Bảng báo giá các loại đèn nhà xưởng mới nhất năm 2024

Báo giá Đèn led pha cao áp COC

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size297x246x75820.000
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size297x246x751.160.000
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC297x246x751.140.000
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG297x246x751.400.000
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size297x246x75860.000
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size297x246x751.200.000
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC297x246x751.180.000
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp297x246x75Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG297x246x75Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp297x246x75Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size325x246x751.200.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size325x246x751.500.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC325x246x751.940.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG325x246x751.900.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size325x246x751.280.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size325x246x751.580.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC325x246x752.020.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp325x246x752.060.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG325x246x751.980.000
Đèn led pha cao áp COC 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp325x246x752.080.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size419x315x872.100.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size419x315x872.520.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC419x315x872.800.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG419x315x872.780.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size419x315x872.220.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size419x315x872.640.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC419x315x872.920.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp419x315x872.980.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG419x315x872.900.000
Đèn led pha cao áp COC 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp419x315x872.990.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size419x315x872.380.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size419x315x872.720.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC419x315x873.200.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG419x315x873.100.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size419x315x872.540.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size419x315x872.880.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC419x315x873.360.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp419x315x873.520.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG419x315x873.260.000
Đèn led pha cao áp COC 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp419x315x873.420.000
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size419x315x872.720.000
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size419x315x87Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC419x315x87Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG419x315x87Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size419x315x872.920.000
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size419x315x87Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC419x315x87Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp419x315x87Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG419x315x87Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp419x315x87Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size526x345x1003.540.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size526x345x1004.400.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC526x345x1004.960.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG526x345x1004.900.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size526x345x1003.780.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size526x345x1004.640.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC526x345x1005.200.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp526x345x1005.340.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG526x345x1005.140.000
Đèn led pha cao áp COC 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp526x345x1005.300.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size627x356x1004.380.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size627x356x1005.060.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC627x356x1006.020.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG627x356x1005.840.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size627x356x1004.700.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size627x356x1005.380.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC627x356x1006.340.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp627x356x1006.660.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG627x356x1006.160.000
Đèn led pha cao áp COC 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp627x356x1006.480.000
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size832x360x1006.080.000
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size832x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC832x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG832x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size832x360x1006.480.000
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size832x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC832x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp832x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG832x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp832x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size970x360x1007.640.000
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size970x360x1008.120.000
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Philips/ Nguồn Done Big size970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 600w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Philips/ Nguồn Done Big size970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG970x360x100Liên hệ
Đèn led pha cao áp COC 800w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp970x360x100Liên hệ
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chế độ chiếu sáng: Chiếu rọi
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Mặt đèn: Kính cường lực trong suốt
 • Sử dụng chóa nhôm để hội tụ ánh sáng
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led vỏ xám V7

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size115x85x70260.000
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size115x85x70Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC115x85x70Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG115x85x70Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size115x85x70Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Philips/ Nguồn Done Big size115x85x70Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC115x85x70Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp115x85x70Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG115x85x70Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 10w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp115x85x70Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size180x140x143460.000
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size180x140x143Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC180x140x143Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG180x140x143Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size180x140x143Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Philips/ Nguồn Done Big size180x140x143Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC180x140x143Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp180x140x143Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG180x140x143Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 20w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp180x140x143Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size227x180x148620.000
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size227x180x148Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC227x180x148Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG227x180x148Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size227x180x148Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Philips/ Nguồn Done Big size227x180x148Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC227x180x148Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp227x180x148Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG227x180x148Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 30w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp227x180x148Liên hệ
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size225x185x145760.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size225x185x1451.100.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC225x185x1451.080.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG225x185x1451.340.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size225x185x145800.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size225x185x1451.140.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC225x185x1451.120.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp225x185x1451.640.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG225x185x1451.380.000
Đèn pha led vỏ xám V7 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp225x185x1451.660.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size385x280x1601.540.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size385x280x1601.820.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC385x280x1602.280.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG385x280x1602.240.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size385x280x1601.620.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size385x280x1601.900.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC385x280x1602.360.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp385x280x1602.400.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG385x280x1602.320.000
Đèn pha led vỏ xám V7 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp385x280x1602.420.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size420x325x1802.020.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size420x325x1802.460.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC420x325x1802.740.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG420x325x1802.700.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size420x325x1802.140.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size420x325x1802.580.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC420x325x1802.860.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp420x325x1802.920.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG420x325x1802.820.000
Đèn pha led vỏ xám V7 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp420x325x1802.900.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size420x325x1803.020.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size420x325x1803.360.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC420x325x1803.840.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG420x325x1803.740.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size420x325x1803.180.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size420x325x1803.520.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC420x325x1804.000.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp420x325x1804.160.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG420x325x1803.900.000
Đèn pha led vỏ xám V7 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp420x325x1804.060.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size525x330x1803.420.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size525x330x1804.060.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC525x330x1804.340.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG525x330x1804.140.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size525x330x1803.620.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size525x330x1804.260.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC525x330x1804.540.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp525x330x1804.720.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG525x330x1804.340.000
Đèn pha led vỏ xám V7 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp525x330x1804.460.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size455x325x1653.760.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size455x325x1654.620.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC455x325x1655.180.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG455x325x1655.120.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size455x325x1654.000.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size455x325x1654.860.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC455x325x1655.420.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp455x325x1655.540.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG455x325x1655.360.000
Đèn pha led vỏ xám V7 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp455x325x1655.520.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size525x325x175mm4.740.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size525x325x175mm5.440.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC525x325x175mm6.400.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG525x325x175mm6.220.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size525x325x175mm5.060.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size525x325x175mm5.760.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC525x325x175mm6.720.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp525x325x175mm7.040.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG525x325x175mm6.540.000
Đèn pha led vỏ xám V7 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp525x325x175mm6.860.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size595x325x175mm5.660.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size595x325x175mm6.940.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC595x325x175mm7.500.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG595x325x175mm7.100.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size595x325x175mm6.060.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size595x325x175mm7.340.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC595x325x175mm7.900.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp595x325x175mm8.260.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG595x325x175mm7.500.000
Đèn pha led vỏ xám V7 500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp595x325x175mm7.720.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led ngoài trời V1

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led ngoài trời V1 20w60x170x200240.000
Đèn pha led ngoài trời V1 30w60x170x200260.000
Đèn pha led ngoài trời V1 50w70x210x240350.000
Đèn pha led ngoài trời V1 100w80x260x290550.000
Đèn pha led ngoài trời V1 150w90x310x350850.000
Đèn pha led ngoài trời V1 200w100x350x3901.150.000
Đèn pha led ngoài trời V1 300w100x380x4301.550.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Epistar
 • Driver: Done
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led ngoài trời V2

