Tổng hợp bảng báo giá đèn led KINGLED tháng 4 năm 2018 tại LED Hoàng Gia (Chưa chiết khấu)

Bảng báo giá đèn led âm trần tán quang Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần Kingled as vàng 6w DL-6-T100-V 120.000 76/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trắng 6w DL-6-T100-T 120.00076/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trung tính 6w DL-6-T100-TT 120.00076/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as 3 màu 6w DL-8-T100-V 140.00076/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as vàng 8w DL-8-T120-V 155.000 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trắng 8w DL-8-T120-T 155.000 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trung tính 8w DL-8-T120-TT 155.000 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as ba màu 8w DL-8-T120-DM 200.000 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as ba màu 8w DL-8-T120-DIM 200.000 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as vàng 12w DL-12-T140-V 200.000 110/140/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trắng 12w DL-12-T140-T200.000 110/140/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trung tính 12w DL-12-T140-TT200.000 110/140/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as ba màu 12w DL-12-T140-DM 300.000 110/140/30 mm

 Bảng báo giá đèn led panel tròn – vuông Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led panel Kingled 6w tròn as vàng PL-6-T120-V 145.000 105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 6w tròn as trắng PL-6-T120-T 145.000105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 6w vuông as vàng PL-6-V120-V 145.000105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 6w vuông as trắng PL-6-V120-T 145.000105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 9w tròn as vàng PL-9-T155-V200.000130/150/21 mm
Đèn led panel Kingled 9w tròn as trắng PL-9-T155-T200.000130/150/21 mm
 Đèn led panel Kingled 9w vuông as vàng PL-9-V155-V200.000130/150/21 mm
Đèn led panel Kingled 9w vuông as trắng PL-9-V155-T200.000130/150/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w tròn as vàng PL-12-T176-V 220.000 160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w tròn as trắng PL-12-T176-T 220.000 160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w vuông as vàng PL-12-V176-V 220.000 160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w vuông as trắng PL-12-V176-T 220.000 160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w tròn as vàng PL-16-T200-V 270.000 180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w tròn as trắng PL-16-T200-T 270.000 180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w vuông as vàng PL-16-V200-V 270.000 180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w vuông as trắng PL-16-V200-T 270.000 180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 20w tròn as vàng PL-20-T230-V 320.000 210/230/21 mm
 Đèn led panel Kingled 20w tròn as trắng PL-20-T230-T 320.000 210/230/21 mm
 Đèn led panel Kingled 20w vuông as vàng PL-20-V230-V 320.000 210/230/21 mm
  Đèn led panel Kingled 20w vuông as trắng PL-20-V230-T 320.000 210/230/21 mm

 Bảng báo giá đèn led panel hộp Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét
 Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 36w PL-36-3060 615.000 280*580 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 45w PL-45-30120 850.000280*1180 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 45w PL-45-6060 800.000 580*580 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 90w PL-90-3060 1.700.000 580*1180 mm

 Bảng báo giá đèn led panel tấm mỏng Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét
 Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 48w PL-48-30120 868.000 280*1180 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 48w PL-48-6060 868.000580*580 mm
 Phụ kiện tai cài 50.000
 Phụ kiện thả cáp 80.000

 Bảng báo giá đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as vàng 3w DLR-3-T85-V 160.000 76/85/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as trắng 3w trắng DLR-3-T85-T 160.00076/85/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as vàng 5w DLR-5-T95-V 230.000 85/95/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as trắng 5w trắng DLR-5-T95-T 230.000 85/95/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as vàng 7w DLR-7-T110-V 290.000 90/110/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as trắng 7w trắng DLR-7-T110-T 290.000 90/110/40 mm

 Bảng báo giá đèn led âm trần rọi COB spotlight Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 6w DLR-6-T82-V 170.000 76/82/61mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 6w DLR-6-T82-T 170.00076/82/61 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 6w DLR-6-T82-TT 170.00076/82/61 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 16w DLR-16-T110-T 319.000 90/110/87 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 16w DLR-16-T110-V319.000 90/110/87 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 16w DLR-7-T110-TT319.000 90/110/87 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 10w DLR-10-T115-V 320.000 100/115/68 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 10w DLR-10-T115-T 320.000 100/115/68 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 10w DLR-10-T115-TT 320.000  100/115/68 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 20w DLR-20-T145-V 454.000  130/145/82 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 20w DLR-20-T145-T 454.000  130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 20w DLR-20-T145-TT 454.000  130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 30w DLR-30-T180-V 650.000  170/180/88 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 30w DLR-30-T180-T 650.000  170/180/88 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 30w DLR-30-T180-TT 650.000  170/180/88 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 10w DLR-10-V115-V 320.000  100/115/68 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 10w DLR-10-V115-T 320.000 100/115/68  mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 10w DLR-10-V115-TT 320.000  100/115/68 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 20w DLR-20-V145-V 454.000 130/145/82 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 20w DLR-20-V145-T 454.000  130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 20w DLR-20-V145-TT 454.000  130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 30w DLR-30-V180-V 650.000 170/180/88 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 30w DLR-30-V180-T 650.000  170/180/88 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 30w DLR-30-V180-TT 650.000  170/180/88 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần rọi Grilllight Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as vàng 1*10w GL-1*10-V120-V 470.000 100/120/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trắng 1*10w GL-1*10-V120-T 470.000 100/120/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trung tính 1*10w GL-1*10-V120-TT 470.000 100/120/90mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as vàng 2*10w GL-2*10-V227-V 878.000 210/227/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trắng 2*10w GL-2*10-V227-T 878.000 210/227/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trung tính 2*10w GL-2*10-V227-TT 878.000 210/227/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as vàng 3*10w GL-3*10-V334-V 1.280.000 325/334/120 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trắng 3*10w GL-3*10-V334-T 1.280.000 325/334/120 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trung tính 3*10w GL-3*10-V334-TT 1.280.000 325/334/120 mm

