[no_toc]

Nội dung bài viết

Đèn led downlightKingled

Tổng hợp bảng báo giá đèn led KINGLED tháng 4 năm 2018 tại LED Hoàng Gia (Chưa chiết khấu)

Bảng báo giá đèn led âm trần tán quang Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần Kingled as vàng 6w DL-6-T100-V  120.000  76/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trắng 6w DL-6-T100-T  120.000 76/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trung tính 6w DL-6-T100-TT  120.000 76/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as 3 màu 6w DL-8-T100-V  140.000 76/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as vàng 8w DL-8-T120-V  155.000  90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trắng 8w DL-8-T120-T  155.000  90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trung tính 8w DL-8-T120-TT  155.000  90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as ba màu 8w DL-8-T120-DM  200.000  90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as ba màu 8w DL-8-T120-DIM  200.000  90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as vàng 12w DL-12-T140-V  200.000  110/140/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trắng 12w DL-12-T140-T 200.000  110/140/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trung tính 12w DL-12-T140-TT 200.000  110/140/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as ba màu 12w DL-12-T140-DM  300.000  110/140/30 mm

 Bảng báo giá đèn led panel tròn – vuông Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led panel Kingled 6w tròn as vàng PL-6-T120-V  145.000  105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 6w tròn as trắng PL-6-T120-T  145.000 105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 6w vuông as vàng PL-6-V120-V  145.000 105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 6w vuông as trắng PL-6-V120-T  145.000 105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 9w tròn as vàng PL-9-T155-V 200.000 130/150/21 mm
Đèn led panel Kingled 9w tròn as trắng PL-9-T155-T 200.000 130/150/21 mm
 Đèn led panel Kingled 9w vuông as vàng PL-9-V155-V 200.000 130/150/21 mm
Đèn led panel Kingled 9w vuông as trắng PL-9-V155-T 200.000 130/150/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w tròn as vàng PL-12-T176-V  220.000  160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w tròn as trắng PL-12-T176-T  220.000  160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w vuông as vàng PL-12-V176-V  220.000  160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w vuông as trắng PL-12-V176-T  220.000  160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w tròn as vàng PL-16-T200-V  270.000  180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w tròn as trắng PL-16-T200-T  270.000  180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w vuông as vàng PL-16-V200-V  270.000  180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w vuông as trắng PL-16-V200-T  270.000  180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 20w tròn as vàng PL-20-T230-V  320.000  210/230/21 mm
 Đèn led panel Kingled 20w tròn as trắng PL-20-T230-T  320.000  210/230/21 mm
 Đèn led panel Kingled 20w vuông as vàng PL-20-V230-V  320.000  210/230/21 mm
  Đèn led panel Kingled 20w vuông as trắng PL-20-V230-T  320.000  210/230/21 mm

 Bảng báo giá đèn led panel hộp Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét
 Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 36w PL-36-3060  615.000  280*580 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 45w PL-45-30120  850.000 280*1180 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 45w PL-45-6060  800.000  580*580 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 90w PL-90-3060  1.700.000  580*1180 mm

 Bảng báo giá đèn led panel tấm mỏng Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét
 Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 48w PL-48-30120  868.000  280*1180 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 48w PL-48-6060  868.000 580*580 mm
 Phụ kiện tai cài  50.000
 Phụ kiện thả cáp  80.000

 Bảng báo giá đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as vàng 3w DLR-3-T85-V  160.000  76/85/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as trắng 3w trắng DLR-3-T85-T  160.000 76/85/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as vàng 5w DLR-5-T95-V  230.000  85/95/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as trắng 5w trắng DLR-5-T95-T  230.000  85/95/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as vàng 7w DLR-7-T110-V  290.000  90/110/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as trắng 7w trắng DLR-7-T110-T  290.000  90/110/40 mm

 Bảng báo giá đèn led âm trần rọi COB spotlight Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 6w DLR-6-T82-V  170.000  76/82/61mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 6w DLR-6-T82-T  170.000 76/82/61 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 6w DLR-6-T82-TT  170.000 76/82/61 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 16w DLR-16-T110-T  319.000  90/110/87 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 16w DLR-16-T110-V 319.000  90/110/87 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 16w DLR-7-T110-TT 319.000  90/110/87 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 10w DLR-10-T115-V  320.000  100/115/68 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 10w DLR-10-T115-T  320.000  100/115/68 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 10w DLR-10-T115-TT  320.000   100/115/68 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 20w DLR-20-T145-V  454.000   130/145/82 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 20w DLR-20-T145-T  454.000   130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 20w DLR-20-T145-TT  454.000   130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 30w DLR-30-T180-V  650.000   170/180/88 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 30w DLR-30-T180-T  650.000   170/180/88 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 30w DLR-30-T180-TT  650.000   170/180/88 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 10w DLR-10-V115-V  320.000   100/115/68 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 10w DLR-10-V115-T  320.000  100/115/68  mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 10w DLR-10-V115-TT  320.000   100/115/68 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 20w DLR-20-V145-V  454.000  130/145/82 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 20w DLR-20-V145-T  454.000   130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 20w DLR-20-V145-TT  454.000   130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 30w DLR-30-V180-V  650.000  170/180/88 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 30w DLR-30-V180-T  650.000   170/180/88 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 30w DLR-30-V180-TT  650.000   170/180/88 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần rọi Grilllight Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as vàng 1*10w GL-1*10-V120-V  470.000  100/120/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trắng 1*10w GL-1*10-V120-T  470.000  100/120/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trung tính 1*10w GL-1*10-V120-TT  470.000  100/120/90mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as vàng 2*10w GL-2*10-V227-V  878.000  210/227/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trắng 2*10w GL-2*10-V227-T  878.000  210/227/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trung tính 2*10w GL-2*10-V227-TT  878.000  210/227/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as vàng 3*10w GL-3*10-V334-V  1.280.000  325/334/120 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trắng 3*10w GL-3*10-V334-T  1.280.000  325/334/120 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trung tính 3*10w GL-3*10-V334-TT  1.280.000  325/334/120 mm