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led ngoài trời V2 30w60x170x200260.000
Đèn pha led ngoài trời V2 50w70x210x240350.000
Đèn pha led ngoài trời V2 100w80x260x290550.000
Đèn pha led ngoài trời V2 150w90x310x350850.000
Đèn pha led ngoài trời V2 200w100x350x3901.150.000
Đèn pha led ngoài trời V2 300w100x380x4301.550.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Epistar
 • Driver: Done
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led chóa rộng V5

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size163x128x50300.000
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size163x128x50Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC163x128x50Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG163x128x50Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size163x128x50Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Philips/ Nguồn Done Big size163x128x50Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC163x128x50Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp163x128x50Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG163x128x50Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 10w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp163x128x50Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size177x156x53500.000
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size177x156x53Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC177x156x53Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG177x156x53Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size177x156x53580.000
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Philips/ Nguồn Done Big size177x156x53Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC177x156x53Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp177x156x53Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG177x156x53Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 20w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp177x156x53Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size241x201x58660.000
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size241x201x58Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC241x201x58Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG241x201x58Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size241x201x58700.000
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Philips/ Nguồn Done Big size241x201x58Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC241x201x58Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp241x201x58Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG241x201x58Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 30w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp241x201x58Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size297x246x75820.000
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size297x246x75Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC297x246x75Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG297x246x75Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size297x246x75860.000
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size297x246x75Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC297x246x75Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp297x246x75Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG297x246x75Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp297x246x75Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size325x246x751.200.000
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size325x246x751.500.000
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC325x246x751.940.000
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG325x246x751.900.000
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size325x246x751.280.000
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size325x246x751.580.000
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC325x246x75Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp325x246x75Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG325x246x75Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp325x246x75Liên hệ
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size419x315x872.100.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size419x315x872.520.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC419x315x872.800.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG419x315x872.780.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size419x315x872.220.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size419x315x872.640.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC419x315x872.920.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp419x315x872.980.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG419x315x872.900.000
Đèn pha led chóa rộng V5 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp419x315x872.980.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size419x315x872.380.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size419x315x872.720.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC419x315x873.200.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG419x315x873.100.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size419x315x872.540.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size419x315x872.880.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC419x315x873.360.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp419x315x873.520.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG419x315x873.260.000
Đèn pha led chóa rộng V5 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp419x315x873.420.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size526x345x1003.540.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size526x345x1004.400.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC526x345x1004.960.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG526x345x1004.900.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size526x345x1003.780.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size526x345x1004.640.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC526x345x1005.200.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp526x345x1005.340.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG526x345x1005.140.000
Đèn pha led chóa rộng V5 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp526x345x1005.300.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size627x356x1004.380.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size627x356x1005.060.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC627x356x1006.020.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG627x356x1005.840.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size627x356x1004.700.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size627x356x1005.380.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC627x356x1006.340.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp627x356x1006.660.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG627x356x1006.160.000
Đèn pha led chóa rộng V5 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp627x356x1006.480.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led chỉ dọc V8

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size250x200x100860.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size250x200x1001.180.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC250x200x1001.180.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG250x200x1001.420.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size250x200x100900.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size250x200x1001.220.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC250x200x1001.220.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp250x200x1001.740.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG250x200x1001.460.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp250x200x1001.790.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size370x235x1101.580.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size370x235x1101.880.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC370x235x1102.340.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG370x235x1102.300.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size370x235x1101.660.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size370x235x1101.960.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC370x235x1102.420.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp370x235x1102.460.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG370x235x1102.380.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp370x235x1102.460.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size525x240x1152.560.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size525x240x1152.980.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC525x240x1153.260.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG525x240x1153.240.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size525x240x1152.680.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size525x240x1153.100.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC525x240x1153.380.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp525x240x1153.460.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG525x240x1153.360.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp525x240x1153.440.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size525x240x1153.060.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size525x240x1153.420.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC525x240x1153.900.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG525x240x1153.800.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size525x240x1153.220.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size525x240x1153.580.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC525x240x1154.060.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp525x240x1154.220.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG525x240x1153.960.000
Đèn pha led chỉ dọc V8 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp525x240x1154.120.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led mắt cầu V9

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size455x320x2002.340.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size455x320x2002.620.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC455x320x2003.080.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG455x320x2003.040.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size455x320x2002.420.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size455x320x2002.700.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC455x320x2003.160.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp455x320x2003.200.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG455x320x2003.120.000
Đèn pha led mắt cầu V9 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp455x320x2003.220.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size455x320x2002.680.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size455x320x2003.100.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC455x320x2003.380.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG455x320x2003.360.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size455x320x2002.800.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size455x320x2003.220.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC455x320x2003.500.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp455x320x2003.580.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG455x320x2003.480.000
Đèn pha led mắt cầu V9 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp455x320x2003.560.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size455x320x2003.300.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size455x320x2003.640.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC455x320x2004.120.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG455x320x2004.020.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size455x320x2003.460.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size455x320x2003.800.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC455x320x2004.280.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp455x320x2004.440.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG455x320x2004.180.000
Đèn pha led mắt cầu V9 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp455x320x2004.340.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size580x320x2004.560.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size580x320x2005.200.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC580x320x2005.480.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG580x320x2005.280.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size580x320x2004.760.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size580x320x2005.400.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC580x320x2005.680.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp580x320x2005.860.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG580x320x2005.480.000
Đèn pha led mắt cầu V9 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp580x320x2005.580.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led pha năng lượng mặt trời V1

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led pha năng lượng mặt trời V1 25w200x150x50600.000
Đèn led pha năng lượng mặt trời V1 40w230x180x50950.000
Đèn led pha năng lượng mặt trời V1 60w260x210x651.200.000
Đèn led pha năng lượng mặt trời V1 100w300x250x751.450.000
Đèn led pha năng lượng mặt trời V1 200w340x270x802.150.000
Đèn led pha năng lượng mặt trời V1 300w400x330x903.050.000
 
 • Ánh sáng: Trắng
 • Nhiệt độ màu: 6000K
 • Có điều khiển từ xa để tắt bật, chọn chế độ sáng
 • Có cảm biến tự động sáng khi trời tối, tự tắt khi trời sáng
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Mặt đèn: Kính cường lực trong suốt
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led cầu cảng V10