Bảng báo giá đèn led ống bơ Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/dày
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as trắng vỏ trắng ORD-7-T-T 360.000 87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as trắng vỏ đen ORD-7-T-D 360.000 87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as vàng vỏ trắng ORD-7-V-T 360.000 87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as vàng vỏ đen ORD-7-V-D 360.000 87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 12w as trắng vỏ trắng ORD-12-T-T 510.000 115/140 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 12w as trắng vỏ đen ORD-12-T-D 510.000 115/140 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 12w as vàng vỏ trắng ORD-12-V-T 510.000 115/140 mm
  Đèn led ống bơ Kingled 12w as vàng vỏ đen ORD-12-V-D 510.000 115/140 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 15w as trắng vỏ trắng ORD-15-T-T 520.000 87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 15w as trắng vỏ đen ORD-15-T-D 520.00087/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 15w as vàng vỏ trắng ORD-15-V-T 520.000 87/133 mm
  Đèn led ống bơ Kingled 15w as vàng vỏ đen ORD-15-V-D 520.000 87/133 mm

Bảng báo giá đèn led ống bơ Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáØ/D/H
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trắng vỏ trắng DTL-7-T-T 270.000 80/115/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as vàng vỏ trắng DTL-7-V-T270.000 87/133 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trung tính vỏ trắng DTL-7-TT-T270.000 87/133 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trắng vỏ đen DTL-7-T-D270.000 87/133 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as vàng vỏ đen DTL-7-V-D270.000 115/140 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trung tính vỏ đen DTL-7-TT-D270.000 115/140 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trắng vỏ trắng DTL-12-T-T 305.000 70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as vàng vỏ trắng DTL-12-V-T  305.000 70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trung tính vỏ trắng DTL-12-TT-T  305.000 70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trắng vỏ đen DTL-12-T-D  305.000 70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as vàng vỏ đen DTL-12-V-D  305.000 70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trung tính vỏ đen DTL-12-TT-D  305.000 70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trắng vỏ trắng DTL-20-T-T 525.000 85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as vàng vỏ trắng DTL-20-V-T  525.000 85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trung tính vỏ trắng DTL-20-TT-T  525.000 85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trắng vỏ đen DTL-20-T-D  525.000 85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as vàng vỏ đen DTL-20-V-D  525.000 85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trung tính vỏ đen DTL-20-TT-D  525.000 85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ trắng DTL-30-T-T 650.000 85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ trắng DTL-30-V-T 650.000 85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ trắng DTL-30-TT-T 650.000 85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ đen DTL-30-T-D 650.000 85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ đen DTL-30-V-D 650.000 85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ đen DTL-30-TT-D 650.000 85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trắng vỏ trắng DTL-15-T-T 480.000 85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as vàng vỏ trắng DTL-15-V-T 480.000  85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trung tính vỏ trắng DTL-15-TT-T 480.000  85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trắng vỏ đen DTL-15-T-D 480.000  85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as vàng vỏ đen DTL-15-V-D 480.000  85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trung tính vỏ đen DTL-15-TT-D 480.000  85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ trắng DTL-30-T-T 765.000  100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ trắng DTL-30-V-T 765.000 100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ trắng DTL-30-TT-T 765.000 100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ đen DTL-30-T-D 765.000 100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ đen DTL-30-V-D 765.000 100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ đen DTL-30-TT-D 765.000 100/140/150 mm
 Phụ kiện đế lắp nổi đèn rọi ray DN-T 30.000
 Phụ kiện đế lắp nổi đèn rọi ray DN-D 30.000

Bảng báo giá đèn led gắn tường Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/H
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA501 447.00060/80/30 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA0104A-WH 1.140.000100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA0104A-BK 1.140.000 100/100/100mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA807 913.000 180/30/180 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 4w as vàng LWA406 676.000 150/30/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA907 727.000 160/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA908 727.000 160/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA909 885.000 280/90/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA911 913.000 180/90/190 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA0130A 596.000 100/60/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1424 610.000 280/120/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA0127B 716.000 100/60/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1403 693.000 200/80/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA901A 550.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1407 621.000 180/150/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng BW9011-2 522.000 200/100/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng BW5011-WH 616.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng BW5011-BK 616.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1425 621.000 130/50/130 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA927 728.000 60/195/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1412 490.000 160/80/140mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*5w as vàng LWA0100A-BK 1.140.000 120/100/125 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*7w as vàng LWA0149A-BK 913.000 160/50/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 10w as vàng LWA919-BK 913.000 90/200/90 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*5w as vàng LWA0100A-WH 1.140.000 120/100/125 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*7w as vàng LWA0149A-WH 913.000 160/50/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 10w as vàng LWA919-WH 913.000 90/200/90 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA0148A -BK 830.000 140/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA01150A-BK 830.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA803-BK 875.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA0148A-WH 830.000 140/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA0150A-WH 830.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA803-WH 875.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0148B-BK 1.244.000 165/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0150B-BK 1.240.000 170/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0148B-WH 1.244.000 165/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0150B-WH 1.240.000 170/100/100 mm

Bảng báo giá đèn led soi tranh Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/H
 Đèn led soi tranh Kingled LT2004-1 447.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2004-2 1.045.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2004-3 1.210.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-1 512.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-2 1.020.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-3 1.398.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-1BK 512.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-2BK 978.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-3BK1.398.000
Đèn led soi tranh Kingled LT9001-1 463.000
Đèn led soi tranh Kingled LT9001-2 945.000
Đèn led soi tranh Kingled LT9001-3 1.372.000
Đèn led soi tranh Kingled LT0184-1A 515.000
Đèn led soi tranh Kingled LT0184-3A 1.423.000
Đèn led soi tranh Kingled LT0184-5A 2.217.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-1 447.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-2 913.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-3 1.210.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-5 2.128.000

Bảng báo giá đèn bàn cảm ứng thông minh Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/H
 Đèn led bàn cảm ứng thông minh Kingled 8w as vàng/trung tính/ trắng DB-8-LX 1.060.000
Đèn led bàn cảm ứng thông minh Kingled 8w as vàng/trung tính/ trắng LA-C528 660.000
Đèn led bàn cảm ứng thông minh Kingled 8w as vàng/trung tính/ trắng LA-C508 660.000

