320x475x140 6.620.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x475x140 6.420.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 320x475x140 6.580.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 640x235x140 4.880.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 640x235x140 5.640.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 640x235x140 6.200.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x235x140 6.140.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 640x235x140 5.820.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Big size 640x235x140 6.120.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 640x235x140 6.680.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 640x235x140 6.820.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x235x140 6.620.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 640x235x140 6.780.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 640x315x140 6.180.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 640x315x140 6.780.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 640x315x140 7.740.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x315x140 7.540.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 640x315x140 7.460.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 640x315x140 7.420.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 640x315x140 8.380.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 640x315x140 8.700.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x315x140 8.180.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 640x315x140 8.500.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 640x395x140 7.640.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 640x395x140 8.800.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 640x395x140 9.360.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x395x140 8.960.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 640x395x140 9.260.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 640x395x140 9.600.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 640x395x140 10.160.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 640x395x140 10.500.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x395x140 9.760.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 640x395x140 9.980.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 640x475x140 9.360.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 640x475x140 10.860.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 640x475x140 11.980.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x475x140 11.880.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 640x475x140 11.240.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 640x475x140 11.820.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 640x475x140 12.940.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 640x475x140 13.220.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x475x140 12.840.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 640x475x140 13.160.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 640x635x140 12.280.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 640x635x140 13.540.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 640x635x140 15.460.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x635x140 15.100.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 640x635x140 14.940.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 640x635x140 14.820.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 640x635x140 16.740.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 640x635x140 17.380.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 640x635x140 16.380.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 640x635x140 17.020.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 610x790x140 15.240.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 610x790x140 17.600.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 610x790x140 18.720.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 610x790x140 17.920.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 610x790x140 18.500.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 610x790x140 19.200.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 610x790x140 20.320.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 610x790x140 21.020.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 610x790x140 19.520.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 610x790x140 19.940.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 50w 300x76x110 1.600.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 100w 300x156x110 1.980.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 150w 300x236x110 2.460.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 200w 300x316x110 3.120.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 250w 300x400x110 4.000.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 300w 300x490x110 4.860.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 400w 615x320x110 6.220.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 500w 615x400x110 7.460.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 600w 615x490x110 9.580.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Philips
 • Driver: Philips
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led chống nổ SMD V15

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led chống nổ SMD V15 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 225x300x100 1.380.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 225x300x100 1.700.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 225x300x100 1.700.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 225x300x100 2.320.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 225x300x100 2.240.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 225x300x100 2.340.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 265x350x100 2.040.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 265x350x100 2.340.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 265x350x100 2.780.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 265x350x100 2.820.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 265x350x100 2.740.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 265x350x100 2.840.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 265x350x100 2.720.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 265x350x100 3.140.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 265x350x100 3.420.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 265x350x100 3.500.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 265x350x100 3.400.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 265x350x100 3.480.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 265x350x100 3.060.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 265x350x100 3.420.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 265x350x100 3.900.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 265x350x100 4.060.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 265x350x100 3.800.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 265x350x100 3.960.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led chống nổ COB V16