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size385x360x2703.220.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size385x360x2703.300.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC385x360x2703.780.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG385x360x2703.700.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size385x360x270Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size385x360x2703.600.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC385x360x2704.080.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp385x360x2704.240.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG385x360x2703.980.000
Đèn pha led cầu cảng V10 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp385x360x2704.140.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size420x360x2804.160.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size420x360x2804.540.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC420x360x2804.820.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG420x360x2804.620.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size420x360x280Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size420x360x2805.100.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC420x360x2805.380.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp420x360x2805.560.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG420x360x2805.180.000
Đèn pha led cầu cảng V10 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp420x360x2805.300.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size420x360x2804.580.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size420x360x2804.900.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC420x360x2805.460.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG420x360x2805.460.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size420x360x280Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size420x360x2805.480.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC420x360x2806.040.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp420x360x2806.180.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG420x360x2805.980.000
Đèn pha led cầu cảng V10 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp420x360x2806.140.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size420x360x2804.900.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size420x360x2805.060.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC420x360x2806.020.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG420x360x2805.840.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size420x360x280Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size420x360x2805.640.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC420x360x2806.600.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp420x360x2806.920.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG420x360x2806.420.000
Đèn pha led cầu cảng V10 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp420x360x2806.740.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size425x400x3856.040.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size425x400x3856.780.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC425x400x3857.340.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG425x400x3856.940.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size425x400x385Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size425x400x3857.520.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC425x400x3858.080.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp425x400x3858.420.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG425x400x3857.680.000
Đèn pha led cầu cảng V10 500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp425x400x3857.900.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size430x430x3857.060.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size430x430x3857.300.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC430x430x3858.740.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG430x430x3858.460.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size430x430x385Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Philips/ Nguồn Done Big size430x430x3858.160.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC430x430x3859.600.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp430x430x38510.080.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG430x430x3859.320.000
Đèn pha led cầu cảng V10 600w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp430x430x3859.800.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size470x445x42010.040.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size470x445x42010.360.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC470x445x42010.280.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG470x445x42011.900.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size470x445x420Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Philips/ Nguồn Done Big size470x445x42011.640.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC470x445x42013.560.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp470x445x42014.200.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG470x445x42013.180.000
Đèn pha led cầu cảng V10 800w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp470x445x42013.820.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size540x500x47011.420.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size540x500x47012.920.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC540x500x47014.040.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG540x500x47013.240.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size540x500x470Liên hệ
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Big size540x500x47014.440.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC540x500x47015.560.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp540x500x47016.260.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG540x500x47014.760.000
Đèn pha led cầu cảng V10 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp540x500x47015.180.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size370x3756.680.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC370x3757.160.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp370x3757.320.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG370x3757.060.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp370x3757.220.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size370x37511.660.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC370x37512.220.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp370x37512.340.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG370x37512.160.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp370x37512.320.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size370x375Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size370x37511.820.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC370x37512.780.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp370x37513.100.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG370x37512.580.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp370x37512.900.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size370x40012.720.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC370x40013.280.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp370x40013.620.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG370x40012.880.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp370x40013.100.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Philips/ Nguồn Done Big size370x40014.420.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC370x40015.860.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp370x40016.340.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG370x40015.580.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 600w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp370x40016.060.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size370x400Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Philips/ Nguồn Done Big size370x40024.460.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC370x40026.380.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp370x40027.020.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG370x40026.000.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 800w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp370x40026.640.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size430x440x460Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size430x440x460Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC430x440x460Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG430x440x460Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size430x440x460Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Big size430x440x46029.740.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC430x440x46030.860.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp430x440x46031.560.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG430x440x46030.060.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp430x440x46030.500.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size470x450x530Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size470x450x530Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC470x450x530Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG470x450x530Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size470x450x530Liên hệ
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size470x450x53041.900.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC470x450x53043.580.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp470x450x53044.620.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG470x450x53042.380.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V11 1500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp470x450x53043.020.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V12

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V12 200w365x25012.380.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V12 600w470x29030.900.000
Đèn pha led cẩu tháp, sân vận động V12 1000w370x36045.340.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Philips
 • Driver: Philips
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led cẩu tháp cao áp V1

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led cẩu tháp cao áp V1 300w350x255x704.440.000
Đèn led cẩu tháp cao áp V1 400w400x255x705.660.000
Đèn led cẩu tháp cao áp V1 500w350x305x906.240.000
Đèn led cẩu tháp cao áp V1 600w400x305x907.380.000
Đèn led cẩu tháp cao áp V1 800w450x355x11010.420.000
Đèn led cẩu tháp cao áp V1 1000w500x355x11015.200.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Philips
 • Driver: Philips
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led Module SMD VM30 (hộp khung kín)

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x100x140820.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x100x1401.160.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x100x1401.660.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x100x1401.400.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x100x1401.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x100x1401.260.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x100x1401.760.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x100x1401.780.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x100x1401.500.000
Đèn pha led Module SMD VM30 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x100x1401.800.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x180x1401.380.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x180x1401.680.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x180x1402.140.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x180x1402.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x180x1401.780.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x180x1401.900.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x180x1402.340.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x180x1402.380.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x180x1402.300.000
Đèn pha led Module SMD VM30 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x180x1402.400.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x250x1402.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x250x1402.460.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x250x1402.740.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x250x1402.700.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x250x1402.620.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x250x1402.780.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x250x1403.060.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x250x1403.120.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x250x1403.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x250x1403.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x320x1402.600.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x320x1402.940.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x320x1403.420.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x320x1403.340.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x320x1403.400.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x320x1403.380.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x320x1403.860.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x320x1404.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x320x1403.760.000
Đèn pha led Module SMD VM30 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x320x1403.920.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x400x1403.140.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x400x1403.780.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x400x1404.060.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x400x1403.860.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x400x1404.140.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x400x1404.320.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x400x1404.600.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x400x1404.780.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x400x1404.400.000
Đèn pha led Module SMD VM30 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x400x1404.500.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x480x1403.840.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x480x1404.700.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x480x1405.260.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x480x1405.200.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x480x1405.040.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x480x1405.340.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x480x1405.900.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x480x1406.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x480x1405.840.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x480x1406.000.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x250x1403.900.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x250x1404.760.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x250x1405.320.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x250x1405.260.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x250x1405.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x250x1405.400.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x250x1405.960.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x250x1406.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x250x1405.900.000
Đèn pha led Module SMD VM30 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x250x1406.060.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x320x1405.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x320x1405.780.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x320x1406.740.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x320x1406.560.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x320x1406.700.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x320x1406.640.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x320x1407.600.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x320x1407.920.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x320x1407.420.000
Đèn pha led Module SMD VM30 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x320x1407.740.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x400x1406.300.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x400x1407.580.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x400x1408.140.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x400x1407.740.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x400x1408.300.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x400x1408.640.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x400x1409.200.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x400x1409.540.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x400x1408.800.000
Đèn pha led Module SMD VM30 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x400x1409.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x480x1407.720.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x480x1409.420.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x480x14010.540.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x480x14010.440.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x480x14010.120.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x480x14010.700.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x480x14011.820.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x480x14012.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x480x14011.720.000
Đèn pha led Module SMD VM30 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x480x14012.040.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x640x14010.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x640x14011.400.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x640x14013.320.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x640x14012.940.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x640x14013.220.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x640x14013.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x640x14015.020.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x640x14015.660.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x640x14014.660.000
Đèn pha led Module SMD VM30 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x640x14015.300.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x790x14012.540.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x790x14015.100.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x790x14016.220.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x790x14015.420.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x790x14016.540.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x790x14017.220.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x790x14018.340.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x790x14019.040.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x790x14017.540.000
Đèn pha led Module SMD VM30 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x790x14017.980.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Loại có hộp khung kín
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led Module COB VM31 (hộp khung kín)

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size305x138x170940.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size305x138x1701.280.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC305x138x1701.780.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG305x138x1701.520.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size305x138x1701.120.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size305x138x1701.360.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC305x138x1701.860.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp305x138x1701.860.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG305x138x1701.600.000
Đèn pha led Module COB VM31 50w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp305x138x1701.900.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x180x1601.620.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x180x1601.920.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x180x1602.380.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x180x1602.340.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x180x1601.980.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x180x1602.080.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x180x1602.540.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x180x1602.580.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x180x1602.500.000
Đèn pha led Module COB VM31 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x180x1602.580.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x250x1602.380.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x250x1602.820.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x250x1603.100.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x250x1603.060.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x250x1602.900.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x250x1603.060.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x250x1603.340.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x250x1603.400.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x250x1603.300.000
Đèn pha led Module COB VM31 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x250x1603.380.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x320x1603.080.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x320x1603.420.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x320x1603.900.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x320x1603.820.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x320x1603.780.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x320x1603.740.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x320x1604.220.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x320x1604.380.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x320x1604.140.000
Đèn pha led Module COB VM31 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x320x1604.300.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x400x1603.740.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x400x1604.380.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x400x1604.660.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x400x1604.460.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x400x1604.620.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x400x1604.780.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x400x1605.060.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x400x1605.240.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x400x1604.860.000
Đèn pha led Module COB VM31 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x400x1604.980.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x480x1604.560.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x480x1605.420.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x480x1605.980.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x480x1605.920.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x480x1605.600.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x480x1605.900.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x480x1606.460.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x480x1606.580.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x480x1606.400.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x480x1606.560.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x250x1604.620.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x250x1605.480.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x250x1606.040.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x250x1605.980.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x250x1605.660.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x250x1605.960.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x250x1606.520.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x250x1606.660.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x250x1606.460.000
Đèn pha led Module COB VM31 300w ngang (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x250x1606.620.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x320x1606.060.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x320x1606.740.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x320x1607.700.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x320x1607.520.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x320x1607.440.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x320x1607.380.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x320x1608.340.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x320x1608.660.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x320x1608.160.000
Đèn pha led Module COB VM31 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x320x1608.480.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x400x1607.500.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x400x1608.780.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x400x1609.340.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x400x1608.940.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x400x1609.220.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x400x1609.580.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x400x16010.140.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x400x16010.480.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x400x1609.740.000
Đèn pha led Module COB VM31 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x400x1609.940.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x480x1609.160.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x480x16010.860.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x480x16011.980.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x480x16011.880.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x480x16011.240.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x480x16011.820.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x480x16012.940.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x480x16013.220.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x480x16012.840.000
Đèn pha led Module COB VM31 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x480x16013.160.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x640x16011.940.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x640x16013.320.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x640x16015.240.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x640x16014.860.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x640x16014.700.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x640x16014.600.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x640x16016.520.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x640x16017.160.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x640x16016.140.000
Đèn pha led Module COB VM31 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x640x16016.780.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x790x16014.940.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x790x16017.500.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x790x16018.620.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x790x16017.820.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x790x16018.400.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x790x16019.100.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x790x16020.220.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x790x16020.900.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x790x16019.420.000
Đèn pha led Module COB VM31 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x790x16019.840.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Loại có hộp khung kín
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led Module Promax SMD VM32 (hộp khung kín)

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x180x1401.380.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x180x1401.680.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x180x1402.140.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x180x1402.100.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x180x1401.780.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x180x1401.900.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x180x1402.340.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x180x1402.380.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x180x1402.300.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x180x1402.400.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x180x1402.440.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x180x1402.860.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x180x1403.140.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x180x1403.120.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x180x1403.140.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x180x1403.300.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x180x1403.580.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x180x1403.640.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x180x1403.540.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x180x1403.620.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x320x1402.600.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x320x1402.940.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x320x1403.420.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x320x1403.340.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x320x1403.400.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x320x1403.380.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x320x1403.860.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x320x1404.020.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x320x1403.760.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x320x1403.920.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x320x1402.820.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x320x1403.460.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x320x1403.740.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x320x1403.540.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x320x1403.720.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x320x1403.900.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x320x1404.180.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x320x1404.340.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x320x1403.980.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x320x1404.080.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x480x1403.840.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x480x1404.700.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x480x1405.260.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x480x1405.200.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x480x1405.040.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x480x1405.340.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x480x1405.900.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x480x1406.020.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x480x1405.840.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x480x1406.000.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x320x1405.100.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x320x1405.780.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x320x1406.740.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x320x1406.560.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x320x1406.700.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x320x1406.640.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x320x1407.600.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x320x1407.920.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x320x1407.420.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x320x1407.740.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x320x1405.660.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x320x1406.940.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x320x1407.500.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x320x1407.100.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x320x1407.440.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x320x1407.780.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x320x1408.340.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x320x1408.700.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x320x1408.940.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x320x1408.160.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x480x1407.720.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x480x1409.420.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x480x14010.540.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x480x14010.440.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x480x14010.120.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x480x14010.700.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x480x14011.820.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x480x14012.100.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x480x14011.720.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x480x14012.040.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x640x14010.020.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x640x14011.400.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x640x14013.320.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x640x14012.940.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x640x14013.220.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x640x14013.100.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x640x14015.020.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x640x14015.660.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x640x14014.660.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x640x14015.300.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x790x14012.540.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x790x14015.100.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x790x14016.220.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x790x14015.420.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x790x14016.540.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x790x14017.220.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x790x14018.340.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x790x14019.040.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x790x14017.540.000
Đèn pha led Module Promax SMD VM32 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x790x14017.980.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led Module Promax COB VM33 (hộp khung kín)

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x180x1601.360.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x180x1601.660.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x180x1602.100.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x180x1602.060.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x180x1601.500.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x180x1601.800.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x180x1602.260.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x180x1602.300.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x180x1602.220.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 100w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x180x1602.300.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x320x1602.300.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x320x1602.720.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x320x1603.000.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x320x1602.980.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x320x1602.580.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x320x1603.020.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x320x1603.300.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x320x1603.360.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x320x1603.260.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 150w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x320x1603.340.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x320x1602.540.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x320x1602.900.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x320x1603.380.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x320x1603.280.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x320x1602.840.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x320x1603.180.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x320x1603.660.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x320x1603.820.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x320x1603.580.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 200w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x320x1603.740.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x320x1602.780.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x320x1603.420.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x320x1603.700.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x320x1603.500.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x320x1603.060.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x320x1603.700.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x320x1603.980.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x320x1604.160.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x320x1603.780.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 250w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x320x1603.900.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size310x480x1603.760.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size310x480x1604.620.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC310x480x1605.180.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG310x480x1605.120.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size310x480x1604.200.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size310x480x1605.060.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC310x480x1605.620.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp310x480x1605.740.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG310x480x1605.560.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 300w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp310x480x1605.720.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x320x1604.980.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x320x1605.680.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x320x1606.640.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x320x1606.460.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x320x1605.580.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x320x1606.260.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x320x1607.220.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x320x1607.540.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x320x1607.040.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 400w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x320x1607.360.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x320x1605.540.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x320x1606.820.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x320x1607.380.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x320x1606.980.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x320x1606.140.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x320x1607.420.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x320x1607.980.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x320x1608.320.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x320x1607.580.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 500w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x320x1607.780.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x480x1607.560.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x480x1609.260.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x480x16010.380.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x480x16010.280.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x480x1608.440.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x480x16010.140.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x480x16011.260.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x480x16011.540.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x480x16011.160.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 600w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x480x16011.480.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x640x1609.800.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x640x16011.180.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x640x16013.100.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x640x16012.740.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x640x16010.980.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x640x16012.360.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x640x16014.280.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x640x16014.920.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x640x16013.900.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 800w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x640x16014.540.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size630x790x16012.260.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size630x790x16014.820.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC630x790x16015.940.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG630x790x16015.140.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mini size630x790x16013.740.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Big size630x790x16016.300.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC630x790x16017.420.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp630x790x16018.100.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG630x790x16016.620.000
Đèn pha led Module Promax COB VM33 1000w (hộp khung kín) Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp630x790x16017.040.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led Module Plus SMD VM35

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size320x75x120820.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size320x75x1201.160.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC320x75x1201.660.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG320x75x1201.400.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size320x75x1201.020.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size320x75x1201.260.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC320x75x1201.760.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp320x75x1201.780.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG320x75x1201.500.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp320x75x1201.800.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size320x155x1201.520.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size320x155x1201.740.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC320x155x1202.180.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG320x155x1202.140.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size320x155x1201.840.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size320x155x1201.940.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC320x155x1202.400.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp320x155x1202.440.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG320x155x1202.360.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp320x155x1202.460.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size320x235x1202.120.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size320x235x1202.460.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC320x235x1202.740.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG320x235x1202.700.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size320x235x1202.620.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size320x235x1202.780.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC320x235x1203.060.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp320x235x1203.120.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG320x235x1203.020.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp320x235x1203.100.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size320x315x1202.700.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size320x315x1202.960.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC320x315x1203.440.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG320x315x1203.340.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size320x315x1203.420.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size320x315x1203.380.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC320x315x1203.860.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp320x315x1204.020.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG320x315x1203.780.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp320x315x1203.940.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size320x395x1203.300.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size320x395x1203.820.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC320x395x1204.100.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG320x395x1203.900.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size320x395x1204.180.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size320x395x1204.360.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC320x395x1204.640.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp320x395x1204.820.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG320x395x1204.440.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp320x395x1204.540.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size320x475x1203.980.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size320x475x1204.720.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC320x475x1205.280.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG320x475x1205.220.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size320x475x1205.060.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size320x475x1205.360.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC320x475x1205.920.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp320x475x1206.060.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG320x475x1205.860.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp320x475x1206.020.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size640x235x1204.160.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size640x235x1204.920.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC640x235x1205.480.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG640x235x1205.420.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Mini size640x235x1205.260.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Big size640x235x1205.560.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC640x235x1206.120.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp640x235x1206.260.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG640x235x1206.060.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp640x235x1206.220.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size640x315x1205.220.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size640x315x1205.820.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC640x315x1206.780.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG640x315x1206.580.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size640x315x1206.720.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size640x315x1206.660.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC640x315x1207.620.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp640x315x1207.940.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG640x315x1207.440.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp640x315x1207.760.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size640x395x1206.440.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size640x395x1207.600.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC640x395x1208.160.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG640x395x1207.760.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size640x395x1208.320.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size640x395x1208.660.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC640x395x1209.220.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp640x395x1209.580.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG640x395x1208.820.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp640x395x1209.040.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size640x475x1207.920.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size640x475x1209.420.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC640x475x12010.540.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG640x475x12010.440.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size640x475x12010.120.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Philips/ Nguồn Done Big size640x475x12010.700.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC640x475x12011.820.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp640x475x12012.100.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG640x475x12011.720.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 600w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp640x475x12012.040.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size640x635x12010.360.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size640x635x12011.620.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC640x635x12013.540.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG640x635x12013.180.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size640x635x12013.440.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Philips/ Nguồn Done Big size640x635x12013.340.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC640x635x12015.260.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp640x635x12015.900.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG640x635x12014.880.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 800w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp640x635x12015.520.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size610x790x12012.840.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size610x790x12015.200.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC610x790x12016.320.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG610x790x12015.520.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size610x790x12016.640.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Big size610x790x12017.340.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC610x790x12018.460.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp610x790x12019.140.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG610x790x12017.660.000
Đèn pha led Module Plus SMD VM35 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp610x790x12018.080.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led Module Plus COB VM36

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size320x75x140940.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size320x75x1401.280.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC320x75x1401.780.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG320x75x1401.520.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size320x75x1401.120.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size320x75x1401.360.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC320x75x1401.860.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp320x75x1401.860.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG320x75x1401.600.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp320x75x1401.900.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size320x155x1401.760.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size320x155x1401.980.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC320x155x1402.420.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG320x155x1402.380.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size320x155x1402.020.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size320x155x1402.140.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC320x155x1402.580.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp320x155x1402.620.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG320x155x1402.540.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp320x155x1402.640.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size320x235x1402.480.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size320x235x1402.820.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC320x235x1403.100.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG320x235x1403.060.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size320x235x1402.900.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size320x235x1403.060.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC320x235x1403.340.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp320x235x1403.400.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG320x235x1403.300.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp320x235x1403.380.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size320x315x1403.180.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size320x315x1403.440.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC320x315x1403.920.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG320x315x1403.820.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size320x315x1403.780.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size320x315x1403.760.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC320x315x1404.240.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp320x315x1404.400.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG320x315x1404.140.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp320x315x1404.300.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size320x395x1403.900.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size320x395x1404.420.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC320x395x1404.700.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG320x395x1404.500.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size320x395x1404.660.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size320x395x1404.820.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC320x395x1405.100.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp320x395x1405.280.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG320x395x1404.900.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp320x395x1405.020.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size320x475x1404.700.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size320x475x1405.440.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC320x475x1406.000.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG320x475x1405.940.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size320x475x1405.620.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size320x475x1405.920.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC320x475x1406.480.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp320x475x1406.620.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG320x475x1406.420.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp320x475x1406.580.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size640x235x1404.880.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size640x235x1405.640.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC640x235x1406.200.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG640x235x1406.140.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Mini size640x235x1405.820.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Big size640x235x1406.120.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC640x235x1406.680.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp640x235x1406.820.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG640x235x1406.620.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 300w ngang Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp640x235x1406.780.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size640x315x1406.180.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size640x315x1406.780.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC640x315x1407.740.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG640x315x1407.540.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size640x315x1407.460.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size640x315x1407.420.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC640x315x1408.380.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp640x315x1408.700.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG640x315x1408.180.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp640x315x1408.500.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size640x395x1407.640.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size640x395x1408.800.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC640x395x1409.360.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG640x395x1408.960.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size640x395x1409.260.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size640x395x1409.600.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC640x395x14010.160.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp640x395x14010.500.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG640x395x1409.760.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp640x395x1409.980.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size640x475x1409.360.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size640x475x14010.860.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC640x475x14011.980.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG640x475x14011.880.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size640x475x14011.240.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Philips/ Nguồn Done Big size640x475x14011.820.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC640x475x14012.940.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp640x475x14013.220.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG640x475x14012.840.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 600w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp640x475x14013.160.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size640x635x14012.280.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size640x635x14013.540.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC640x635x14015.460.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG640x635x14015.100.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size640x635x14014.940.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Philips/ Nguồn Done Big size640x635x14014.820.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC640x635x14016.740.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp640x635x14017.380.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG640x635x14016.380.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 800w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp640x635x14017.020.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size610x790x14015.240.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size610x790x14017.600.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC610x790x14018.720.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG610x790x14017.920.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size610x790x14018.500.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Big size610x790x14019.200.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC610x790x14020.320.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp610x790x14021.020.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG610x790x14019.520.000
Đèn pha led Module Plus COB VM36 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp610x790x14019.940.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 50w300x76x1101.600.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 100w300x156x1101.980.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 150w300x236x1102.460.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 200w300x316x1103.120.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 250w300x400x1104.000.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 300w300x490x1104.860.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 400w615x320x1106.220.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 500w615x400x1107.460.000
Đèn led pha Module cao áp sân thể thao V1 600w615x490x1109.580.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Philips
 • Driver: Philips
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led chống nổ SMD V15

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led chống nổ SMD V15 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size225x300x1001.380.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size225x300x1001.700.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC225x300x1001.700.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp225x300x1002.320.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG225x300x1002.240.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp225x300x1002.340.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size265x350x1002.040.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size265x350x1002.340.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC265x350x1002.780.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp265x350x1002.820.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG265x350x1002.740.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp265x350x1002.840.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size265x350x1002.720.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size265x350x1003.140.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC265x350x1003.420.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp265x350x1003.500.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG265x350x1003.400.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp265x350x1003.480.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size265x350x1003.060.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size265x350x1003.420.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC265x350x1003.900.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp265x350x1004.060.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG265x350x1003.800.000
Đèn pha led chống nổ SMD V15 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp265x350x1003.960.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led chống nổ COB V16

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size315x140x701.300.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size315x140x701.640.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC315x140x701.620.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG315x140x702.180.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size315x140x701.380.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size315x140x701.720.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC315x140x701.700.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp315x140x702.340.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG315x140x702.260.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp315x140x702.340.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size315x140x701.580.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size315x140x701.860.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC315x140x702.320.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG315x140x702.280.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size315x140x701.660.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size315x140x701.940.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC315x140x702.400.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp315x140x702.440.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG315x140x702.360.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp315x140x702.460.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size315x280x1052.780.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size315x280x1053.200.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC315x280x1053.480.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG315x280x1053.460.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size315x280x1052.940.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size315x280x1053.360.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC315x280x1053.620.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp315x280x1053.700.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG315x280x1053.620.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp315x280x1053.700.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size315x280x1053.040.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size315x280x1053.380.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC315x280x1053.860.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG315x280x1053.780.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size315x280x1053.200.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size315x280x1053.540.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC315x280x1054.020.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp315x280x1054.180.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG315x280x1053.940.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp315x280x1054.100.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size415x310x1054.100.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size415x310x1054.740.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC415x310x1055.020.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG415x310x1054.820.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size415x310x1054.340.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size415x310x1054.980.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC415x310x1055.260.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp415x310x1055.420.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG415x310x1055.060.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp415x310x1055.160.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size415x310x1054.380.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size415x310x1055.240.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC415x310x1055.800.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG415x310x1055.740.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size415x310x1054.620.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size415x310x1055.480.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC415x310x1056.040.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp415x310x1056.180.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG415x310x1055.980.000
Đèn pha led chống nổ COB V16 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp415x310x1056.140.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size250x350x1201.820.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size250x350x1202.160.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC250x350x1202.660.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG250x350x1202.700.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size250x350x1202.140.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size250x350x1202.380.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC250x350x1202.860.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp250x350x1202.980.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG250x350x1202.900.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp250x350x1203.000.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size250x350x1202.020.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size250x350x1202.300.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC250x350x1202.760.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG250x350x1202.720.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size250x350x1202.420.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size250x350x1202.520.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC250x350x1202.980.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp250x350x1203.020.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG250x350x1202.940.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp250x350x1203.020.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size320x350x1202.700.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size320x350x1203.120.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC320x350x1203.400.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG320x350x1203.380.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size320x350x1203.300.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size320x350x1203.440.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC320x350x1203.720.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp320x350x1203.780.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG320x350x1203.700.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp320x350x1203.780.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size395x350x1203.440.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size395x350x1203.780.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC395x350x1204.260.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG395x350x1204.180.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size395x350x1204.240.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size395x350x1204.220.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC395x350x1204.700.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp395x350x1204.860.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG395x350x1204.600.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp395x350x1204.760.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size395x350x1203.440.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size395x350x1203.780.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC395x350x1204.260.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG395x350x1204.180.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size395x350x1204.380.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size395x350x1204.220.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC395x350x1204.700.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp395x350x1204.860.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG395x350x1204.600.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ SMD V20 250w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp395x350x1204.760.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size250x350x1202.060.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size250x350x1202.400.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC250x350x1202.900.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG250x350x1202.640.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size250x350x1202.320.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Philips/ Nguồn Done Big size250x350x1202.560.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC250x350x1203.060.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp250x350x1203.060.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG250x350x1202.800.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 50w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp250x350x1203.100.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size250x350x1202.260.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size250x350x1202.540.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC250x350x1203.000.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG250x350x1202.960.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size250x350x1202.600.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size250x350x1202.700.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC250x350x1203.160.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp250x350x1203.200.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG250x350x1203.120.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp250x350x1203.220.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size320x350x1203.060.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size320x350x1203.480.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC320x350x1203.760.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG320x350x1203.740.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size320x350x1203.580.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size320x350x1203.720.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC320x350x1204.000.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp320x350x1204.060.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG320x350x1203.980.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp320x350x1204.060.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size395x350x1203.920.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size395x350x1204.260.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC395x350x1204.740.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG395x350x1204.660.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size395x350x1204.620.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size395x350x1204.580.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC395x350x1205.060.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp395x350x1205.220.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG395x350x1204.980.000
Đèn pha led cây xăng chống nổ COB V21 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp395x350x1205.140.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led pha giá rẻ TLC

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led pha 10w giá rẻ TLC130x57x166160.000
Đèn led pha 20w giá rẻ TLC185x60x220260.000
Đèn led pha 30w giá rẻ TLC205x71x206353.000
Đèn led pha 50w giá rẻ TLC229x72x295454.000
Đèn led pha 100w giá rẻ TLC286x95x350920.000
Đèn led pha 150w giá rẻ TLC350x95x4101.534.000
Đèn led pha 200w giá rẻ TLC380x110x4202.200.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Epistar
 • Driver: Done
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: TLC Lighting
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led pha AEON Plus TLC

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led pha AEON Plus 50w TLC241x180x36506.000
Đèn led pha AEON Plus 100w TLC345x260x361.040.000
Đèn led pha AEON Plus 10w TLC460x280x361.667.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Osram
 • Driver: Done
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K
 • Chất liệu: Nhôm nguyên khối sơn tĩnh điện
 • Kính phản quang tráng bạc – Rọi Xa
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: TLC Lighting
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led pha SIP

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led pha SIP 30w240x205x55427.000
Đèn led pha SIP 50w290x235x60640.000
Đèn led pha SIP 100w365x310x601.040.000
Đèn led pha SIP 150w350x110x4102.200.000
Đèn led pha SIP 200w380x120x4202.600.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Epistar
 • Driver: Done
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Mặt đèn: Kính cường lực trong suốt
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: TLC Lighting
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led ngoài trời V3

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led ngoài trời V3 50w225x200x65480.000
Đèn pha led ngoài trời V3 100w280x225x75720.000
Đèn pha led ngoài trời V3 150w335x250x751.080.000
Đèn pha led ngoài trời V3 200w315x315x751.220.000
Đèn pha led ngoài trời V3 250w370x340x801.580.000
Đèn pha led ngoài trời V3 300w420x320x801.700.000
Đèn pha led ngoài trời V3 400w525x345x852.300.000
Đèn pha led ngoài trời V3 500w625x360x852.300.000
Đèn pha led ngoài trời V3 600w625x360x852.860.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Epistar
 • Driver: Done
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Mặt đèn: Kính cường lực trong suốt
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn pha led V6

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn pha led V6 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size280x345x801.300.000
Đèn pha led V6 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size280x345x801.580.000
Đèn pha led V6 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC280x345x802.040.000
Đèn pha led V6 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG280x345x802.000.000
Đèn pha led V6 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size280x345x801.380.000
Đèn pha led V6 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size280x345x801.660.000
Đèn pha led V6 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC280x345x802.120.000
Đèn pha led V6 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp280x345x802.160.000
Đèn pha led V6 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG280x345x802.080.000
Đèn pha led V6 100w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp280x345x802.180.000
Đèn pha led V6 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size423x322x1052.060.000
Đèn pha led V6 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size423x322x1052.480.000
Đèn pha led V6 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC423x322x1052.760.000
Đèn pha led V6 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG423x322x1052.740.000
Đèn pha led V6 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size423x322x1052.180.000
Đèn pha led V6 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size423x322x1052.600.000
Đèn pha led V6 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC423x322x1052.880.000
Đèn pha led V6 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp423x322x1052.940.000
Đèn pha led V6 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG423x322x1052.860.000
Đèn pha led V6 150w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp423x322x1052.940.000
Đèn pha led V6 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size423x322x1052.340.000
Đèn pha led V6 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size423x322x1052.680.000
Đèn pha led V6 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC423x322x1053.160.000
Đèn pha led V6 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG423x322x1053.060.000
Đèn pha led V6 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size423x322x1052.500.000
Đèn pha led V6 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size423x322x1052.840.000
Đèn pha led V6 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC423x322x1053.320.000
Đèn pha led V6 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp423x322x1053.480.000
Đèn pha led V6 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG423x322x1053.220.000
Đèn pha led V6 200w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp423x322x1053.380.000
Đèn pha led V6 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size442x398x903.420.000
Đèn pha led V6 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size442x398x904.260.000
Đèn pha led V6 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC442x398x904.820.000
Đèn pha led V6 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG442x398x904.780.000
Đèn pha led V6 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size442x398x903.660.000
Đèn pha led V6 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size442x398x904.500.000
Đèn pha led V6 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC442x398x905.060.000
Đèn pha led V6 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp442x398x905.200.000
Đèn pha led V6 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG442x398x905.020.000
Đèn pha led V6 300w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp442x398x905.180.000
Đèn pha led V6 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size467x463x1164.320.000
Đèn pha led V6 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size467x463x1165.020.000
Đèn pha led V6 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC467x463x1165.980.000
Đèn pha led V6 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG467x463x1165.780.000
Đèn pha led V6 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size467x463x1164.640.000
Đèn pha led V6 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size467x463x1165.340.000
Đèn pha led V6 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC467x463x1166.300.000
Đèn pha led V6 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp467x463x1166.620.000
Đèn pha led V6 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG467x463x1166.100.000
Đèn pha led V6 400w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp467x463x1166.420.000
Đèn pha led V6 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size567x463x1165.340.000
Đèn pha led V6 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size567x463x1166.620.000
Đèn pha led V6 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC567x463x1167.180.000
Đèn pha led V6 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mean Well XLG567x463x1166.780.000
Đèn pha led V6 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size567x463x1165.740.000
Đèn pha led V6 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size567x463x1167.020.000
Đèn pha led V6 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC567x463x1167.580.000
Đèn pha led V6 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips DIM 5 cấp567x463x1167.940.000
Đèn pha led V6 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mean Well XLG567x463x1167.180.000
Đèn pha led V6 500w Chip Philips/ Nguồn Done Inventronics 6 cấp567x463x1167.400.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done / Philips  /Mean Well / Inventronics
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led pha luồng rọi xa

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led pha luồng rọi xa 100w270x290x3108.894.000
Đèn led pha luồng rọi xa 150w370x390x32010.588.000
Đèn led pha luồng rọi xa 200w450x420x35019.905.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Cree
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Thiết kế đèn với 2 lớp thấu kính chiếu rọi xa tới 1000m
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 100w

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size305x155x1201.380.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size305x155x1201.920.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 100w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC305x155x1201.660.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size305x155x1201.780.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size305x155x1202.140.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC305x155x1201.880.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size305x395x1202.440.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size305x395x1202.980.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 150w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC305x395x1202.680.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size305x395x1203.140.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size305x395x1203.400.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC305x395x1203.100.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size305x395x1202.600.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size305x395x1203.180.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 200w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC305x395x1202.860.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size305x395x1203.400.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size305x395x1203.620.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC305x395x1203.300.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size305x395x1202.820.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size305x395x1203.900.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 250w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC305x395x1203.160.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size305x395x1203.720.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size305x395x1204.320.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC305x395x1203.580.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size305x475x1203.840.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size305x475x1204.900.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 300w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC305x475x1204.320.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size305x475x1205.040.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size305x475x1205.540.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC305x475x1204.960.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size610x315x1205.100.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size610x315x1206.260.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 400w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC610x315x1205.620.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size610x315x1206.700.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size610x315x1207.120.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC610x315x1206.480.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size610x395x1205.660.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size610x395x1207.780.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 500w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC610x395x1206.320.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size610x395x1207.440.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size610x395x1208.640.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC610x395x1207.180.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size610x475x1207.720.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size610x475x1209.860.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 600w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC610x475x1208.680.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size610x475x12010.120.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 600w Chip Philips/ Nguồn Done Big size610x475x12011.140.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC610x475x1209.960.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size610x630x12010.020.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size610x630x12012.360.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 800w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC610x630x12011.080.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size610x630x12013.220.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 800w Chip Philips/ Nguồn Done Big size610x630x12014.060.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC610x630x12012.780.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Mini size610x790x12012.540.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Big size610x790x12016.800.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 1000w Chip Bridgelux/ Nguồn Done Philips AOC610x790x12013.860.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size610x790x12016.540.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Big size610x790x12018.940.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá SMD V1 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC610x790x12016.000.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Bridgelux / Philips
 • Driver: Done/ Nguồn chống nhiễu ICOM
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết

Báo giá Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 100w

Tên sản phẩmKích thướcGiá bán
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 100w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size305x155x1201.500.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 100w Chip Philips/ Nguồn Done Big size305x155x1202.040.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 100w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC305x155x1201.780.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 150w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size305x235x1202.420.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 150w Chip Philips/ Nguồn Done Big size305x235x1203.120.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 150w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC305x235x1202.820.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 200w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size305x395x1202.520.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 200w Chip Philips/ Nguồn Done Big size305x395x1203.420.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 200w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC305x395x1203.100.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 250w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size305x395x1202.580.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 250w Chip Philips/ Nguồn Done Big size305x395x1204.140.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 250w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC305x395x1203.400.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 300w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size305x475x1203.560.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 300w Chip Philips/ Nguồn Done Big size305x475x1205.260.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 300w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC305x475x1204.680.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 400w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size610x315x1204.620.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 400w Chip Philips/ Nguồn Done Big size610x315x1206.740.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 400w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC610x315x1206.100.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 500w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size610x395x1204.860.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 500w Chip Philips/ Nguồn Done Big size610x395x1208.260.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 500w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC610x395x1206.800.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 600w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size610x475x1206.840.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 600w Chip Philips/ Nguồn Done Big size610x475x12010.580.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 600w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC610x475x1209.400.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 800w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size610x630x1208.740.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 800w Chip Philips/ Nguồn Done Big size610x630x12013.320.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 800w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC610x630x12012.040.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Mini size610x790x12010.860.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Big size610x790x12018.000.000
Đèn led đánh cá, đèn tàu cá COB V2 1000w Chip Philips/ Nguồn Done Philips AOC610x790x12015.060.000
 • Điện áp: 220V
 • Hiệu suất quang: ~110 – 130 Lm/w
 • Độ hoàn màu: ~90 Ra
 • Chip Led: Philips
 • Driver: Done/ Nguồn chống nhiễu ICOM
 • Ánh sáng: Vàng/ Trắng/ Trung tính
 • Nhiệt độ màu: 3000K/ 6000K/ 4000K
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
 • Tuổi thọ: 50.000 giờ
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Thương hiệu: Rolux
 • Bảo hành: 2 năm
 • Giá bán đã chiết khấu 40% từ giá niêm yết