Bảng báo giá đèn led ốp trần Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/H
 Đèn led ốp trần Kingled 12w tròn as vàng ONL-12-T162-V 260.000 Ø 162/28 mm
Đèn led ốp trần Kingled 12w tròn as trắng ONL-12-T162-T260.000 Ø 162/28 mm
Đèn led ốp trần Kingled 12w vuông as vàng ONL-12-V162-V260.000 162/162/28 mm
Đèn led ốp trần Kingled 12w vuông as trắng ONL-12-V162-T260.000 162/162/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w tròn as vàng ONL-18-T220-V 340.000  Ø 220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w tròn as trắng ONL-18-T220-T 340.000 Ø 220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w vuông as vàng ONL-18-V220-V 340.000 220/220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w vuông as trắng ONL-18-V220-T 340.000 220/220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn as vàng ONL-24-T300-V 510.000 Ø 300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn as trắng ONL-24-T300-T 510.000 Ø 300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w vuông as vàng ONL-24-V300-V 510.000 300/300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w vuông as trắng ONL-24-V300-T 510.000 300/300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 28w tròn 6 chế độ màu DL-S28T 2.550.000 Ø430/91 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 38w tròn 6 chế độ màu DL-C415T 2.800.000 Ø530/135 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 56w tròn 10 chế độ màu DL-C515T 3.600.000 Ø600/78 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn 3 chế độ màu DL-C102 1.130.000 Ø450/91 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn 3 chế độ màu DL-Q202 510.000 300/300/28 mm

Bảng báo giá đèn led lon nổi tán quang Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/H
 Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as vàng vỏ đen OBK -7-V-D 240.000 Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trung tính vỏ đen OBK -7-TT-D240.000 Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trắng vỏ đen OBK -7-T-D240.000Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as vàng vỏ đen OBK -12-V-D360.000Ø 110/65 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trung tính vỏ đen OBK -12-V-D 330.000  Ø 110/65 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trắng vỏ đen OBK -12-V-D 360.000 Ø 110/65 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as vàng vỏ trắng OBK -7-V-T 240.000Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trung tính vỏ trắng OBK -7-TT-T 240.000Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trắng vỏ trắng OBK -7-T-T 240.000Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as vàng vỏ trắng OBK -12-V-T 360.000 Ø 300/28 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trung tính vỏ trắng OBK -12-TT-T 360.000 300/300/28 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trắng vỏ trắng OBK -12-T-T 360.000 300/300/28 mm

Bảng báo giá đèn led dây nổi tán quang Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáĐộ dài
 Đèn led dây Kingled 8w as vàng LD-8-5050-V 120.000  50m/ cuộn
Đèn led dây Kingled 8w as trắng LD-8-5050-T240.00050m/ cuộn
Nguồn led dây80.000

Bảng báo giá đèn led thả trần Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáĐường kính
 Đèn led thả trần Kingled 90w as vàng PL014 5.400.000 800+600+450 mm
Đèn led thả trần Kingled 36w as vàng P0011A 3.584.000
Đèn led thả trần Kingled 12w as vàng DTR-12T-CR-V 792.000
Đèn led thả trần Kingled 12w as trắng DTR-12T-CR-T 792.000
Đèn led thả trần Kingled 36w as vàng P0012A 2.520.000
Đèn led thả trần Kingled 30w+24w as vàng P0081002A 3.600.000
Đèn led thả trần Kingled 30+24+20w as vàng P0081003A 4.700.000 600/450/300 mm
Đèn led thả trần Kingled 12w as vàng PL016 2.072.000
Đèn led thả trần Kingled 75w as vàng P0082002A 3.663.000 49*49/61*61 mm
Đèn led thả trần Kingled 93w as vàng P0082003A 4.919.00037*37/49*49/61* mm
Đèn led thả trần Kingled 38w as vàng BP6201 2.050.000 Ø 600 mm
Đèn led thả trần Kingled 63w as vàng BP6202 2.800.000 Ø 600 +400mm
Đèn led thả trần Kingled 114w as vàng BP6203 4.320.000 Ø 800 +600+400 mm
Đèn led thả trần Kingled 40w as vàng BP62112.145.000 500/500mm
Đèn led thả trần Kingled 64w as vàng BP6212 2.800.000 500*500/300*300 mm
Đèn led thả trần Kingled 120w as vàng BP6213 4.450.000 700*700+500*500+300*300 mm
Đèn led thả trần Kingled 188w as vàng BP6214 6.750.000 900*900+700*700+500*500+300*300 mm

Bảng báo giá đèn búp Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáĐường kính/ độ cao
 Đèn led búp Kingled 5w as vàng LB-5-A60-V 50.000 Ø 60*108 mm
Đèn led búp Kingled 5w as trắng LB-5-A60-T 50.000 Ø 60*108 mm
 Đèn led búp Kingled 9w as vàng LB-9-A60-V 58.000 Ø 60*108 mm
 Đèn led búp Kingled 9w as trắng LB-9-A60-T 58 .000 Ø 60*108 mm
 Đèn led búp Kingled 13w as vàng LB-13-A60-V 82 .000 Ø 60*120 mm
 Đèn led búp Kingled 13w as trắng LB-13-A60-T 82.000 Ø 60*120 mm
 Đèn led búp Kingled 15w as vàng LB-15-A70-V 94 .000 Ø 70*134 mm
 Đèn led búp Kingled 15w as trắng LB-15-A70-T 94.000 Ø 70*134 mm
 Đèn led búp Kingled 20w as vàng LB-20-A80-V177.000Ø 80*150 mm
 Đèn led búp Kingled 20w as trắng LB-20-A80-T177.000Ø 80*150 mm
 Đèn led búp Kingled 30w as vàng LB-30-A100-V 237.000 Ø 100*150 mm
 Đèn led búp Kingled 30w as trắng LB-30-A100-T 237 .000 Ø 80*150 mm
 Đèn led búp Kingled 40w as vàng LB-40-A120-V 310 .000 Ø 120*210 mm
 Đèn led búp Kingled 40w as trắng LB-40-A120-T 310 .000 Ø 120*210 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T5 Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáChiều dài
 Đèn tuýp led Kingled 16w as vàng T5-16-120-V 168.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 16w as trắng T5-16-120-T 168.0001200 mm
Đèn tuýp led Kingled 12w as vàng T5-12-90-V 136.000 900 mm
Đèn tuýp led Kingled 12w as trắng T5-12-90-T 136 .000 900 mm
Đèn tuýp led Kingled 8w as vàng T5-8-60-V 115 .000 600 mm
Đèn tuýp led Kingled 8w as trắng T5-8-60-T 115.000 600 mm
Đèn tuýp led Kingled 4w as vàng T5-4-30-V 87 .000 300 mm
Đèn tuýp led Kingled 4w as trắng T5-4-30-T 87.000 300 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T8 – Nhôm Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáChiều dài
 Đèn tuýp led Kingled 18w as vàng T8-18-120-V 170.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 18w as trắng T8-18-120-T 170.0001200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as vàng T8-22-120-V 200.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as trắng T8-22-120-T 200 .000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 9w as vàng T8-9-60-V 135 .000 600 mm
Đèn tuýp led Kingled 9w as trắng T8-9-60-T 135.000 600 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T8 – Thủy tinh Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáChiều dài
 Đèn tuýp led Kingled 18w as vàng T8-18-120-GL-V 85.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 18w as trắng T8-18-120-GL-T 85.0001200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as vàng T8-22-120-GL-V 105.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as trắng T8-22-120-GL-T 105 .000 1200 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led bán nguyệt Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáChiều dài
 Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 48w as vàng TBN-48-120-V 375.000 1200 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 48w as trung tính TBN-48-120-TT375.0001200 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 48w as trắng TBN-48-120-T375.000 1200 mm
 Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 24w as vàng TBN-24-120-V 260 .000 600 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 24w as trung tính TBN-24-120-TT260 .000 600 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 24w as trắng TBN-24-120-T260.000 600 mm