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 315x140x70 1.300.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 315x140x70 1.640.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 315x140x70 1.620.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 315x140x70 2.180.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 315x140x70 1.380.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 315x140x70 1.720.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 315x140x70 1.700.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 315x140x70 2.340.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 315x140x70 2.260.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 315x140x70 2.340.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 315x140x70 1.580.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 315x140x70 1.860.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 315x140x70 2.320.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 315x140x70 2.280.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 315x140x70 1.660.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 315x140x70 1.940.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 315x140x70 2.400.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 315x140x70 2.440.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 315x140x70 2.360.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 315x140x70 2.460.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 315x280x105 2.780.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 315x280x105 3.200.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 315x280x105 3.480.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 315x280x105 3.460.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 315x280x105 2.940.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 315x280x105 3.360.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 315x280x105 3.620.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 315x280x105 3.700.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 315x280x105 3.620.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 315x280x105 3.700.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 315x280x105 3.040.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 315x280x105 3.380.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 315x280x105 3.860.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 315x280x105 3.780.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 315x280x105 3.200.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 315x280x105 3.540.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 315x280x105 4.020.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 315x280x105 4.180.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 315x280x105 3.940.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 315x280x105 4.100.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 415x310x105 4.100.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 415x310x105 4.740.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 415x310x105 5.020.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 415x310x105 4.820.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 415x310x105 4.340.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 415x310x105 4.980.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 415x310x105 5.260.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 415x310x105 5.420.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 415x310x105 5.060.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 415x310x105 5.160.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 415x310x105 4.380.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 415x310x105 5.240.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 415x310x105 5.800.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 415x310x105 5.740.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 415x310x105 4.620.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 415x310x105 5.480.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 415x310x105 6.040.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 415x310x105 6.180.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 415x310x105 5.980.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 415x310x105 6.140.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 250x350x120 1.820.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 250x350x120 2.160.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 250x350x120 2.660.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 250x350x120 2.700.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 250x350x120 2.140.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 250x350x120 2.380.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 250x350x120 2.860.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 250x350x120 2.980.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 250x350x120 2.900.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 250x350x120 3.000.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 250x350x120 2.020.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 250x350x120 2.300.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 250x350x120 2.760.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 250x350x120 2.720.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 250x350x120 2.420.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 250x350x120 2.520.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 250x350x120 2.980.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 250x350x120 3.020.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 250x350x120 2.940.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 250x350x120 3.020.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 320x350x120 2.700.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 320x350x120 3.120.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 320x350x120 3.400.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x350x120 3.380.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 320x350x120 3.300.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 320x350x120 3.440.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 320x350x120 3.720.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 320x350x120 3.780.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x350x120 3.700.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 320x350x120 3.780.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 395x350x120 3.440.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 395x350x120 3.780.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 395x350x120 4.260.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 395x350x120 4.180.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 395x350x120 4.240.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 395x350x120 4.220.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 395x350x120 4.700.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 395x350x120 4.860.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 395x350x120 4.600.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 395x350x120 4.760.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 395x350x120 3.440.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 395x350x120 3.780.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 395x350x120 4.260.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 395x350x120 4.180.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 395x350x120 4.380.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 395x350x120 4.220.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 395x350x120 4.700.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 395x350x120 4.860.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 395x350x120 4.600.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 395x350x120 4.760.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 250x350x120 2.060.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 250x350x120 2.400.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 250x350x120 2.900.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 250x350x120 2.640.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 250x350x120 2.320.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 250x350x120 2.560.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 250x350x120 3.060.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 250x350x120 3.060.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 250x350x120 2.800.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 250x350x120 3.100.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 250x350x120 2.260.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 250x350x120 2.540.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 250x350x120 3.000.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 250x350x120 2.960.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 250x350x120 2.600.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 250x350x120 2.700.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 250x350x120 3.160.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 250x350x120 3.200.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 250x350x120 3.120.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 250x350x120 3.220.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 320x350x120 3.060.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 320x350x120 3.480.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 320x350x120 3.760.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x350x120 3.740.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 320x350x120 3.580.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 320x350x120 3.720.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 320x350x120 4.000.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 320x350x120 4.060.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 320x350x120 3.980.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 320x350x120 4.060.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 395x350x120 3.920.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 395x350x120 4.260.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 395x350x120 4.740.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 395x350x120 4.660.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 395x350x120 4.620.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 395x350x120 4.580.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 395x350x120 5.060.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 395x350x120 5.220.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 395x350x120 4.980.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 395x350x120 5.140.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led pha giá rẻ TLC

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn led pha 10w giá rẻ TLC 130x57x166 160.000
Đèn led pha 20w giá rẻ TLC 185x60x220 260.000
Đèn led pha 30w giá rẻ TLC 205x71x206 353.000
Đèn led pha 50w giá rẻ TLC 229x72x295 454.000
Đèn led pha 100w giá rẻ TLC 286x95x350 920.000
Đèn led pha 150w giá rẻ TLC 350x95x410 1.534.000
Đèn led pha 200w giá rẻ TLC 380x110x420 2.200.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Epistar
 • Driver: Done
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: TLC Lighting
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led pha AEON Plus TLC

