Tổng hợp bảng báo giá đèn led ELV LIGHTING tháng 1 năm 2020 tại LED Hoàng Gia (Chưa chiết khấu)

Bảng báo giá đèn led downlight âm trần ELV Lighting

 

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led downlight âm trần ELV 4w 1 màu VLED2504 135.000 75/90/52 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 4w 3 màu VLED2504 135.000 75/90/52 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 8w 1 màu VLED3508 200.000 90/110/52 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 8w 3 màu VLED3508 200.000 90/110/52 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 12W 1 màu VLED4012 280.000 125/145/52 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 12w 3 màu VLED4012 280.000 125/145/52 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 4w 1 màu VLED2504-M 110.000 75/95/40 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 8w 1 màu VLED3508-M 150.000 90/120/40 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 12w 1 màu VLED4012-M 200.000 125/145/40 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 18w 1 màu VLED2504-M 310.000 145/180/40 mm
 Đèn led downlight âm trần vuông ELV 6w 1 màu VL06-100-VMA 160.000 100/110 mm
 Đèn led downlight âm trần vuông ELV 1  màu 12w VL12-140-VMA 250.000 140/155 mm
 Đèn led downlight âm trần vuông ELV 18w 1 màu VL18-165-VMA 350.000 165/180 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 18w 1 màu VLED6018 415.000 145/180/52 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 7w 1 màu CEA1301F 215.000 85/105/60 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 7w 3 màu CEA1301F 280.000 85/105/60 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV  9w 1 màu CEA13501F 265.000 95/115/60 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV  9w 1 màu CEA13501F 325.000 95/115/60 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 9w 1 màu CEA14R01/J 1.250.000 118/128/72 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 15w 1 màu CEA16R01/J 1.450.000 138/153/82 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV  9w 1 màu CEA14R03/J 1.250.000 118/128/72 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 15w 1 màu CEA16R03/J 1.450.000 138/153/82 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 7w 1 màu CEA12501 850.000 85/97/70 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 11w 1 màu CEA1401 1.450.000 118/128/85 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 15w 1 màuCEA1601 1.950.000 145/156/100 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 21w 1 màu CEA1601 145/156/100 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 8w 1 màu ELV0901A 860.000 92/100/87 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 13w 1 màu ELV0901A 990.000 92/100/87 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 13w 1 màu ELV0902A 1.250.000 102/110/97 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 18w 1 màu ELV0902A 1.450.000 102/110/97 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi ELV Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led ốp trần nổi ELV 8w tròn VL08-120-TMN 210.000 Ø120/ H52 mm
Đèn led ốp trần nổi ELV 15w tròn VL15-170-TMN 310.000 Ø170/ H52 mm
Đèn led ốp trần nổi ELV 22w tròn VL22-225-TMN 425.000 Ø225/ H52 mm
Đèn led ốp trần nổi ELV 8w tròn VL30-300-TMN 580.000 Ø300/ H52 mm
Đèn led ốp trần nổi ELV 8w vuông VL08-120-VMN 210.000 120/120/25 mm
Đèn led ốp trần nổi ELV 15w vuông VL15-170-VMN 280.000 170/170/25 mm
Đèn led ốp trần nổi ELV 22w vuông VL22-225-VMN 425.000 225/225/25 mm
Đèn led ốp trần nổi ELV 25w vuông VL30-300-VMN 580.000 300/300/25 mm

Bảng báo giá đèn led Ceiling thay đổi góc chiếu ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/Mặt/Độ dày
 Đèn led downlight âm trần ELV 6w  CET2322/R DW270.000 Ø75/85/50 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 6w CET2322/R BK 270.000 Ø75/85/50 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 9w/12w CET2324/R DW 400.000 Ø95/109/60 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 9w/12w CET2324/R BK 400.000 Ø95/109/60  mm
Đèn led downlight âm trần ELV 14w CET2326/R DW 570.000 Ø120/138/68   mm
Đèn led downlight âm trần ELV 14w CET2326/R BK 570.000 Ø120/138/68   mm
Đèn led downlight âm trần ELV 5w CET2310S 310.000 Ø60/71/48   mm
Đèn led downlight âm trần ELV 7w  CET2310 580.000 Ø75/85/62  mm
Đèn led downlight âm trần ELV 5w as vàng VL2705S 125.000 Ø75/85/65 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 10w as vàng VL2705 Ø95/110/75  mm
Đèn led downlight âm trần ELV 7w/12w ELV2704 297.000-342.000 Ø75/85/65 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 7w/12w ELV2706297.000-342.000Ø75/85/65 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 7w/12w ELV2708 360.000-450.000 Ø75/85/65  mm
Đèn led downlight âm trần ELV 7w/12w ELV2710360.000-450.000 Ø75/85/65  mm
Đèn led downlight âm trần ELV 9w CEJ1075E Ø75/85/114  mm
Đèn led downlight âm trần ELV 12w CEJ1080E Ø80/93/115 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 9w CEJ2075E Ø75/85/114 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 12w CEJ2080EØ80/93/115 mm