Bảng báo giá đèn led sân vườn Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáChiều dài
 Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as vàng GR309S 1.450.000 Ø 90*250mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as trắng GR309S1.450.000Ø 90*250 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as vàng GR3091.660.000Ø 90*500 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as trắng GR3091.660.000Ø 90*500 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as vàng GR3082.070 .000Ø 90*800 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as trắng GR3082.070 .000Ø 90*800 mm

Bảng báo giá đèn led pha Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn led pha Kingled 10w as vàng/ trắng FL-KC10 220.000 137*115*55 mm
Đèn led pha Kingled 30w as vàng/ trắng FL-KC30 550.000213*171*67 mm
Đèn led pha Kingled 50w as vàng/ trắng FL-KC50 830.000 241*193*72 mm
Đèn led pha Kingled 80w as vàng/ trắng FL-KC80 1.580 .000 287*369*93 mm
Đèn led pha Kingled 100w as vàng/ trắng FL-KC100 1.800 .000 391*316*94 mm
Đèn led pha Kingled 150w as vàng/ trắng FL-KC150 3.550.000391*316*94 mm
Đèn led pha Kingled 200w as vàng/ trắng FL-KC200 4.730 .000391*316*94 mm

Dưới đây là bảng giá cũ năm 2016 hiện không còn giá trị sử dụng.

Bảng giá đèn led downlight âm trần tán quang Kingled

(tháng 12 năm 2016)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/Viền/Cao
 Đèn led âm trần Kingled 7w trắng  DL-7-T120-T155000 90/120/30mm
 Đèn led âm trần Kingled  7w vàng  DL-7-T120-V155000 90/120/30mm
 Đèn led âm trần Kingled 3 màu 7w  DL-7-T120-DM225000 90/120/30mm
 Đèn led âm trần Kingled điều khiển từ xa 7w DL-7-T120-DK350000 90/120/30mm
  Đèn led âm trần Kingled 12w trắng DL-12-T140-T225000110/140/30mm
Đèn led âm trần Kingled 12w vàng DL-12-T140-V225000110/140/30mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w 3 màu DL-12-T140-DM350000110/140/30mm
 Đèn led âm trần Kingled 8w trắng DL-8-T110-T245000 90/110/35mm
 Đèn led âm trần Kingled 8w vàng DL-8-T110-V245000 90/110/35mm
 Đèn led âm trần Kingled 8w vuông trắng DL-8-V110-T245000 90/110/35mm
 Đèn led âm trần Kingled 8w vuông vàng DL-8-V110-V245000 90/110/35mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w tròn trắng DL-12-T150-T340000 130/150/53mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w tròn vàng DL-12-T150-V340000130/150/53mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w vuông trắng DL-12-V150-T340000130/150/53mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w vuông vàng DL-12-V150-V340000130/150/53mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w tròn vàng DL-12-T150-V340000130/150/53mm
 Đèn led âm trần Kingled 8w trắng IS-8-T100-T23000090/100/35.5mm
 Đèn led âm trần Kingled 8w vàng IS-8-T100-V23000090/100/35.5mm
 Đèn led âm trần Kingled  12w trắng IS-12-T140-T31500090/140/45,5mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w vàng  IS-12-T140-V31500090/140/45,5mm
 Đèn led Panel Kingled 5w tròn trắng PL-5-T95-T12000080/95/20mm
 Đèn led Panel Kingled 5w tròn vàng PL-5-T95-V12000080/95/20mm
 Đèn led Panel Kingled 5w vuông trắng PL-5-V95-T12000080/95/20mm
 Đèn led Panel Kingled 5w vuông vàng PL-5-V95-V12000080/95/20mm
 Đèn led Panel Kingled 7w tròn trắng PL-7-T120-T155000105/120/20mm
 Đèn led Panel Kingled 7w tròn vàng PL-7-T120-V155000105/120/20mm
 Đèn led Panel Kingled 7w vuông trắng PL-7-V120-T1550000105/120/25mm
 Đèn led Panel Kingled 7w vuông vàng PL-7-V120-V155000105/120/25mm
 Đèn led Panel Kingled 12w tròn trắng  PL-12-T145-T200000130/145/20mm
 Đèn led Panel Kingled 12w tròn vàng  PL-12-T145-V200000130/145/20mm
 Đèn led Panel Kingled 12w vuông trắng PL-12-V145-T225000130/145/20mm
 Đèn led Panel Kingled 12w vuông vàng PL-12-V145-T225000130/145/20mm
 Đèn led Panel Kingled 16w tròn trắng PL-16-T190-T260000175/190/20mm
 Đèn led Panel Kingled 16w tròn vàng PL-16-T190-V260000175/190/20mm
 Đèn led Panel Kingled 16w vuông trắng PL-16-V190-T290000175/190/25mm
 Đèn led Panel Kingled 16w vuông vàng PL-16-V190-T290000175/190/25mm
 Đèn led Panel Kingled  20w tròn trắng PL-20-T225-T315000205/225/20mm
 Đèn led Panel Kingled  20w tròn vàng PL-20-T225-V315000205/225/20mm
 Đèn led Panel Kingled  20w vuông trắng PL-20-V225-T360000205/225/20mm
 Đèn led Panel Kingled  20w vuông vàng PL-20-V225-V360000205/225/20mm
 Đèn led Panel Kingled 8w tròn trắng PL-8-T120-T165000105/120/21mm
 Đèn led Panel Kingled 8w tròn vàng PL-8-T120-V165000105/120/21mm
 Đèn led Panel Kingled  12w tròn trắng PL-12-T155-T200000140/155/21mm
 Đèn led Panel Kingled  12w tròn vàng PL-12-T155-V200000140/155/21mm
 Đèn led Panel Kingled 16w tròn trắng PL-16-T175-T255000160/175/21mm
 Đèn led Panel Kingled 16w tròn vàng PL-16-T175-V255000160/175/21mm
 Đèn led Panel Kingled 20w tròn trắng PL-20-T200-T300000180/200/21mm
 Đèn led Panel Kingled 20w tròn vàng PL-20-T200-V300000180/200/21mm
 Đèn led Panel Kingled 24w tròn trắng PL-24-T230-T360000210/230/21mm
 Đèn led Panel Kingled 24w tròn vàng PL-24-T230-V360000210/230/21mm
 Đèn led âm trần Kingled 7w trắng-vỏ trắng OBK-7-T-T240000D85*57mm
 Đèn led âm trần Kingled 7w vàng-vỏ trắng OBK-7-V-T240000D85*57mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w trắng-vỏ trắng OBK-12-T-T360000D110*65mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w vàng- vỏ trắng OBK-12-V-T360000D110*65mm
 Đèn led âm trần Kingled 6w MTD0700312/HM65600090/110/60mm
 Đèn led âm trần Kingled 6w trắng DL-RC-ES R100 6W-NV230000150/113/26mm
 Đèn led âm trần Kingled 6w vàng DL-RC-ES R100 6W-NV230000150/113/26mm
 Đèn led âm trần Kingled 6w trung tinh DL-RC-ES R100 6W-NV230000150/113/26mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w trắng DL-RC-ES R150 12W-NV410000150/192/85mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w vàng DL-RC-ES R150 12W-NV410000150/192/85mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w trung tính DL-RC-ES R150 12W-NV410000150/192/85mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w trung tính DL-RC-ES R150 12W-NV410000150/192/85mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w trung tính DL-RC-ES R150 12W-NV410000150/192/85mm

 

Bảng giá đèn led downlight âm trần chiếu rọi Kingled

(tháng 12 năm 2016)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/Viền/Cao
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 3w trắng  DLR-3-T85-T-T160000 76/85/40mm
Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 3w vàng  DLR-3-T85-V-T16000076/85/40mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 5w trắng DLR-5-T95-T-T230000 85/95/40mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 5w vàng DLR-5-T95-V-T23000085/95/40mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 7w trắng DLR-7-T110-T-T29000090/110/45mm
Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 7w trắng DLR-7-T110-V-T29000090/110/45mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 10w trắng DLR-10-COB-T110-T39000090/110/65mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 10w vàng DLR-10-COB-T110-V39000090/110/65mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 20w trắng DLR-20-COB-T145-T610000 130/145/82mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 20w vàng DLR-20-COB-T145-V610000130/145/82mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 30w trắng DLR-30-COB-T180-T830000 170/180/88mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 30w vàng DLR-30-COB-T180-V830000170/180/88mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 10w vuông trắng DLR-10-COB-V110-T39000090/110/65mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 10w vuông vàng DLR-10-COB-V110-V39000090/110/65mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 20w vuông trắng DLR-20-COB-V145-T610000130/145/82mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 20w vuông vàng DLR-20-COB-V145-V610000130/145/82mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 30w vuông trắng DLR-30-COB-V180-T830000170/180/88mm
Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 30w vuông vàng DLR-30-COB-V180-V830000170/180/88mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 7w trắng vỏ đen OBR-7-T-D360000D90*132mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 7w trắng vỏ trắng OBR-7-T-T360000D90*132mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 7w vàng vỏ trắng OBR-7-V-T360000D90*132mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 7w vàng vỏ đen OBR-7-V-D360000D90*132mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 12w trắng vỏ trắng OBR-12-T-T510000D115*138mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 12w trắng vỏ đen OBR-12-T-D510000D115*138mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 12w vàng vỏ trắng OBR-12-V-T510000D115*138mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 12w vàng vỏ đen OBR-12-V-D510000D115*138mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 15w trắng vỏ trắng OBR-15-T-T520000D115*100mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 15w trắng vỏ đen OBR-15-T-D520000D115*100mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 15w vàng vỏ trắng OBR-15-V-T520000D115*100mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 15w vàng vỏ đen OBR-15-V-D520000D115*100mm
 Đèn led grill light chiếu rọi Kingled 10w trắng GL-1×10-V227-T500000D210*115mm
Đèn led grill light chiếu rọi Kingled 10w vàng GL-1×10-V227-V500000D210*115mm
 Đèn led grill light chiếu rọi Kingled 15w tròn trắng GL-2×10-V227-T1040000D210*115mm
 Đèn led grill light chiếu rọi Kingled 15w tròn vàng GL-2×10-V227-V1040000D210*115mm
 Đèn led grill light chiếu rọi Kingled 15w vuông trắng GL-3×10-V227-T1340000D210*115mm
 Đèn led grill light chiếu rọi Kingled 15w vuông vàng GL-3×10-V227-V1340000D210*115mm

Bảng giá đèn led ốp trần Kingled

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led ốp trần Kingled 12w tròn vàng ONL-12-T170-V230000 D170*30mm
Đèn led ốp trần Kingled 12w tròn trắng ONL-12-T170-T230000D170*30mm
 Đèn led ốp trần Kingled 12w vuông vàng ONL-12-V170-V230000D170*30mm
 Đèn led ốp trần Kingled 12w vuông trắng  ONL-12-V170-T230000D170*30mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w tròn vàng ONL-18-T220-V330000D220*38mm
Đèn led ốp trần Kingled 18w tròn trắng ONL-18-T220-T330000D220*38mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w vuông vàng ONL-18-V220-V330000D220*38mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w vuông trắng ONL-18-V220-T330000D220*38mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn vàng ONL-24-T300-V530000 D300*38mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn trắng ONL-24-T300-T 530000D300*38mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w vuông vàng ONL-24-V300-V 530000 D300*35mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w vuông trắng ONL-24-V300-T 530000D300*35mm
 Đèn led ốp trần Kingled 80w vuông vàng C0143062A4250000
 Đèn led ốp trần Kingled 30w vàng C0141003A2500000
Đèn led ốp trần Kingled 60w vàng vỏ trắng C0141060A4700000
Đèn led ốp trần Kingled 30w vàng C0141003A2500000
 Đèn led ốp trần Kingled 28w vàng vỏ trắng DL-S28T2850000D430x91mm
Đèn led ốp trần Kingled 28w vàng vỏ trắng DL-C28T3180000D430x91mm
 Đèn led ốp trần Kingled 38w trắng vỏ trắng DL-C405T3710000 D530x135mm
 Đèn led ốp trần Kingled 60w trắng vỏ trắng BS-60-T620251800062x62x16.5cm
 Đèn led ốp trần Kingled 90w vàng vỏ trắng BS-90-T8603848000 86x86x16.5cm
 Đèn led ốp trần Kingled 84w vàng vỏ trắng BS-84-V720295000072x72x16.5cm
 Đèn led ốp trần Kingled 132w trắng vỏ trắng BS-132-V10604869000106x70x17.5cm
 Đèn led ốp trần Kingled 8w vỏ trắng as vàng ONL-8-T120-V185000D120x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 8w vỏ trắng as vàng ONL-8-T120-T185000D120x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 12w vỏ trắng as vàng ONL-12-T155-V230000D155x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 12w vỏ trắng as trắng ONL-12-T155-T230000D155x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 16w vỏ trắng as vàng ONL-16-T175-V280000D175x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 16w vỏ trắng as trắng ONL-16-T175-T280000D175x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 20w vỏ trắng as trắng ONL-20-T200-T330000D200x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 20w vỏ trắng as vàng ONL-20-T200-V330000D200x34mm
Đèn led ốp trần Kingled 20w vỏ trắng as vàng ONL-24-T230-V390000D230x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 20w vỏ trắng as vàng ONL-24-T230-V390000D230x34mm

Bảng giá đèn tuýp led Kingled

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn tuýp led T8 Kingled 22w trắng T8-22-120-T250000 D1200mm
Đèn tuýp led T8 Kingled 22w vàng T8-22-120-V250000D1200mm
 Đèn tuýp led T8 Kingled 18w trắng T8-18-120-T200000D1200mm
 Đèn tuýp led T8 Kingled 18w trắng T8-18-120-V200000D1200mm
 Đèn tuýp led T8 Kingled 9w trắng  T8-9-60-T146000D600mm
Đèn tuýp led T8 Kingled 9w vàng  T8-9-60-V146000D600mm
 Đèn tuýp led T8 Kingled 16w trắng T5-16-120-T185000D1200mm
 Đèn tuýp led T8 Kingled 16w vàng T5-16-120-V185000D1200mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 12w trắng T5-12-90-T166000 D900mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 12w vàng T5-12-90-V166000D900mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 8w trắng T5-8-60-T 135000D600mm
Đèn tuýp led T5 Kingled 8w vàng T5-8-60-V 135000D600mm
Đèn tuýp led T5 Kingled 4w trắng T5-4-30-T114000
Đèn tuýp led T5 Kingled 4w vàng T5-4-30-V114000
Đèn tuýp led T5 Kingled 10w trắng T5LM-10-60-T151000D600mm
Đèn tuýp led T5 Kingled 10w vàng T5LM-10-60-V151000D600mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 20w trắng T5LM-20-120-T232000D1200mm
Đèn tuýp led T5 Kingled 20w vàng T5LM-20-120-V2320000D1200mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 20w trắng T5LM-20-60-T252000D600mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 20w trắng T5LM-20-60-V252000D600mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 40w trắng T5LM-40-120-T393000D1200mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 40w vàng T5LM-40-120-V393000D1200m
 Đèn tuýp led T5 Kingled 9w trắng TLM-9-30-T15100025*75*300mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 9w vàng TLM-9-30-V15100025*75*300mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 18w trắng TLM-18-60-T19200025*75*600 mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 18w vàng TLM-18-60-V19200025*75*600 mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 28w trắng  TLM-28-90-T27200025*75*900 mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 28w vàng  TLM-28-90-V27200025*75*900 mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 40w trắng TLM-40-120-T31300025*75*1200 mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 40w vàng TLM-40-120-V31300025*75*1200 mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 48w trắngTLM-48-150-T39300025*75*1500 mm
Đèn tuýp led T5 Kingled 48w vàng TLM-48-150-V39300025*75*1500 mm

Bảng giá đèn led panel Kingled

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led panel Kingled 42w trắng PL-42-6060-G2-T1970000600*600*9mm
Đèn led panel Kingled 42w vàng PL-42-6060-G2-V1970000600*600*9mm
 Đèn led panel Kingled 40w trắng PL-40-6060-G21-T1250000600*600*9mm
 Đèn led panel Kingled 40w vàng PL-40-6060-G21-V1250000600*600*9mm
 Đèn led panel Kingled 52w trắng  PL-52-30120-T2850000300*1200*9mm.
Đèn led panel Kingled 52w vàng  PL-52-30120-V2850000300*1200*9mm.
 Đèn led panel Kingled 48w trắng PL-48-30120-G21-T1500000300*1200*9mm.
 Đèn led panel Kingled 48w vàng PL-48-30120-G21-V1500000300*1200*9mm.
Đèn máng chống ẩm không bóng3200001268x158x101 mm
Đèn máng chống ẩm không bóng2750001268x158x101 mm
Đèn máng tán quang âm trần DM-20*2-3060 285000600*300*71mm
Đèn máng tán quang âm trần DM-20×3-6060304000600*600*71mm
Đèn máng tán quang âm trần DM-40*2-301203420001200*300*71mm
Đèn máng tán quang âm trần DM-40*3-601206840001200*600*71mm

Bảng giá đèn búp led Kingled

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led búp Kingled 5w trắng G40-5W177000Ф40*H80mm
Đèn led búp Kingled 5w vàng G40-5W177000Ф40*H80mm
 Đèn led búp Kingled 3w trắng LED-U-A40-3W-E1470000Ф40*H94mm
 Đèn led búp Kingled 3w vàng LED-U-A40-3W-E1470000Ф40*H94mm
 Đèn led búp Kingled 4w trắng  LED-U-A55-4W-E2790000Ф55*H100mm
Đèn led búp Kingled 4w vàng  LED-U-A55-4W-E2790000Ф55*H100mm
 Đèn led búp Kingled 6w trắng LED-U-A60-6W-E27140000Ф60*H108mm
 Đèn led búp Kingled 6w vàng LED-U-A60-6W-E27140000Ф60*H108mm
Đèn led búp Kingled 9w trắng  LED-U-A65-9W-E27180000Ф65*H127mm
Đèn led búp Kingled 9w vàng  LED-U-A65-9W-E27180000Ф65*H127mm
Đèn led búp Kingled 4w trắng/vàng LB-4-A45-T/V67000Ф40*H70mm
Đèn led búp Kingled 6w trắng/vàng LB-6-A50-T/V74000Ф50*H90mm
Đèn led búp Kingled 8w trắng/ vàng LB-8-A60-T/V88000Ф60*H100mm
Đèn led búp Kingled 10w trắng/vàng LB-10-A60-T/V100000Ф60*H120mm
Đèn led búp Kingled 15w trắng LB-15-A70-T128000Ф70*H130mm
Đèn led búp Kingled 15w vàng LB-15-A70-V128000Ф70*H130mm

Bảng giá đèn led dây Kingled

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led dây Kingled 3014 – 8W/m trắng LD-3014-T98000
Đèn led dây Kingled 3014 – 8W/m vàng LD-3014-V98000
 Đèn led dây Kingled 5050 – 10W/m trắng LD-5050-T120000
 Đèn led dây Kingled 5050 – 10W/m vàng LD-5050-V120000
 Đèn led dây Kingled LED-Strip-5050-HV-8W/M-50M-730-WH-ENC198000
Adapter cho đèn LED 5050 thương hiệu Opple80000
Adapter cho đèn LED 5050 thương hiệu KINGLED40000

Bảng giá đèn led pha Kingled

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led pha Kingled 10w trắng FL-10-KC-T-X250000105*115*55 mm
Đèn led pha Kingled 30w trắng FL-30-KC-T-X588000174*157*67 mm
 Đèn led pha Kingled 50w trắng FL-50-KC-T-X900000198*178*75 mm
 Đèn led pha Kingled 10w trắng FL-10-KC-T-X420000160*160*53mm
 Đèn led pha Kingled 30w trắng FL-30-KC-T-X850000189*2158*52mm
 Đèn led pha Kingled 50w trắng  FL-50-KC-T-X1000000213*246*57mm
 Đèn led pha Kingled 100w trắng FL-1000-KC-T-X3700000219*354*110 mm
 Đèn led pha Kingled 150w trắng FL-150-KC-T-X6100000420*420*95 mm
 Đèn led pha Kingled 200w trắng FL-200-KC-T-X6400000423*423*95 mm

Bảng giá đèn led tường Kingled

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led tường Kingled 5w vàng LWA907727000160x100x100 mm
Đèn led tường Kingled 5w vàng LWA908727000160*95*90mm
 Đèn led tường Kingled 5w vàng LWA901A699000100x100x100 mm
 Đèn led tường Kingled 6w vàng  LWA8031099000100x100x100 mm
 Đèn led tường Kingled 6w vàng LWA807913000180x30x180 mm
Đèn led tường Kingled 6w vàng LWA9098850002800x85x115 mm
 Đèn led tường Kingled 6w vàng LWA911913000185x90x190 mm
 Đèn led tường Kingled 6w vàng LWA50144700060x60x35 mm
 Đèn led tường Kingled 5w vàng LWA0127B71600090x90x160 mm
 Đèn led tường Kingled 5w vàng LWA0130A 569000100x60x120 mm
 Đèn led tường Kingled 4w vàng LWA406-4676000
 Đèn led tường Kingled 12w vàng BD1424 610000285*120*100 mm
 Đèn led tường Kingled 12w vàng BD1434872000270*75*130 cm
 Đèn led tường Kingled 6w vàng BD1425621000130*50*130 mm
Đèn led tường Kingled 6w vàng BD1412490000150*140*85 mm
Đèn led tường Kingled 12w vàng BD1407621000180*170*125 mm
Đèn led tường Kingled 6w vàng  LWA1404621000100*80*100 mm
Đèn led tường Kingled 12w vàng LWA1403693000200*80*100 mm
 Đèn led tường Kingled 10w vàng  LWA0141A1062000W140*210H*165E mm
 Đèn led tường Kingled 12w vàng LWA0114A950000W65X385HX85E mm
 Đèn led tường Kingled 7w vàng LWA0104A1140000W140X140HX65E mm
 Đèn led tường Kingled 6w vàng MN-A8009516000120*70*125 mm
 Đèn led tường Kingled 12w vàng LWA0150A83000090*90*105 mm.
 Đèn led tường Kingled 2x12w vàng LWA0150B1240000135*90*105 mm
 Đèn led tường Kingled 2x7w vàng LWA0149A91300050*150*80mm
 Đèn led tường Kingled 12w vàng LWA0148A830000100*140*75mm
 Đèn led tường Kingled 12w vàng LWA0148B1244000265*120*40 mm
 Đèn led tường Kingled 6w vàng – vỏ trắng MN-A8053432000170*85*50 mm
Đèn led tường Kingled 6w vàng – vỏ đen MN-B8053432000170*85*50 mm
Đèn led tường Kingled 10w vàng LWA91991300090*200*90 mm
Đèn led tường Kingled 10w vàng LWA0100A1140000120X100X125mm

Bảng giá đèn led thả bàn ăn Kingled

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led thả bàn Kingled 12w vàng DTR-12T-CR-V792000
Đèn led thả bàn Kingled 24w vàng PL019-4002211000
Đèn led thả bàn Kingled 18w vàng PPL019-3401972000
Đèn led thả bàn Kingled 36w vàng PL018-3502749000
Đèn led thả bàn Kingled 36w vàng P0011A3594000
Đèn led thả bàn Kingled 36w vàng P0012A2520000
Đèn led thả bàn Kingled 90w vàng PL0145400000800+600+450 mm
Đèn led thả bàn Kingled 30w + 24w vàng P0081002A3600000600,450mm
Đèn led thả bàn Kingled 30+24+20w vàng P0081003A4700000600*450*300mm
Đèn led thả bàn Kingled 36w vàng PL018-3502072000

Bảng giá đèn bàn led Kingled

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn bàn học LEXUS 8W vàng vỏ trắng DB-LX-V-T1100000
Đèn bàn học LEXUS 8W vàng vỏ đỏ DB-LX-V-DO1100000
Đèn bàn học LEXUS 8W trắng vỏ trắng DB-LX-T-T1100000
Đèn bàn học LEXUS 8W trắng vỏ đỏ DB-LX-T-DO1100000
Đèn bàn học HAND 6W trung tính vỏ trắng DB-6-BT-T-T560000 D165x 560 mm
Đèn bàn học HAND 6W trung tính vỏ đen DB-6-BT-T-T560000 D165x 560 mm
Đèn bàn học HAND 6W trắng LA-D238430000
Đèn bàn học HAND 6W LA-C508 trắng vỏ trắng990000
Đèn bàn học HAND 6W LA-C508 trắng vỏ nâu990000
Đèn bàn học HAND 6W LA-C508 vàng vỏ trắng990000

Bảng giá đèn led gương Kingled

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn gương led Kingled 14w vàng DG0021-IP44999000 55*105*500mm
Đèn gương led Kingled 14w vàng vàng DG0008999000 60*70*500 mm
 Đèn gương led Kingled 10w vàng LWA8001A1096000

Bảng giá đèn led sân vườn Kingled

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led sân vườn Kingled 5w vàng GR3071740000φ100*665 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5w vàng GR307S1500000φ100*460 mm
 Đèn led sân vườn Kingled 5w vàng GR3082070000φ90*800 mm
 Đèn led sân vườn Kingled 5w vàng GR307420000160*160*53mm
 Đèn led sân vườn Kingled 5w vàng GR3091660000φ90*500 mm
 Đèn led sân vườn Kingled 5w vàng GR309S1450000φ90*250 mm

 Bảng giá đèn led soi tranh Kingled

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led soi tranh Kingled 3w vàng LT9001-1463000
Đèn led soi tranh Kingled 6w vàng LT9001-2954000
Đèn led soi tranh Kingled 9w vàng LT9001-31372000
Đèn led soi tranh Kingled 3w vàng LT2003-1447000
Đèn led soi tranh Kingled 6w vàng LT2003-2913000
Đèn led soi tranh Kingled 9w vàng LT2003-31210000
Đèn led soi tranh Kingled 15w vàng LT2003-52128000
Đèn led soi tranh Kingled 3w vàng LT2004-1447000
Đèn led soi tranh Kingled 9w vàng LT2004-32110000
Đèn led soi tranh Kingled 3w vàng LT2005-1BK512000
Đèn led soi tranh Kingled 6w vàng LT2005-2BK978000
Đèn led soi tranh Kingled 3w vàng LT2005-1BK512000
Đèn led soi tranh Kingled 3w vàng LT2005-1512000
Đèn led soi tranh Kingled 9w vàng LT2005-31398000

Bảng giá đèn led rọi ray track light Kingled

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led rọi ray track light Kingled 7w trắng vỏ trắng DTL-7-T-T270000 180x115x80 mm.
Đèn led rọi ray track light Kingled 7w vàng vỏ trắng DTL-7-V-T270000 180x115x80 mm.
Đèn led rọi ray track light Kingled 12w trắng vỏ trắng DTL-12-T-T305000 160x70x90 mm.
Đèn led rọi ray track light Kingled 12w vàng vỏ trắng DTL-12-V-T305000 160x70x90 mm.
Đèn led rọi ray track light Kingled 12w trắng vỏ đen DTL-12-T-D305000 160x70x90 mm.
Đèn led rọi ray track light Kingled 12w vàng vỏ đen DTL-12-V-D305000 160x70x90 mm.
Đèn led rọi ray track light Kingled 15w trắng vỏ trắng DTL-15-T-T480000 150x70X85 mm
Đèn  led rọi ray track light Kingled 15w vàng vỏ trắng DTL-15-V-T480000 150x70X85 mm
Đèn led rọi ray track light Kingled 15w trắng vỏ đen DTL-15-T-D480000 150x70X85 mm
Đèn led rọi ray track light Kingled 15w vàng vỏ đen DTL-15-V-D480000 150x70X85 mm
Đèn led rọi ray track light Kingled 15w trắng vỏ trắng DTL-15M-T-T460000
Đèn led rọi ray track light Kingled 15w vàng vỏ trắng DTL-15M-V-T460000
Đèn led rọi ray track light Kingled 15w trắng vỏ đen DTL-15M-T-D460000
Đèn led rọi ray track light Kingled 15w vàng vỏ đen DTL-15M-V-D460000
Đèn led rọi ray track light Kingled 20w trắng vỏ trắng DTL-20-T-T525000
Đèn led rọi ray track light Kingled 20w vàng vỏ trắng DTL-20-V-T525000
Đèn led rọi ray track light Kingled 20w vàng vỏ đen DTL-20-V-D525000
Đèn led rọi ray track light Kingled 20w trắng vỏ đen DTL-20-T-D525000
Đèn led rọi ray track light Kingled 30w trắng vỏ trắng IS-DTL-30-T-T1157000 150*140*100 mm
Đèn led rọi ray track light Kingled 30w vàng vỏ trắng IS-DTL-30-V-T1157000 150*140*100 mm
Đèn led rọi ray track light Kingled 30w trắng vỏ đen IS-DTL-30-T-D1157000 150*140*100 mm
Đèn led rọi ray track light Kingled 30w vàng vỏ đen IS-DTL-30-V-D1157000150*140*100 mm