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn led pha AEON Plus 50w TLC 241x180x36 506.000
Đèn led pha AEON Plus 100w TLC 345x260x36 1.040.000
Đèn led pha AEON Plus 10w TLC 460x280x36 1.667.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Osram
 • Driver: Done
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K
 • Chất liệu: Nhôm nguyên khối sơn tĩnh điện
 • Kính phản quang tráng bạc – Rọi Xa
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: TLC Lighting
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led pha SIP

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn led pha SIP 30w 240x205x55 427.000
Đèn led pha SIP 50w 290x235x60 640.000
Đèn led pha SIP 100w 365x310x60 1.040.000
Đèn led pha SIP 150w 350x110x410 2.200.000
Đèn led pha SIP 200w 380x120x420 2.600.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Epistar
 • Driver: Done
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Mặt đèn: Kính cường lực trong suốt
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: TLC Lighting
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led ngoài trời V3

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led ngoài trời V3 50w 225x200x65 480.000
Đèn pha led ngoài trời V3 100w 280x225x75 720.000
Đèn pha led ngoài trời V3 150w 335x250x75 1.080.000
Đèn pha led ngoài trời V3 200w 315x315x75 1.220.000
Đèn pha led ngoài trời V3 250w 370x340x80 1.580.000
Đèn pha led ngoài trời V3 300w 420x320x80 1.700.000
Đèn pha led ngoài trời V3 400w 525x345x85 2.300.000
Đèn pha led ngoài trời V3 500w 625x360x85 2.300.000
Đèn pha led ngoài trời V3 600w 625x360x85 2.860.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Epistar
 • Driver: Done
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Mặt đèn: Kính cường lực trong suốt
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led V6

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn pha led V6 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 280x345x80 1.300.000
Đèn pha led V6 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 280x345x80 1.580.000
Đèn pha led V6 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 280x345x80 2.040.000
Đèn pha led V6 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 280x345x80 2.000.000
Đèn pha led V6 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 280x345x80 1.380.000
Đèn pha led V6 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 280x345x80 1.660.000
Đèn pha led V6 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 280x345x80 2.120.000
Đèn pha led V6 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 280x345x80 2.160.000
Đèn pha led V6 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 280x345x80 2.080.000
Đèn pha led V6 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 280x345x80 2.180.000
Đèn pha led V6 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 423x322x105 2.060.000
Đèn pha led V6 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 423x322x105 2.480.000
Đèn pha led V6 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 423x322x105 2.760.000
Đèn pha led V6 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 423x322x105 2.740.000
Đèn pha led V6 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 423x322x105 2.180.000
Đèn pha led V6 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 423x322x105 2.600.000
Đèn pha led V6 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 423x322x105 2.880.000
Đèn pha led V6 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 423x322x105 2.940.000
Đèn pha led V6 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 423x322x105 2.860.000
Đèn pha led V6 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 423x322x105 2.940.000
Đèn pha led V6 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 423x322x105 2.340.000
Đèn pha led V6 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 423x322x105 2.680.000
Đèn pha led V6 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 423x322x105 3.160.000
Đèn pha led V6 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 423x322x105 3.060.000
Đèn pha led V6 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 423x322x105 2.500.000
Đèn pha led V6 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 423x322x105 2.840.000
Đèn pha led V6 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 423x322x105 3.320.000
Đèn pha led V6 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 423x322x105 3.480.000
Đèn pha led V6 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 423x322x105 3.220.000
Đèn pha led V6 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 423x322x105 3.380.000
Đèn pha led V6 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 442x398x90 3.420.000
Đèn pha led V6 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 442x398x90 4.260.000
Đèn pha led V6 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 442x398x90 4.820.000
Đèn pha led V6 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 442x398x90 4.780.000
Đèn pha led V6 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 442x398x90 3.660.000
Đèn pha led V6 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 442x398x90 4.500.000
Đèn pha led V6 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 442x398x90 5.060.000
Đèn pha led V6 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 442x398x90 5.200.000
Đèn pha led V6 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 442x398x90 5.020.000
Đèn pha led V6 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 442x398x90 5.180.000
Đèn pha led V6 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 467x463x116 4.320.000
Đèn pha led V6 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 467x463x116 5.020.000
Đèn pha led V6 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 467x463x116 5.980.000
Đèn pha led V6 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 467x463x116 5.780.000
Đèn pha led V6 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 467x463x116 4.640.000
Đèn pha led V6 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 467x463x116 5.340.000
Đèn pha led V6 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 467x463x116 6.300.000
Đèn pha led V6 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 467x463x116 6.620.000
Đèn pha led V6 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 467x463x116 6.100.000
Đèn pha led V6 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 467x463x116 6.420.000
Đèn pha led V6 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 567x463x116 5.340.000
Đèn pha led V6 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 567x463x116 6.620.000
Đèn pha led V6 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 567x463x116 7.180.000
Đèn pha led V6 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG 567x463x116 6.780.000
Đèn pha led V6 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 567x463x116 5.740.000
Đèn pha led V6 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 567x463x116 7.020.000
Đèn pha led V6 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 567x463x116 7.580.000
Đèn pha led V6 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp 567x463x116 7.940.000
Đèn pha led V6 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG 567x463x116 7.180.000
Đèn pha led V6 500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp 567x463x116 7.400.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led pha luồng rọi xa