Bảng báo giá đèn led ống bơ Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as trắng vỏ trắng ORD-7-T-T  360.000  87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as trắng vỏ đen ORD-7-T-D  360.000  87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as vàng vỏ trắng ORD-7-V-T  360.000  87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as vàng vỏ đen ORD-7-V-D  360.000  87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 12w as trắng vỏ trắng ORD-12-T-T  510.000  115/140 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 12w as trắng vỏ đen ORD-12-T-D  510.000  115/140 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 12w as vàng vỏ trắng ORD-12-V-T  510.000  115/140 mm
  Đèn led ống bơ Kingled 12w as vàng vỏ đen ORD-12-V-D  510.000  115/140 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 15w as trắng vỏ trắng ORD-15-T-T  520.000  87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 15w as trắng vỏ đen ORD-15-T-D  520.000 87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 15w as vàng vỏ trắng ORD-15-V-T  520.000  87/133 mm
  Đèn led ống bơ Kingled 15w as vàng vỏ đen ORD-15-V-D  520.000  87/133 mm

Bảng báo giá đèn led ống bơ Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Ø/D/H
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trắng vỏ trắng DTL-7-T-T  270.000  80/115/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as vàng vỏ trắng DTL-7-V-T 270.000  87/133 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trung tính vỏ trắng DTL-7-TT-T 270.000  87/133 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trắng vỏ đen DTL-7-T-D 270.000  87/133 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as vàng vỏ đen DTL-7-V-D 270.000  115/140 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trung tính vỏ đen DTL-7-TT-D 270.000  115/140 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trắng vỏ trắng DTL-12-T-T  305.000  70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as vàng vỏ trắng DTL-12-V-T   305.000  70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trung tính vỏ trắng DTL-12-TT-T   305.000  70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trắng vỏ đen DTL-12-T-D   305.000  70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as vàng vỏ đen DTL-12-V-D   305.000  70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trung tính vỏ đen DTL-12-TT-D   305.000  70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trắng vỏ trắng DTL-20-T-T  525.000  85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as vàng vỏ trắng DTL-20-V-T   525.000  85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trung tính vỏ trắng DTL-20-TT-T   525.000  85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trắng vỏ đen DTL-20-T-D   525.000  85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as vàng vỏ đen DTL-20-V-D   525.000  85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trung tính vỏ đen DTL-20-TT-D   525.000  85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ trắng DTL-30-T-T  650.000  85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ trắng DTL-30-V-T  650.000  85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ trắng DTL-30-TT-T  650.000  85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ đen DTL-30-T-D  650.000  85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ đen DTL-30-V-D  650.000  85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ đen DTL-30-TT-D  650.000  85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trắng vỏ trắng DTL-15-T-T  480.000  85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as vàng vỏ trắng DTL-15-V-T  480.000   85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trung tính vỏ trắng DTL-15-TT-T  480.000   85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trắng vỏ đen DTL-15-T-D  480.000   85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as vàng vỏ đen DTL-15-V-D  480.000   85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trung tính vỏ đen DTL-15-TT-D  480.000   85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ trắng DTL-30-T-T  765.000   100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ trắng DTL-30-V-T  765.000  100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ trắng DTL-30-TT-T  765.000  100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ đen DTL-30-T-D  765.000  100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ đen DTL-30-V-D  765.000  100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ đen DTL-30-TT-D  765.000  100/140/150 mm
 Phụ kiện đế lắp nổi đèn rọi ray DN-T  30.000
 Phụ kiện đế lắp nổi đèn rọi ray DN-D  30.000

Bảng báo giá đèn led gắn tường Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/H
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA501  447.000 60/80/30 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA0104A-WH  1.140.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA0104A-BK  1.140.000  100/100/100mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA807  913.000  180/30/180 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 4w as vàng LWA406  676.000  150/30/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA907  727.000  160/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA908  727.000  160/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA909  885.000  280/90/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA911  913.000  180/90/190 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA0130A  596.000  100/60/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1424  610.000  280/120/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA0127B  716.000  100/60/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1403  693.000  200/80/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA901A  550.000  100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1407  621.000  180/150/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng BW9011-2  522.000  200/100/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng BW5011-WH  616.000  100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng BW5011-BK  616.000  100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1425  621.000  130/50/130 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA927  728.000  60/195/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1412  490.000  160/80/140mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*5w as vàng LWA0100A-BK  1.140.000  120/100/125 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*7w as vàng LWA0149A-BK  913.000  160/50/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 10w as vàng LWA919-BK  913.000  90/200/90 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*5w as vàng LWA0100A-WH  1.140.000  120/100/125 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*7w as vàng LWA0149A-WH  913.000  160/50/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 10w as vàng LWA919-WH  913.000  90/200/90 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA0148A -BK  830.000  140/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA01150A-BK  830.000  100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA803-BK  875.000  100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA0148A-WH  830.000  140/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA0150A-WH  830.000  100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA803-WH  875.000  100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0148B-BK  1.244.000  165/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0150B-BK  1.240.000  170/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0148B-WH  1.244.000  165/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0150B-WH  1.240.000  170/100/100 mm

Bảng báo giá đèn led soi tranh Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/H
 Đèn led soi tranh Kingled LT2004-1  447.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2004-2  1.045.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2004-3  1.210.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-1  512.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-2  1.020.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-3  1.398.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-1BK  512.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-2BK  978.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-3BK 1.398.000
Đèn led soi tranh Kingled LT9001-1  463.000
Đèn led soi tranh Kingled LT9001-2  945.000
Đèn led soi tranh Kingled LT9001-3  1.372.000
Đèn led soi tranh Kingled LT0184-1A  515.000
Đèn led soi tranh Kingled LT0184-3A  1.423.000
Đèn led soi tranh Kingled LT0184-5A  2.217.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-1  447.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-2  913.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-3  1.210.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-5  2.128.000

Bảng báo giá đèn bàn cảm ứng thông minh Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/H
 Đèn led bàn cảm ứng thông minh Kingled 8w as vàng/trung tính/ trắng DB-8-LX  1.060.000
Đèn led bàn cảm ứng thông minh Kingled 8w as vàng/trung tính/ trắng LA-C528  660.000
Đèn led bàn cảm ứng thông minh Kingled 8w as vàng/trung tính/ trắng LA-C508  660.000

Bảng báo giá đèn led ốp trần Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/H
 Đèn led ốp trần Kingled 12w tròn as vàng ONL-12-T162-V  260.000  Ø 162/28 mm
Đèn led ốp trần Kingled 12w tròn as trắng ONL-12-T162-T 260.000  Ø 162/28 mm
Đèn led ốp trần Kingled 12w vuông as vàng ONL-12-V162-V 260.000  162/162/28 mm
Đèn led ốp trần Kingled 12w vuông as trắng ONL-12-V162-T 260.000  162/162/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w tròn as vàng ONL-18-T220-V  340.000   Ø 220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w tròn as trắng ONL-18-T220-T  340.000  Ø 220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w vuông as vàng ONL-18-V220-V  340.000  220/220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w vuông as trắng ONL-18-V220-T  340.000  220/220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn as vàng ONL-24-T300-V  510.000  Ø 300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn as trắng ONL-24-T300-T  510.000  Ø 300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w vuông as vàng ONL-24-V300-V  510.000  300/300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w vuông as trắng ONL-24-V300-T  510.000  300/300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 28w tròn 6 chế độ màu DL-S28T  2.550.000  Ø430/91 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 38w tròn 6 chế độ màu DL-C415T  2.800.000  Ø530/135 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 56w tròn 10 chế độ màu DL-C515T  3.600.000  Ø600/78 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn 3 chế độ màu DL-C102  1.130.000  Ø450/91 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn 3 chế độ màu DL-Q202  510.000  300/300/28 mm

Bảng báo giá đèn led lon nổi tán quang Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/H
 Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as vàng vỏ đen OBK -7-V-D  240.000  Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trung tính vỏ đen OBK -7-TT-D 240.000  Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trắng vỏ đen OBK -7-T-D 240.000 Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as vàng vỏ đen OBK -12-V-D 360.000 Ø 110/65 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trung tính vỏ đen OBK -12-V-D  330.000   Ø 110/65 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trắng vỏ đen OBK -12-V-D  360.000  Ø 110/65 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as vàng vỏ trắng OBK -7-V-T  240.000 Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trung tính vỏ trắng OBK -7-TT-T  240.000 Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trắng vỏ trắng OBK -7-T-T  240.000 Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as vàng vỏ trắng OBK -12-V-T  360.000  Ø 300/28 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trung tính vỏ trắng OBK -12-TT-T  360.000  300/300/28 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trắng vỏ trắng OBK -12-T-T  360.000  300/300/28 mm

Bảng báo giá đèn led dây nổi tán quang Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Độ dài
 Đèn led dây Kingled 8w as vàng LD-8-5050-V  120.000   50m/ cuộn
Đèn led dây Kingled 8w as trắng LD-8-5050-T 240.000 50m/ cuộn
Nguồn led dây 80.000

Bảng báo giá đèn led thả trần Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Đường kính
 Đèn led thả trần Kingled 90w as vàng PL014  5.400.000  800+600+450 mm
Đèn led thả trần Kingled 36w as vàng P0011A  3.584.000
Đèn led thả trần Kingled 12w as vàng DTR-12T-CR-V  792.000
Đèn led thả trần Kingled 12w as trắng DTR-12T-CR-T  792.000
Đèn led thả trần Kingled 36w as vàng P0012A  2.520.000
Đèn led thả trần Kingled 30w+24w as vàng P0081002A  3.600.000
Đèn led thả trần Kingled 30+24+20w as vàng P0081003A  4.700.000  600/450/300 mm
Đèn led thả trần Kingled 12w as vàng PL016  2.072.000
Đèn led thả trần Kingled 75w as vàng P0082002A  3.663.000  49*49/61*61 mm
Đèn led thả trần Kingled 93w as vàng P0082003A  4.919.000 37*37/49*49/61* mm
Đèn led thả trần Kingled 38w as vàng BP6201  2.050.000  Ø 600 mm
Đèn led thả trần Kingled 63w as vàng BP6202  2.800.000  Ø 600 +400mm
Đèn led thả trần Kingled 114w as vàng BP6203  4.320.000  Ø 800 +600+400 mm
Đèn led thả trần Kingled 40w as vàng BP6211 2.145.000  500/500mm
Đèn led thả trần Kingled 64w as vàng BP6212  2.800.000  500*500/300*300 mm
Đèn led thả trần Kingled 120w as vàng BP6213  4.450.000  700*700+500*500+300*300 mm
Đèn led thả trần Kingled 188w as vàng BP6214  6.750.000  900*900+700*700+500*500+300*300 mm

Bảng báo giá đèn búp Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Đường kính/ độ cao
 Đèn led búp Kingled 5w as vàng LB-5-A60-V  50.000  Ø 60*108 mm
Đèn led búp Kingled 5w as trắng LB-5-A60-T  50.000  Ø 60*108 mm
 Đèn led búp Kingled 9w as vàng LB-9-A60-V  58.000  Ø 60*108 mm
 Đèn led búp Kingled 9w as trắng LB-9-A60-T  58 .000  Ø 60*108 mm
 Đèn led búp Kingled 13w as vàng LB-13-A60-V  82 .000  Ø 60*120 mm
 Đèn led búp Kingled 13w as trắng LB-13-A60-T  82.000  Ø 60*120 mm
 Đèn led búp Kingled 15w as vàng LB-15-A70-V  94 .000  Ø 70*134 mm
 Đèn led búp Kingled 15w as trắng LB-15-A70-T  94.000  Ø 70*134 mm
 Đèn led búp Kingled 20w as vàng LB-20-A80-V 177.000 Ø 80*150 mm
 Đèn led búp Kingled 20w as trắng LB-20-A80-T 177.000 Ø 80*150 mm
 Đèn led búp Kingled 30w as vàng LB-30-A100-V  237.000  Ø 100*150 mm
 Đèn led búp Kingled 30w as trắng LB-30-A100-T  237 .000  Ø 80*150 mm
 Đèn led búp Kingled 40w as vàng LB-40-A120-V  310 .000  Ø 120*210 mm
 Đèn led búp Kingled 40w as trắng LB-40-A120-T  310 .000  Ø 120*210 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T5 Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Đèn tuýp led Kingled 16w as vàng T5-16-120-V  168.000  1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 16w as trắng T5-16-120-T  168.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 12w as vàng T5-12-90-V  136.000  900 mm
Đèn tuýp led Kingled 12w as trắng T5-12-90-T  136 .000  900 mm
Đèn tuýp led Kingled 8w as vàng T5-8-60-V  115 .000  600 mm
Đèn tuýp led Kingled 8w as trắng T5-8-60-T  115.000  600 mm
Đèn tuýp led Kingled 4w as vàng T5-4-30-V  87 .000  300 mm
Đèn tuýp led Kingled 4w as trắng T5-4-30-T  87.000  300 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T8 – Nhôm Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Đèn tuýp led Kingled 18w as vàng T8-18-120-V  170.000  1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 18w as trắng T8-18-120-T  170.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as vàng T8-22-120-V  200.000  1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as trắng T8-22-120-T  200 .000  1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 9w as vàng T8-9-60-V  135 .000  600 mm
Đèn tuýp led Kingled 9w as trắng T8-9-60-T  135.000  600 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T8 – Thủy tinh Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Đèn tuýp led Kingled 18w as vàng T8-18-120-GL-V  85.000  1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 18w as trắng T8-18-120-GL-T  85.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as vàng T8-22-120-GL-V  105.000  1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as trắng T8-22-120-GL-T  105 .000  1200 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led bán nguyệt Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 48w as vàng TBN-48-120-V  375.000  1200 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 48w as trung tính TBN-48-120-TT 375.000 1200 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 48w as trắng TBN-48-120-T 375.000  1200 mm
 Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 24w as vàng TBN-24-120-V  260 .000  600 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 24w as trung tính TBN-24-120-TT 260 .000  600 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 24w as trắng TBN-24-120-T 260.000  600 mm

Bảng báo giá đèn led sân vườn Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as vàng GR309S  1.450.000  Ø 90*250mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as trắng GR309S 1.450.000 Ø 90*250 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as vàng GR309 1.660.000 Ø 90*500 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as trắng GR309 1.660.000 Ø 90*500 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as vàng GR308 2.070 .000 Ø 90*800 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as trắng GR308 2.070 .000 Ø 90*800 mm

Bảng báo giá đèn led pha Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led pha Kingled 10w as vàng/ trắng FL-KC10  220.000  137*115*55 mm
Đèn led pha Kingled 30w as vàng/ trắng FL-KC30  550.000 213*171*67 mm
Đèn led pha Kingled 50w as vàng/ trắng FL-KC50  830.000  241*193*72 mm
Đèn led pha Kingled 80w as vàng/ trắng FL-KC80  1.580 .000  287*369*93 mm
Đèn led pha Kingled 100w as vàng/ trắng FL-KC100  1.800 .000  391*316*94 mm
Đèn led pha Kingled 150w as vàng/ trắng FL-KC150  3.550.000 391*316*94 mm
Đèn led pha Kingled 200w as vàng/ trắng FL-KC200  4.730 .000 391*316*94 mm

Dưới đây là bảng giá cũ năm 2016 hiện không còn giá trị sử dụng.

Bảng giá đèn led downlight âm trần tán quang Kingled

(tháng 12 năm 2016)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/Viền/Cao
 Đèn led âm trần Kingled 7w trắng  DL-7-T120-T 155000  90/120/30mm
 Đèn led âm trần Kingled  7w vàng  DL-7-T120-V 155000  90/120/30mm
 Đèn led âm trần Kingled 3 màu 7w  DL-7-T120-DM 225000  90/120/30mm
 Đèn led âm trần Kingled điều khiển từ xa 7w DL-7-T120-DK 350000  90/120/30mm
  Đèn led âm trần Kingled 12w trắng DL-12-T140-T 225000 110/140/30mm
Đèn led âm trần Kingled 12w vàng DL-12-T140-V 225000 110/140/30mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w 3 màu DL-12-T140-DM 350000 110/140/30mm
 Đèn led âm trần Kingled 8w trắng DL-8-T110-T 245000  90/110/35mm
 Đèn led âm trần Kingled 8w vàng DL-8-T110-V 245000  90/110/35mm
 Đèn led âm trần Kingled 8w vuông trắng DL-8-V110-T 245000  90/110/35mm
 Đèn led âm trần Kingled 8w vuông vàng DL-8-V110-V 245000  90/110/35mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w tròn trắng DL-12-T150-T 340000  130/150/53mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w tròn vàng DL-12-T150-V 340000 130/150/53mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w vuông trắng DL-12-V150-T 340000 130/150/53mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w vuông vàng DL-12-V150-V 340000 130/150/53mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w tròn vàng DL-12-T150-V 340000 130/150/53mm
 Đèn led âm trần Kingled 8w trắng IS-8-T100-T 230000 90/100/35.5mm
 Đèn led âm trần Kingled 8w vàng IS-8-T100-V 230000 90/100/35.5mm
 Đèn led âm trần Kingled  12w trắng IS-12-T140-T 315000 90/140/45,5mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w vàng  IS-12-T140-V 315000 90/140/45,5mm
 Đèn led Panel Kingled 5w tròn trắng PL-5-T95-T 120000 80/95/20mm
 Đèn led Panel Kingled 5w tròn vàng PL-5-T95-V 120000 80/95/20mm
 Đèn led Panel Kingled 5w vuông trắng PL-5-V95-T 120000 80/95/20mm
 Đèn led Panel Kingled 5w vuông vàng PL-5-V95-V 120000 80/95/20mm
 Đèn led Panel Kingled 7w tròn trắng PL-7-T120-T 155000 105/120/20mm
 Đèn led Panel Kingled 7w tròn vàng PL-7-T120-V 155000 105/120/20mm
 Đèn led Panel Kingled 7w vuông trắng PL-7-V120-T 1550000 105/120/25mm
 Đèn led Panel Kingled 7w vuông vàng PL-7-V120-V 155000 105/120/25mm
 Đèn led Panel Kingled 12w tròn trắng  PL-12-T145-T 200000 130/145/20mm
 Đèn led Panel Kingled 12w tròn vàng  PL-12-T145-V 200000 130/145/20mm
 Đèn led Panel Kingled 12w vuông trắng PL-12-V145-T 225000 130/145/20mm
 Đèn led Panel Kingled 12w vuông vàng PL-12-V145-T 225000 130/145/20mm
 Đèn led Panel Kingled 16w tròn trắng PL-16-T190-T 260000 175/190/20mm
 Đèn led Panel Kingled 16w tròn vàng PL-16-T190-V 260000 175/190/20mm
 Đèn led Panel Kingled 16w vuông trắng PL-16-V190-T 290000 175/190/25mm
 Đèn led Panel Kingled 16w vuông vàng PL-16-V190-T 290000 175/190/25mm
 Đèn led Panel Kingled  20w tròn trắng PL-20-T225-T 315000 205/225/20mm
 Đèn led Panel Kingled  20w tròn vàng PL-20-T225-V 315000 205/225/20mm
 Đèn led Panel Kingled  20w vuông trắng PL-20-V225-T 360000 205/225/20mm
 Đèn led Panel Kingled  20w vuông vàng PL-20-V225-V 360000 205/225/20mm
 Đèn led Panel Kingled 8w tròn trắng PL-8-T120-T 165000 105/120/21mm
 Đèn led Panel Kingled 8w tròn vàng PL-8-T120-V 165000 105/120/21mm
 Đèn led Panel Kingled  12w tròn trắng PL-12-T155-T 200000 140/155/21mm
 Đèn led Panel Kingled  12w tròn vàng PL-12-T155-V 200000 140/155/21mm
 Đèn led Panel Kingled 16w tròn trắng PL-16-T175-T 255000 160/175/21mm
 Đèn led Panel Kingled 16w tròn vàng PL-16-T175-V 255000 160/175/21mm
 Đèn led Panel Kingled 20w tròn trắng PL-20-T200-T 300000 180/200/21mm
 Đèn led Panel Kingled 20w tròn vàng PL-20-T200-V 300000 180/200/21mm
 Đèn led Panel Kingled 24w tròn trắng PL-24-T230-T 360000 210/230/21mm
 Đèn led Panel Kingled 24w tròn vàng PL-24-T230-V 360000 210/230/21mm
 Đèn led âm trần Kingled 7w trắng-vỏ trắng OBK-7-T-T 240000 D85*57mm
 Đèn led âm trần Kingled 7w vàng-vỏ trắng OBK-7-V-T 240000 D85*57mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w trắng-vỏ trắng OBK-12-T-T 360000 D110*65mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w vàng- vỏ trắng OBK-12-V-T 360000 D110*65mm
 Đèn led âm trần Kingled 6w MTD0700312/HM 656000 90/110/60mm
 Đèn led âm trần Kingled 6w trắng DL-RC-ES R100 6W-NV 230000 150/113/26mm
 Đèn led âm trần Kingled 6w vàng DL-RC-ES R100 6W-NV 230000 150/113/26mm
 Đèn led âm trần Kingled 6w trung tinh DL-RC-ES R100 6W-NV 230000 150/113/26mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w trắng DL-RC-ES R150 12W-NV 410000 150/192/85mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w vàng DL-RC-ES R150 12W-NV 410000 150/192/85mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w trung tính DL-RC-ES R150 12W-NV 410000 150/192/85mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w trung tính DL-RC-ES R150 12W-NV 410000 150/192/85mm
 Đèn led âm trần Kingled 12w trung tính DL-RC-ES R150 12W-NV 410000 150/192/85mm

 

Bảng giá đèn led downlight âm trần chiếu rọi Kingled

(tháng 12 năm 2016)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/Viền/Cao
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 3w trắng  DLR-3-T85-T-T 160000  76/85/40mm
Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 3w vàng  DLR-3-T85-V-T 160000 76/85/40mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 5w trắng DLR-5-T95-T-T 230000  85/95/40mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 5w vàng DLR-5-T95-V-T 230000 85/95/40mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 7w trắng DLR-7-T110-T-T 290000 90/110/45mm
Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 7w trắng DLR-7-T110-V-T 290000 90/110/45mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 10w trắng DLR-10-COB-T110-T 390000 90/110/65mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 10w vàng DLR-10-COB-T110-V 390000 90/110/65mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 20w trắng DLR-20-COB-T145-T 610000  130/145/82mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 20w vàng DLR-20-COB-T145-V 610000 130/145/82mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 30w trắng DLR-30-COB-T180-T 830000  170/180/88mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 30w vàng DLR-30-COB-T180-V 830000 170/180/88mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 10w vuông trắng DLR-10-COB-V110-T 390000 90/110/65mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 10w vuông vàng DLR-10-COB-V110-V 390000 90/110/65mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 20w vuông trắng DLR-20-COB-V145-T 610000 130/145/82mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 20w vuông vàng DLR-20-COB-V145-V 610000 130/145/82mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 30w vuông trắng DLR-30-COB-V180-T 830000 170/180/88mm
Đèn led âm trần chiếu rọi Kingled 30w vuông vàng DLR-30-COB-V180-V 830000 170/180/88mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 7w trắng vỏ đen OBR-7-T-D 360000 D90*132mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 7w trắng vỏ trắng OBR-7-T-T 360000 D90*132mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 7w vàng vỏ trắng OBR-7-V-T 360000 D90*132mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 7w vàng vỏ đen OBR-7-V-D 360000 D90*132mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 12w trắng vỏ trắng OBR-12-T-T 510000 D115*138mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 12w trắng vỏ đen OBR-12-T-D 510000 D115*138mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 12w vàng vỏ trắng OBR-12-V-T 510000 D115*138mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 12w vàng vỏ đen OBR-12-V-D 510000 D115*138mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 15w trắng vỏ trắng OBR-15-T-T 520000 D115*100mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 15w trắng vỏ đen OBR-15-T-D 520000 D115*100mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 15w vàng vỏ trắng OBR-15-V-T 520000 D115*100mm
 Đèn led ống bơ chiếu rọi Kingled 15w vàng vỏ đen OBR-15-V-D 520000 D115*100mm
 Đèn led grill light chiếu rọi Kingled 10w trắng GL-1×10-V227-T 500000 D210*115mm
Đèn led grill light chiếu rọi Kingled 10w vàng GL-1×10-V227-V 500000 D210*115mm
 Đèn led grill light chiếu rọi Kingled 15w tròn trắng GL-2×10-V227-T 1040000 D210*115mm
 Đèn led grill light chiếu rọi Kingled 15w tròn vàng GL-2×10-V227-V 1040000 D210*115mm
 Đèn led grill light chiếu rọi Kingled 15w vuông trắng GL-3×10-V227-T 1340000 D210*115mm
 Đèn led grill light chiếu rọi Kingled 15w vuông vàng GL-3×10-V227-V 1340000 D210*115mm

Bảng giá đèn led ốp trần Kingled

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led ốp trần Kingled 12w tròn vàng ONL-12-T170-V 230000  D170*30mm
Đèn led ốp trần Kingled 12w tròn trắng ONL-12-T170-T 230000 D170*30mm
 Đèn led ốp trần Kingled 12w vuông vàng ONL-12-V170-V 230000 D170*30mm
 Đèn led ốp trần Kingled 12w vuông trắng  ONL-12-V170-T 230000 D170*30mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w tròn vàng ONL-18-T220-V 330000 D220*38mm
Đèn led ốp trần Kingled 18w tròn trắng ONL-18-T220-T 330000 D220*38mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w vuông vàng ONL-18-V220-V 330000 D220*38mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w vuông trắng ONL-18-V220-T 330000 D220*38mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn vàng ONL-24-T300-V 530000  D300*38mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn trắng ONL-24-T300-T  530000 D300*38mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w vuông vàng ONL-24-V300-V  530000  D300*35mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w vuông trắng ONL-24-V300-T  530000 D300*35mm
 Đèn led ốp trần Kingled 80w vuông vàng C0143062A 4250000
 Đèn led ốp trần Kingled 30w vàng C0141003A 2500000
Đèn led ốp trần Kingled 60w vàng vỏ trắng C0141060A 4700000
Đèn led ốp trần Kingled 30w vàng C0141003A 2500000
 Đèn led ốp trần Kingled 28w vàng vỏ trắng DL-S28T 2850000 D430x91mm
Đèn led ốp trần Kingled 28w vàng vỏ trắng DL-C28T 3180000 D430x91mm
 Đèn led ốp trần Kingled 38w trắng vỏ trắng DL-C405T 3710000  D530x135mm
 Đèn led ốp trần Kingled 60w trắng vỏ trắng BS-60-T620 2518000 62x62x16.5cm
 Đèn led ốp trần Kingled 90w vàng vỏ trắng BS-90-T860 3848000  86x86x16.5cm
 Đèn led ốp trần Kingled 84w vàng vỏ trắng BS-84-V720 2950000 72x72x16.5cm
 Đèn led ốp trần Kingled 132w trắng vỏ trắng BS-132-V1060 4869000 106x70x17.5cm
 Đèn led ốp trần Kingled 8w vỏ trắng as vàng ONL-8-T120-V 185000 D120x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 8w vỏ trắng as vàng ONL-8-T120-T 185000 D120x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 12w vỏ trắng as vàng ONL-12-T155-V 230000 D155x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 12w vỏ trắng as trắng ONL-12-T155-T 230000 D155x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 16w vỏ trắng as vàng ONL-16-T175-V 280000 D175x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 16w vỏ trắng as trắng ONL-16-T175-T 280000 D175x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 20w vỏ trắng as trắng ONL-20-T200-T 330000 D200x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 20w vỏ trắng as vàng ONL-20-T200-V 330000 D200x34mm
Đèn led ốp trần Kingled 20w vỏ trắng as vàng ONL-24-T230-V 390000 D230x34mm
 Đèn led ốp trần Kingled 20w vỏ trắng as vàng ONL-24-T230-V 390000 D230x34mm

Bảng giá đèn tuýp led Kingled

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn tuýp led T8 Kingled 22w trắng T8-22-120-T 250000  D1200mm
Đèn tuýp led T8 Kingled 22w vàng T8-22-120-V 250000 D1200mm
 Đèn tuýp led T8 Kingled 18w trắng T8-18-120-T 200000 D1200mm
 Đèn tuýp led T8 Kingled 18w trắng T8-18-120-V 200000 D1200mm
 Đèn tuýp led T8 Kingled 9w trắng  T8-9-60-T 146000 D600mm
Đèn tuýp led T8 Kingled 9w vàng  T8-9-60-V 146000 D600mm
 Đèn tuýp led T8 Kingled 16w trắng T5-16-120-T 185000 D1200mm
 Đèn tuýp led T8 Kingled 16w vàng T5-16-120-V 185000 D1200mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 12w trắng T5-12-90-T 166000  D900mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 12w vàng T5-12-90-V 166000 D900mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 8w trắng T5-8-60-T  135000 D600mm
Đèn tuýp led T5 Kingled 8w vàng T5-8-60-V  135000 D600mm
Đèn tuýp led T5 Kingled 4w trắng T5-4-30-T 114000
Đèn tuýp led T5 Kingled 4w vàng T5-4-30-V 114000
Đèn tuýp led T5 Kingled 10w trắng T5LM-10-60-T 151000 D600mm
Đèn tuýp led T5 Kingled 10w vàng T5LM-10-60-V 151000 D600mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 20w trắng T5LM-20-120-T 232000 D1200mm
Đèn tuýp led T5 Kingled 20w vàng T5LM-20-120-V 2320000 D1200mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 20w trắng T5LM-20-60-T 252000 D600mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 20w trắng T5LM-20-60-V 252000 D600mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 40w trắng T5LM-40-120-T 393000 D1200mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 40w vàng T5LM-40-120-V 393000 D1200m
 Đèn tuýp led T5 Kingled 9w trắng TLM-9-30-T 151000 25*75*300mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 9w vàng TLM-9-30-V 151000 25*75*300mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 18w trắng TLM-18-60-T 192000 25*75*600 mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 18w vàng TLM-18-60-V 192000 25*75*600 mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 28w trắng  TLM-28-90-T 272000 25*75*900 mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 28w vàng  TLM-28-90-V 272000 25*75*900 mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 40w trắng TLM-40-120-T 313000 25*75*1200 mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 40w vàng TLM-40-120-V 313000 25*75*1200 mm
 Đèn tuýp led T5 Kingled 48w trắngTLM-48-150-T 393000 25*75*1500 mm
Đèn tuýp led T5 Kingled 48w vàng TLM-48-150-V 393000 25*75*1500 mm

Bảng giá đèn led panel Kingled

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led panel Kingled 42w trắng PL-42-6060-G2-T 1970000 600*600*9mm
Đèn led panel Kingled 42w vàng PL-42-6060-G2-V 1970000 600*600*9mm
 Đèn led panel Kingled 40w trắng PL-40-6060-G21-T 1250000 600*600*9mm
 Đèn led panel Kingled 40w vàng PL-40-6060-G21-V 1250000 600*600*9mm
 Đèn led panel Kingled 52w trắng  PL-52-30120-T 2850000 300*1200*9mm.
Đèn led panel Kingled 52w vàng  PL-52-30120-V 2850000 300*1200*9mm.
 Đèn led panel Kingled 48w trắng PL-48-30120-G21-T 1500000 300*1200*9mm.
 Đèn led panel Kingled 48w vàng PL-48-30120-G21-V 1500000 300*1200*9mm.
Đèn máng chống ẩm không bóng 320000 1268x158x101 mm
Đèn máng chống ẩm không bóng 275000 1268x158x101 mm
Đèn máng tán quang âm trần DM-20*2-3060  285000 600*300*71mm
Đèn máng tán quang âm trần DM-20×3-6060 304000 600*600*71mm
Đèn máng tán quang âm trần DM-40*2-30120 342000 1200*300*71mm
Đèn máng tán quang âm trần DM-40*3-60120 684000 1200*600*71mm

Bảng giá đèn búp led Kingled

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led búp Kingled 5w trắng G40-5W 177000 Ф40*H80mm
Đèn led búp Kingled 5w vàng G40-5W 177000 Ф40*H80mm
 Đèn led búp Kingled 3w trắng LED-U-A40-3W-E14 70000 Ф40*H94mm
 Đèn led búp Kingled 3w vàng LED-U-A40-3W-E14 70000 Ф40*H94mm
 Đèn led búp Kingled 4w trắng  LED-U-A55-4W-E27 90000 Ф55*H100mm
Đèn led búp Kingled 4w vàng  LED-U-A55-4W-E27 90000 Ф55*H100mm
 Đèn led búp Kingled 6w trắng LED-U-A60-6W-E27 140000 Ф60*H108mm
 Đèn led búp Kingled 6w vàng LED-U-A60-6W-E27 140000 Ф60*H108mm
Đèn led búp Kingled 9w trắng  LED-U-A65-9W-E27 180000 Ф65*H127mm
Đèn led búp Kingled 9w vàng  LED-U-A65-9W-E27 180000 Ф65*H127mm
Đèn led búp Kingled 4w trắng/vàng LB-4-A45-T/V 67000 Ф40*H70mm
Đèn led búp Kingled 6w trắng/vàng LB-6-A50-T/V 74000 Ф50*H90mm
Đèn led búp Kingled 8w trắng/ vàng LB-8-A60-T/V 88000 Ф60*H100mm
Đèn led búp Kingled 10w trắng/vàng LB-10-A60-T/V 100000 Ф60*H120mm
Đèn led búp Kingled 15w trắng LB-15-A70-T 128000 Ф70*H130mm
Đèn led búp Kingled 15w vàng LB-15-A70-V 128000 Ф70*H130mm

Bảng giá đèn led dây Kingled

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led dây Kingled 3014 – 8W/m trắng LD-3014-T 98000
Đèn led dây Kingled 3014 – 8W/m vàng LD-3014-V 98000
 Đèn led dây Kingled 5050 – 10W/m trắng LD-5050-T 120000
 Đèn led dây Kingled 5050 – 10W/m vàng LD-5050-V 120000
 Đèn led dây Kingled LED-Strip-5050-HV-8W/M-50M-730-WH-ENC 198000
Adapter cho đèn LED 5050 thương hiệu Opple 80000
Adapter cho đèn LED 5050 thương hiệu KINGLED 40000

Bảng giá đèn led pha Kingled

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led pha Kingled 10w trắng FL-10-KC-T-X 250000 105*115*55 mm
Đèn led pha Kingled 30w trắng FL-30-KC-T-X 588000 174*157*67 mm
 Đèn led pha Kingled 50w trắng FL-50-KC-T-X 900000 198*178*75 mm
 Đèn led pha Kingled 10w trắng FL-10-KC-T-X 420000 160*160*53mm
 Đèn led pha Kingled 30w trắng FL-30-KC-T-X 850000 189*2158*52mm
 Đèn led pha Kingled 50w trắng  FL-50-KC-T-X 1000000 213*246*57mm
 Đèn led pha Kingled 100w trắng FL-1000-KC-T-X 3700000 219*354*110 mm
 Đèn led pha Kingled 150w trắng FL-150-KC-T-X 6100000 420*420*95 mm
 Đèn led pha Kingled 200w trắng FL-200-KC-T-X 6400000 423*423*95 mm

Bảng giá đèn led tường Kingled

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led tường Kingled 5w vàng LWA907 727000 160x100x100 mm
Đèn led tường Kingled 5w vàng LWA908 727000 160*95*90mm
 Đèn led tường Kingled 5w vàng LWA901A 699000 100x100x100 mm
 Đèn led tường Kingled 6w vàng  LWA803 1099000 100x100x100 mm
 Đèn led tường Kingled 6w vàng LWA807 913000 180x30x180 mm
Đèn led tường Kingled 6w vàng LWA909 885000 2800x85x115 mm
 Đèn led tường Kingled 6w vàng LWA911 913000 185x90x190 mm
 Đèn led tường Kingled 6w vàng LWA501 447000 60x60x35 mm
 Đèn led tường Kingled 5w vàng LWA0127B 716000 90x90x160 mm
 Đèn led tường Kingled 5w vàng LWA0130A  569000 100x60x120 mm
 Đèn led tường Kingled 4w vàng LWA406-4 676000
 Đèn led tường Kingled 12w vàng BD1424  610000 285*120*100 mm
 Đèn led tường Kingled 12w vàng BD1434 872000 270*75*130 cm
 Đèn led tường Kingled 6w vàng BD1425 621000 130*50*130 mm
Đèn led tường Kingled 6w vàng BD1412 490000 150*140*85 mm
Đèn led tường Kingled 12w vàng BD1407 621000 180*170*125 mm
Đèn led tường Kingled 6w vàng  LWA1404 621000 100*80*100 mm
Đèn led tường Kingled 12w vàng LWA1403 693000 200*80*100 mm
 Đèn led tường Kingled 10w vàng  LWA0141A 1062000 W140*210H*165E mm
 Đèn led tường Kingled 12w vàng LWA0114A 950000 W65X385HX85E mm
 Đèn led tường Kingled 7w vàng LWA0104A 1140000 W140X140HX65E mm
 Đèn led tường Kingled 6w vàng MN-A8009 516000 120*70*125 mm
 Đèn led tường Kingled 12w vàng LWA0150A 830000 90*90*105 mm.
 Đèn led tường Kingled 2x12w vàng LWA0150B 1240000 135*90*105 mm
 Đèn led tường Kingled 2x7w vàng LWA0149A 913000 50*150*80mm
 Đèn led tường Kingled 12w vàng LWA0148A 830000 100*140*75mm
 Đèn led tường Kingled 12w vàng LWA0148B 1244000 265*120*40 mm
 Đèn led tường Kingled 6w vàng – vỏ trắng MN-A8053 432000 170*85*50 mm
Đèn led tường Kingled 6w vàng – vỏ đen MN-B8053 432000 170*85*50 mm
Đèn led tường Kingled 10w vàng LWA919 913000 90*200*90 mm
Đèn led tường Kingled 10w vàng LWA0100A 1140000 120X100X125mm

Bảng giá đèn led thả bàn ăn Kingled

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led thả bàn Kingled 12w vàng DTR-12T-CR-V 792000
Đèn led thả bàn Kingled 24w vàng PL019-400 2211000
Đèn led thả bàn Kingled 18w vàng PPL019-340 1972000
Đèn led thả bàn Kingled 36w vàng PL018-350 2749000
Đèn led thả bàn Kingled 36w vàng P0011A 3594000
Đèn led thả bàn Kingled 36w vàng P0012A 2520000
Đèn led thả bàn Kingled 90w vàng PL014 5400000 800+600+450 mm
Đèn led thả bàn Kingled 30w + 24w vàng P0081002A 3600000 600,450mm
Đèn led thả bàn Kingled 30+24+20w vàng P0081003A 4700000 600*450*300mm
Đèn led thả bàn Kingled 36w vàng PL018-350 2072000

Bảng giá đèn bàn led Kingled

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn bàn học LEXUS 8W vàng vỏ trắng DB-LX-V-T 1100000
Đèn bàn học LEXUS 8W vàng vỏ đỏ DB-LX-V-DO 1100000
Đèn bàn học LEXUS 8W trắng vỏ trắng DB-LX-T-T 1100000
Đèn bàn học LEXUS 8W trắng vỏ đỏ DB-LX-T-DO 1100000
Đèn bàn học HAND 6W trung tính vỏ trắng DB-6-BT-T-T 560000  D165x 560 mm
Đèn bàn học HAND 6W trung tính vỏ đen DB-6-BT-T-T 560000  D165x 560 mm
Đèn bàn học HAND 6W trắng LA-D238 430000
Đèn bàn học HAND 6W LA-C508 trắng vỏ trắng 990000
Đèn bàn học HAND 6W LA-C508 trắng vỏ nâu 990000
Đèn bàn học HAND 6W LA-C508 vàng vỏ trắng 990000

Bảng giá đèn led gương Kingled

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn gương led Kingled 14w vàng DG0021-IP44 999000  55*105*500mm
Đèn gương led Kingled 14w vàng vàng DG0008 999000  60*70*500 mm
 Đèn gương led Kingled 10w vàng LWA8001A 1096000

Bảng giá đèn led sân vườn Kingled

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led sân vườn Kingled 5w vàng GR307 1740000 φ100*665 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5w vàng GR307S 1500000 φ100*460 mm
 Đèn led sân vườn Kingled 5w vàng GR308 2070000 φ90*800 mm
 Đèn led sân vườn Kingled 5w vàng GR307 420000 160*160*53mm
 Đèn led sân vườn Kingled 5w vàng GR309 1660000 φ90*500 mm
 Đèn led sân vườn Kingled 5w vàng GR309S 1450000 φ90*250 mm

 Bảng giá đèn led soi tranh Kingled

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led soi tranh Kingled 3w vàng LT9001-1 463000
Đèn led soi tranh Kingled 6w vàng LT9001-2 954000
Đèn led soi tranh Kingled 9w vàng LT9001-3 1372000
Đèn led soi tranh Kingled 3w vàng LT2003-1 447000
Đèn led soi tranh Kingled 6w vàng LT2003-2 913000
Đèn led soi tranh Kingled 9w vàng LT2003-3 1210000
Đèn led soi tranh Kingled 15w vàng LT2003-5 2128000
Đèn led soi tranh Kingled 3w vàng LT2004-1 447000
Đèn led soi tranh Kingled 9w vàng LT2004-3 2110000
Đèn led soi tranh Kingled 3w vàng LT2005-1BK 512000
Đèn led soi tranh Kingled 6w vàng LT2005-2BK 978000
Đèn led soi tranh Kingled 3w vàng LT2005-1BK 512000
Đèn led soi tranh Kingled 3w vàng LT2005-1 512000
Đèn led soi tranh Kingled 9w vàng LT2005-3 1398000

Bảng giá đèn led rọi ray track light Kingled

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led rọi ray track light Kingled 7w trắng vỏ trắng DTL-7-T-T 270000  180x115x80 mm.
Đèn led rọi ray track light Kingled 7w vàng vỏ trắng DTL-7-V-T 270000  180x115x80 mm.
Đèn led rọi ray track light Kingled 12w trắng vỏ trắng DTL-12-T-T 305000  160x70x90 mm.
Đèn led rọi ray track light Kingled 12w vàng vỏ trắng DTL-12-V-T 305000  160x70x90 mm.
Đèn led rọi ray track light Kingled 12w trắng vỏ đen DTL-12-T-D 305000  160x70x90 mm.
Đèn led rọi ray track light Kingled 12w vàng vỏ đen DTL-12-V-D 305000  160x70x90 mm.
Đèn led rọi ray track light Kingled 15w trắng vỏ trắng DTL-15-T-T 480000  150x70X85 mm
Đèn  led rọi ray track light Kingled 15w vàng vỏ trắng DTL-15-V-T 480000  150x70X85 mm
Đèn led rọi ray track light Kingled 15w trắng vỏ đen DTL-15-T-D 480000  150x70X85 mm
Đèn led rọi ray track light Kingled 15w vàng vỏ đen DTL-15-V-D 480000  150x70X85 mm
Đèn led rọi ray track light Kingled 15w trắng vỏ trắng DTL-15M-T-T 460000
Đèn led rọi ray track light Kingled 15w vàng vỏ trắng DTL-15M-V-T 460000
Đèn led rọi ray track light Kingled 15w trắng vỏ đen DTL-15M-T-D 460000
Đèn led rọi ray track light Kingled 15w vàng vỏ đen DTL-15M-V-D 460000
Đèn led rọi ray track light Kingled 20w trắng vỏ trắng DTL-20-T-T 525000
Đèn led rọi ray track light Kingled 20w vàng vỏ trắng DTL-20-V-T 525000
Đèn led rọi ray track light Kingled 20w vàng vỏ đen DTL-20-V-D 525000
Đèn led rọi ray track light Kingled 20w trắng vỏ đen DTL-20-T-D 525000
Đèn led rọi ray track light Kingled 30w trắng vỏ trắng IS-DTL-30-T-T 1157000  150*140*100 mm
Đèn led rọi ray track light Kingled 30w vàng vỏ trắng IS-DTL-30-V-T 1157000  150*140*100 mm
Đèn led rọi ray track light Kingled 30w trắng vỏ đen IS-DTL-30-T-D 1157000  150*140*100 mm
Đèn led rọi ray track light Kingled 30w vàng vỏ đen IS-DTL-30-V-D 1157000 150*140*100 mm