Bảng báo giá chóa đèn led (không bao gồm bóng, chấn lưu) ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/Mặt/Độ dày
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1109120.000 Ø75/82/80 mm
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1201 105.000 Ø75/86/105 mm
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1202 113.000 Ø75/86/105 mm
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1112 65.000 Ø86/105/55mm
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1132 70.000 Ø80/104/62 mm
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1308B 86.000 Ø75/85/59 mm
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1316 211.000 Ø110/128/97 mm
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1602 230.000 Ø88/96/55 mm

Bảng báo giá đèn led rọi âm trần ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/Mặt/Độ dày
Đèn led rọi âm trần ELV 8w ELV0101A1.050.000 Ø72/80/95 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 13w ELV0101A 1.150.000 Ø75/86/105 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 8w ELV0101E 1.050.000 Ø75/86/105 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 13w ELV0101E 1.150.000 Ø75/86/105 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 8w ELV0401B 1.050.000 Ø75/85/101 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 13w ELV0101B 1.150.000 Ø75/85/101 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 8w ELV0401C 1.050.000 Ø75/85/101mm
Đèn led rọi âm trần ELV 13w ELV0401C 1.150.000 Ø75/85/101 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 8w ELV0702A 985.000 Ø100/110/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 13w ELV0702A 1.150.000 Ø100/110/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 2*8w ELV0702B 1.950.000 Ø100/204/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 2*13w ELV0702B 2.050.000 Ø100/204/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 8w ELV0703A 985.000 Ø100/110/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 13w ELV0703A 1.150.000 Ø100/110/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 8w ELV0703B 1.950.000 Ø100/204/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 13w ELV0703B 2.250.000 Ø100/204/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 18w ELV0702C Ø100/110/132 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 18w ELV0702D Ø100/110/128 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 18w ELV0703C Ø110/110/132 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 18w ELV0703D Ø110/110/132 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 23w ELV0704A Ø105/115/135 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 18w ELV0704B Ø105/115/135 mm

Bảng báo giá đèn led downlight âm trần COB ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/Mặt/Độ dày
Đèn led downlight âm trần đơn COB ELV 7w ELV801F342.000 Ø 95/112/72 mm
Đèn led downlight âm trần đơn COB ELV 1*12w ELV801F 420.000 Ø 95/112/72 mm
Đèn led downlight âm trần đơn COB ELV 1*7w ELV801E-M 325.000 Ø 75/92/72 mm
Đèn led downlight âm trần đơn COB ELV 1*12w ELV801E-M 409.000 Ø 75/92/72 mm
Đèn led downlight âm trần đơn COB ELV 2*7w ELV802F 692.000 Ø 200/210/72 mm
Đèn led downlight âm trần đôi COB ELV 2*12w ELV802F 850.000 Ø 200/210/72 mm
Đèn led downlight âm trần đôi COB ELV 2*12w ELV802E-M 825.000 Ø 160/175/72 mm
Đèn led downlight âm trần đôi COB ELV 2*7w ELV802E-M 659.000 Ø 160/175/72 mm
Đèn led downlight âm trần 3 COB ELV 3*7w ELV803F 1.042.000 Ø 270/280/72 mm
Đèn led downlight âm trần 3 COB ELV 3*12w ELV803F 1.215.000 Ø 270/280/72 mm
Đèn led downlight âm trần 3 COB ELV 3*7w ELV803E-M 992..000 Ø 240/260/72 mm
Đèn led downlight âm trần 3 COB ELV 3*12w ELV803E-M 1.192.000 Ø 240/260/72 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T5 ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn tuýp led T5 ELV 16w 1,2m ELV1216-T5145.000 1200 mm
Đèn tuýp led T5 ELV 11w 0.9m ELV0911-T5 135.000 900 mm
Đèn tuýp led T5 ELV 7w 0.6m ELV0607-T5 125.000 600 mm
Đèn tuýp led T5 ELV 5w 0.3m ELV0305-T5 105.000 300 mm
Đèn tuýp led T5 ELV 18w 1.2m ELV1218-T5 175.000 1200 mm
Đèn tuýp led T5 ELV 14w 0.9m ELV0914-T5 165.000 900 mm
Đèn tuýp led T5 ELV 9w 0.6m ELV0609-T5 150.000 600 mm
Đèn tuýp led T5 ELV 5w 0.3m ELV0305-T5 135.000 300 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T8 ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn tuýp led T8 ELV 22w 1,2m VL1200-T8 22W200.000 1200 mm
Đèn tuýp led T8 ELV 12w 0.6m VL0600-T8 12W 135.000 600 mm
Đèn tuýp led T8 ELV 18w 1.2m ELV1218-T8 115.000 1200 mm
Đèn tuýp led T8 ELV 9w 0.6m ELV0906-T8 90.000 600 mm

Bảng báo giá đèn led panel ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led panel ELV 40w VL40-6060 600x600x10
Đèn led panel ELV 40w VL40-3012 300x1200x10 mm
Đèn led panel ELV 48w VL48-6060 600x600x10 mm
Đèn led panel ELV 48w VL48-3012 300x1200x10 mm
Đèn led panel ELV 54w VL54-6060 600x600x10 mm
Đèn led panel ELV 54w VL54-3012 300x1200x10 mm

Bảng báo giá đèn led chiếu rọi – track light ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led chiếu rọi ELV 12w ELV004S (ELV-T012)430.000 Ø 70/190mm
Đèn led chiếu rọi ELV 20w ELV-T020 690.000Ø 90/120 mm
Đèn led chiếu rọi ELV 40w ELV-T040 870.000Ø 90/120 mm
Đèn led chiếu rọi ELV 12w ELV-T1275 365.000Ø 75/103/185 mm
Đèn led chiếu rọi ELV 20w ELVT-20114 850.000Ø 114/110/270mm
Đèn led chiếu rọi ELV 30w ELVT-30114 950.000Ø 114/110/270 mm
Đèn led chiếu rọi ELV 26w ELV-T2692 2.100.000Ø93/120/157mm
Đèn led chiếu rọi ELV 30w ELV-T3092 2.310.000Ø 93/120/157mm
Đèn led chiếu rọi ELV 23w ELV-0805SØ 93/120/157mm
Đèn led chiếu rọi ELV 28w ELV-0805SØ 93/120/157mm
Đèn led chiếu rọi ELV 35w CEL6266CØ 94/216mm
Đèn led chiếu rọi ELV 35w CEL6288CØ 124/159/223mm
Đèn led chiếu rọi ELV 9w CEL9106C 1.050.000Ø 71/185 mm
Đèn led chiếu rọi ELV 12w CEL9101C 1.450.000Ø 60/192mm
Đèn led chiếu rọi ELV 12w CEL9120C 1.250.000Ø 91/226mm
Đèn led chiếu rọi ELV 18w CEL9264 1.450.000Ø 65/85/160mm

Bảng báo giá thanh ray và phụ kiện ELV Lighting

Màu sắc sản phẩm: Trắng/đen/xám

Tên sản phẩmGiáKích thước
Thanh ray ELV  1m T2165.000 1000 mm
Thanh ray ELV  1,5m T2 235.000 1500 mm
Thanh ray ELV  2m T2 310.000 200 mm
Nối thẳng ray T2 46.000
Nối góc ray T2 56.000
Nguồn ray T2
Nối chữ thập ray T2
Nối chữ T ray T2
Nối uốn góc ray T2
Đầu bịt ray T2
Thanh ray 1m T3 220.000
Thanh ray 1,5m T3 325.000
Thanh ray 2m T3 435.000
Nối thẳng ray T3 67.000
Nối góc ray T3 80.000
Nguồn ray T3
Nối chữ thập rayT3
Nối chữ T ray T3
Nối uốn góc ray T3
Đầu bịt ray T3

Bảng báo giá đèn led thả bàn ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led thả bàn ELV 30w CEB0812B2.050.000 1200/74/H85 mm
Đèn led thả bàn ELV 30w + 15w CEB0812B 1200/78/H102mm
Đèn led thả bàn ELV 30w CEB0712F-B 1.395.000 1200/64/H30 mm
Đèn led thả bàn ELV 30w CEB1012F-B 1.495.000 1200/95/H40   mm

Bảng báo giá đèn led âm sàn ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led âm sàn IP67 ELV 1*3w 12V/24V VL21028915.000 Ø 50/H65 mm
Đèn led âm sàn IP67 ELV 3*3w 12V/24V VL23582 1.950.000 Ø 108/H68 mm
Đèn led âm sàn IP67 ELV 6*1w 12V/24V VL16628 3.050.000 Ø 165/H83mm
Đèn led âm sàn IP67 ELV 6*3w 12V/24V VL26628 3.050.000 Ø  165/H83 mm

Bảng báo giá đèn led âm nước ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led âm nước IP68 ELV 1*3w 12V/24V VL213941.650.000 Ø 68/H73 mm
Đèn led âm nước IP68 ELV 3*3w 12V/24V VL21694 2.850.000 Ø 118/H85 mm
Đèn led âm nước IP68 ELV 6*1w 12V/24V VL16794 3.850.000 Ø 162/H65mm
Đèn led âm nước IP68 ELV 6*3w 12V/24V VL26794 4.050.000 Ø  162/H65 mm
Đèn led âm nước IP68 ELV 3*3w 12V/24V VL23090 1.950.000 Ø  92/H70 mm
Đèn led âm nước IP68 ELV 12*1w 12V/24V VL121895 5.150.000 Ø  160 mm

Bảng báo giá bóng đèn ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáKích thước
Bóng đèn led ELV 6w VL6-MR16-B190.000 Ø 50/H54 mm
Bóng đèn led ELV 6w VL6-MR16-W 210.000 Ø 50/H57 mm
Bóng đèn led ELV 6w VL6-GU10-B 190.000 Ø 50/H54 mm
Bóng đèn led ELV 6w VL6-GU10-W 225.000 Ø 50/H57 mm
Bóng đèn led ELV 4w CEGB16-2*2W 275.000 Ø 50/H51 mm
Bóng đèn led ELV 7w CEGC16-1*7W 350.000 Ø 50/H51 mm

Bảng báo giá đèn led dây ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led dây IP65 ELV  8w VL3528-180-220110.000 100m/cuộn
Đèn led dâyIP65 ELV  14.4w ELV5050-60-220 200.000100m/cuộn
Đèn led dây IP20 ELV  14.4w VL5050-60-12/24 291.000100m/cuộn
Đèn led dây IP65 ELV  14.4w VL5050-60-12/24 326.000 100m/cuộn
Đèn led dây IP68 ELV  14.4w VL5050-60-12/24 100m/cuộn
Đèn led dây IP20 ELV  7.2w VL5050-30-12/24 184.000 100m/cuộn
Đèn led dây IP65 ELV  7.2w VL5050-30-12/24 220.000 100m/cuộn
Đèn led dây IP68 ELV  7.2w VL5050-30-12/24 100m/cuộn
Đèn led dây IP20 ELV  4.8w VL3528-60-12/24 184.000 100m/cuộn
Đèn led dây IP65 ELV  4.8w VL3528F-60-12/24 220.000 100m/cuộn
Đèn led dây IP68 ELV  4.8w VL3528F-60-12/24 100m/cuộn

Bảng báo giá đèn led chân tường ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/viền/độ dày
Đèn led chân tường IP20 ELV CEQ11011/VL11011230.000 94×94 mm
Đèn led chân tường IP20 ELV CEQ11003/VL11003 230.000 104/120/46 mm
Đèn led chân tường IP20 ELV CEQ11013/VL11013 230.000 86/94/94 mm
Đèn led chân tường IP20 ELV CEQ11015/VL11015 230.000 86/94/94 mm

Bảng báo giá đèn led cắm cỏ – đèn chân tường ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led cắm cỏ IP65 ELV  3*3w VL5230901.650.000 Ø 96 mm
Đèn led cắm cỏ IP65 ELV  3*3w VL50000 875.000 Ø 96 mmn
Đèn led cắm cỏ IP65 ELV  5*3w VL532205 2.495.000 Ø108/H380 mm
Đèn led cắm cỏ IP65 ELV  20w VLF20150 1.325.000 175/150/H57 mm
Đèn led chân tường IP65 ELV 3w VL760981 1.135.000 145/145/H68 mm
Đèn led chân tường IP65 ELV 3w VL760781 1.135.000 95/95/H80 mm
Đèn led chân tường IP65 ELV 3w VL2010S 1.135.000Ø 80/H61 mm
Đèn led chân tường IP65 ELV 3w VL2010R 1.135.000 80/80/H61 mm

Bảng báo giá đèn led sân vườn ELV Lighting

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led sân vườn IP65 ELV  8w 003121-301.650.000 120/120/H300 mm
Đèn led sân vườn IP65 ELV 8w 013104-80 2.150.000 150/150/H800 mmn
Đèn led sân vườn IP65 ELV 6w 026081-80 2.150.000 240/H800 mm
Đèn led sân vườn IP65 ELV  006081-80 1.650.000 240/H800 mm
Đèn led sân vườn IP65 ELV 026081-30 1.650.000 240/H300 mm
Đèn led sân vườn IP65 ELV  006081 1.150.000 240/H300 mm