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn led pha luồng rọi xa 100w 270x290x310 8.894.000
Đèn led pha luồng rọi xa 150w 370x390x320 10.588.000
Đèn led pha luồng rọi xa 200w 450x420x350 19.905.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Cree
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Thiết kế đèn với 2 lớp thấu kính chiếu rọi xa tới 1000m
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 100w

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 305x155x120 1.380.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 305x155x120 1.920.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 305x155x120 1.660.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 305x155x120 1.780.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 305x155x120 2.140.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 305x155x120 1.880.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 305x395x120 2.440.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 305x395x120 2.980.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 305x395x120 2.680.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 305x395x120 3.140.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 305x395x120 3.400.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 305x395x120 3.100.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 305x395x120 2.600.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 305x395x120 3.180.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 305x395x120 2.860.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 305x395x120 3.400.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 305x395x120 3.620.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 305x395x120 3.300.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 305x395x120 2.820.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 305x395x120 3.900.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 305x395x120 3.160.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 305x395x120 3.720.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 305x395x120 4.320.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 305x395x120 3.580.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 305x475x120 3.840.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 305x475x120 4.900.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 305x475x120 4.320.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 305x475x120 5.040.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 305x475x120 5.540.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 305x475x120 4.960.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 610x315x120 5.100.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 610x315x120 6.260.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 610x315x120 5.620.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 610x315x120 6.700.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 610x315x120 7.120.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 610x315x120 6.480.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 610x395x120 5.660.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 610x395x120 7.780.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 610x395x120 6.320.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 610x395x120 7.440.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 610x395x120 8.640.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 610x395x120 7.180.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 610x475x120 7.720.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 610x475x120 9.860.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 610x475x120 8.680.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 610x475x120 10.120.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 600w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 610x475x120 11.140.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 610x475x120 9.960.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 610x630x120 10.020.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 610x630x120 12.360.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 610x630x120 11.080.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 610x630x120 13.220.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 800w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 610x630x120 14.060.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 610x630x120 12.780.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size 610x790x120 12.540.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size 610x790x120 16.800.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC 610x790x120 13.860.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 610x790x120 16.540.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 610x790x120 18.940.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 610x790x120 16.000.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done/ Nguồn chống nhiễu ICOM
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 100w

Tên sản phẩm Kích thước Giá bán
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 305x155x120 1.500.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 305x155x120 2.040.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 305x155x120 1.780.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 305x235x120 2.420.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 305x235x120 3.120.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 305x235x120 2.820.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 305x395x120 2.520.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 305x395x120 3.420.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 305x395x120 3.100.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 305x395x120 2.580.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 305x395x120 4.140.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 305x395x120 3.400.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 305x475x120 3.560.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 305x475x120 5.260.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 305x475x120 4.680.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 610x315x120 4.620.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 610x315x120 6.740.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 610x315x120 6.100.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 610x395x120 4.860.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 610x395x120 8.260.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 610x395x120 6.800.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 610x475x120 6.840.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 600w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 610x475x120 10.580.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 610x475x120 9.400.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 610x630x120 8.740.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 800w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 610x630x120 13.320.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 610x630x120 12.040.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size 610x790x120 10.860.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Big size 610x790x120 18.000.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC 610x790x120 15.060.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Philips
 • Driver: Done/ Nguồn chống nhiễu ICOM
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết