Nội dung

Tổng hợp bảng báo giá đèn led LedOne tháng 1 năm 20120 tại Nhà phân phối đèn LED Hoàng Gia (Chưa chiết khấu)

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng dạng tròn LedOne

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/ kích thước
 Đèn led âm trần mỏng LedOne 3w tròn as vàng/trung tính/trắng ATM-3T45.000 Ø65/85mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 4w tròn as vàng/trung tính/trắng ATM-4T64.000Ø 90/105 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 6w tròn as vàng/trung tính/trắng ATM-6T70.000Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 9w tròn as vàng/trung tính/trắng ATM-9T94.000Ø 130/145 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 12w tròn as vàng/trung tính/trắng ATM-12T105.000Ø 155/170 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 18w tròn as vàng/trung tính/trắng ATM-18T138.000Ø 205/220 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 24w tròn as vàng/trung tính/trắng ATM-24T206.000Ø 285/300 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng dạng vuông LedOne

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/ kích thước
 Đèn led âm trần mỏng LedOne 3w vuông as vàng/trung tính/trắng ATM-3V55.000 Ø65/85mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 4w vuông as vàng/trung tính/trắng ATM-4V66.000Ø 90/105 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 6w vuông as vàng/trung tính/trắng ATM-6V76.000Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 9w vuông as vàng/trung tính/trắng ATM-9V100.000Ø 130/145 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 12w vuông as vàng/trung tính/trắng ATM-12V111.000Ø 155/170 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 18w vuông as vàng/trung tính/trắng ATM-18V151.000Ø 205/220 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 24w vuông as vàng/trung tính/trắng ATM-24V244.000Ø 285/300 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi dạng tròn LedOne

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/ kích thước
 Đèn led ốp nổi LedOne 6w tròn as vàng/trung tính/trắng ONL-6T84.000 Ø 120/40 mm
Đèn led ốp nổi LedOne 12w tròn as vàng/trung tính/trắng ONL-12T122.000Ø 170/40mm
Đèn led ốp nổi LedOne 18w tròn as vàng/trung tính/trắng ONL-18T168.000Ø 225/40 mm
Đèn led ốp nổi LedOne 24w tròn as vàng/trung tính/trắng ONL-24T260.000Ø 300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi dạng tròn LedOne

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/ kích thước
 Đèn led ốp nổi LedOne 6w vuông as vàng/trung tính/trắng ONL-6V88.000 Ø 120/120 mm
Đèn led ốp nổi LedOne 12w vuông as vàng/trung tính/trắng ONL-12V136.000Ø 170/170mm
Đèn led ốp nổi LedOne 18w vuông as vàng/trung tính/trắng ONL-18V184.000Ø 225/25 mm
Đèn led ốp nổi LedOne 24w vuông as vàng/trung tính/trắng ONL-24V270.000Ø 300/300 mm

Bảng báo giá đèn led Panel tấm LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led Panel tấm LedOne 12w vuông as vàng/trung tính/trắng300.000 300 x 300mm
Đèn led Panel tấm LedOne 48w vuông as vàng/trung tính/trắng860.000 600 x600 mm
Đèn led Panel tấm LedOne  48w as vàng/trung tính/trắng940.000 300x 1200 mm
Đèn led Panel tấm LedOne 12w as vàng/trung tính/trắng500.000 300 x 600 mm
Đèn led Panel tấm LedOne 72w as vàng/trung tính/trắng2.500.000 600 x 1200 mm

Bảng báo giá đèn led dowlight âm trần tròn cao cấp LedOne

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/ kích thước
 Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 6w tròn as vàng/trung tính/trắng DLCC – 6T192.000 Ø 75/ 90 mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 8w tròn as vàng/trung tính/trắng DLCC – 8T242.000Ø 90/110 mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 12w tròn as vàng/trung tính/trắng DLCC – 12T320.000Ø 130/150mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 18w tròn as vàng/trung tính/trắng DLCC – 18T446.000Ø 155/170 mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 24w tròn as vàng/trung tính/trắng DLCC – 24T562.000Ø 170/185 mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 28w tròn as vàng/trung tính/trắng DLCC – 28T630.000Ø 205/220 mm

Bảng báo giá đèn led dowlight âm trần vuông cao cấp LedOne

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/ kích thước
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 8w vuông as vàng/trung tính/trắng DLCC – 8V268.000Ø 95/110 mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 12w vuông as vàng/trung tính/trắng DLCC – 12V372.000Ø 135/150mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 18w vuông as vàng/trung tính/trắng DLCC – 18V500.000Ø 155/170 mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 24w vuông as vàng/trung tính/trắng DLCC – 24V600.000Ø 170/185 mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 28w vuông as vàng/trung tính/trắng DLCC – 28V680.000Ø 205/220 mm

Bảng báo giá đèn led dowlight âm trần mặt mờ viền trắng/ viền vàng LedOne

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/ kích thước
Đèn led âm trần mặt mờ LedOne 5w tròn as vàng/trung tính/trắng DLMM – 5100.000Ø 80/110 mm
Đèn led âm trần mặt mờ LedOne 7w tròn as vàng/trung tính/trắng DLMM – 7117.000Ø 90/120mm
Đèn led âm trần mặt mờ LedOne 7w tròn đổi màu as DLMM – 3M132.000Ø 90/120 mm

Bảng báo giá đèn led pha LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led pha vỏ nhôm LedOne 30w as vàng/trắng500.000
Đèn led pha vỏ nhôm LedOne 30w as vàng/trắng530.000
Đèn led pha vỏ nhôm LedOne 30w as vàng/trắng980.000
Đèn led pha vỏ nhôm LedOne 30w vàng/trắng1.440.000
Đèn led pha vỏ nhôm LedOne 30w vàng/trắng1.980.000

Bảng báo giá đèn led pha LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led pha vỏ nhôm 0,75w LedOne 10w vàng/trắng146.000
Đèn led pha vỏ nhôm 0,75w LedOne 20w vàng/trắng234.000
Đèn led pha vỏ nhôm 0,75w LedOne 30w vàng/trắng350.000
Đèn led pha vỏ nhôm 0,75w LedOne 50w vàng/trắng466.000
Đèn led pha vỏ nhôm 0,75w LedOne 100w vàng/trắng900.000
Đèn led pha vỏ nhôm 0,75wLedOne 150w vàng/trắng1.100.000
Đèn led pha vỏ nhôm đủ công suất LedOne 100w vàng/trắng1.060.000
Đèn led pha vỏ nhôm đủ công suất LedOne 150w vàng/trắng1.720.000
Đèn led pha vỏ nhôm đủ công suất LedOne 200w vàng/trắng2.660.000

Bảng báo giá đèn led pha cao cấp vỏ đen LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ đen LedOne 10w as vàng/trắng480.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ đen LedOne 20w as vàng/trắng600.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ đen LedOne 30w as vàng/trắng800.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ đen LedOne 50w as vàng/trắng1.040.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ đen LedOne 100w as vàng/trắng1.800.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ đen LedOne 150w as vàng/trắng2.900.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ đen LedOne 200w as vàng/trắng3.200.000

Bảng báo giá đèn led pha cao cấp vỏ trắng LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ trắng LedOne 10w as vàng/trắng640.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ trắng LedOne 20w as vàng/trắng760.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ trắng LedOne 30w as vàng/trắng960.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ trắng LedOne 50w as vàng/trắng1.200.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ trắng LedOne 100w as vàng/trắng2.400.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ trắng LedOne 150w as vàng/trắng3.600.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ trắng LedOne 200w as vàng/trắng4.200.000

Bảng báo giá đèn tuýp led T8 thủy tinh LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn tuýp led T8 thủy tinh LedOne 10w as trắng/ vàng T8TT – 0,656.000 600 mm
Đèn tuýp led T8 thủy tinh LedOne 10w as trắng/ vàng T8TT – 1.264.000 1200 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led nhôm nhựa LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn tuýp led T8 nhôm nhựa LedOne 10w as trắng/ vàng T8NN -0.680.000 600 mm
Đèn tuýp led T8 nhôm nhựa LedOne 18w as trắng/ vàng T8NN -1.2110.000 1200 mm
Đèn tuýp led T8 nhôm nhựa LedOne 25w as trắng/ vàng T8NN -1.2210.000 1200 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led bán nguyệt LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn tuýp led bán nguyệt LedOne 10w as trắng/ vàng BN – 0.3130.000 300 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt LedOne 20w as trắng/ vàng BN – 0.6150.000 600 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt LedOne 40w as trắng/ vàng BN – 1.2190.000 1200 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T5 LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn tuýp led T5 LedOne 4w as trắng/ vàng T5-0.384.000 300 mm
Đèn tuýp led T5 LedOne 10w as trắng/ vàng T5-0.690.000 600 mm
Đèn tuýp led T5 LedOne 14w as trắng/ vàng T5-0.994.000 900 mm
Đèn tuýp led T5 LedOne 18w as trắng/ vàng T5-1.2102.000 1200 mm

Bảng báo giá đèn led dây đơn 3014 LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led dây đơn 3014 LedOne 5w as trắng/ vàng LC3014-116 b/m1.900.000 100 m/ cuộn
Đèn led dây đơn 3014 LedOne 5w as trắng/ vàng LC3014- 72 b/m2.200.000100 m/ cuộn

Bảng báo giá đèn led dây đôi 2835 LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led dây đôi 2835 LedOne 7w as trắng/ vàng LC2835- 156 b/m2.800.000 100 m/ cuộn
Đèn led dây đơn 3014 LedOne 7w as trắng/ vàng LC2835 – 180 b/m4.300.000100 m/ cuộn

Bảng báo giá đèn led dây đôi 2835 LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led dây đôi 5730 LedOne 10w as trắng/ vàng LC5730 -120 b/m4.360.000 100 m/ cuộn

Bảng báo giá đèn led dây 5050 LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led dây 5050 LedOne 12w as trắng/ vàng LC5050- 7 màu 60 b/m5.400.000 100 m/ cuộn

Bảng báo giá đèn led búp tròn  LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led búp tròn thân nhôm LedOne 5w as trắng/ vàng LB 5w50.000 Đuôi xoáy E27
Đèn led búp tròn thân nhôm LedOne 5w as trắng/ vàng LB 7w60.000 Đuôi xoáy E27
Đèn led búp tròn thân nhôm LedOne 5w as trắng/ vàng LB 9w74.000 Đuôi xoáy E27
Đèn led búp tròn thân nhôm LedOne 5w as trắng/ vàng LB 12w80.000 Đuôi xoáy E27

Bảng báo giá đèn led búp hồ lô  LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led búp hồ lô thân nhôm LedOne 10w as trắng/ vàng LBHL 10w50.600 Đuôi xoáy E27
Đèn led búp hồ lô thân nhôm LedOne 20w as trắng/ vàng LBHL 20w87.800 Đuôi xoáy E27
Đèn led búp hồ lô thân nhôm LedOne 30w as trắng/ vàng LBHL 30w116.000 Đuôi xoáy E27
Đèn led búp hồ lô thân nhôm LedOne 40w as trắng/ vàng LBHL 40w162.400 Đuôi xoáy E27

Bảng báo giá đèn led búp trụ LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led búp trụ thân nhôm LedOne 5w as trắng/ vàng LBT 5w35.000 Đuôi xoáy E27
Đèn led búp trụ thân nhôm LedOne 10w as trắng/ vàng LBT 10w46.000 Đuôi xoáy E27
Đèn led búp trụ thân nhôm LedOne 20w as trắng/ vàng LBT 20w76.000 Đuôi xoáy E27
Đèn led búp trụ thân nhôm LedOne 30w as trắng/ vàng LBT 30w116.000 Đuôi xoáy E27
Đèn led búp trụ thân nhôm LedOne 40w as trắng/ vàng LBT 40w176.000 Đuôi xoáy E27

Bảng báo giá đèn led gắn tường LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led gắn tường LedOne 2 bóng 2*3w as vàng 8821300.000
Đèn led gắn tường LedOne 1 bóng 1*3w as vàng 8814340.000
Đèn led gắn tường LedOne 4 bóng 4*3w as vàng 8821-2500.000
Đèn led gắn tường LedOne 1 bóng 1*3w as vàng 8816340.000
Đèn led gắn tường LedOne 2 bóng 2*3w as vàng 8811500.000
Đèn led gắn tường LedOne 2 bóng 2*3w as vàng 8817350.000
Đèn led gắn tường LedOne 2 bóng 2*3w as vàng 8812500.000
Đèn led gắn tường LedOne 6 bóng 6*1w as vàng 6601-6350.000

Bảng báo giá đèn led quạt LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 3 màu as 42-043.400.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 3 màu as 42-064.600.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 3 màu as 42-084.000.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 3 màu as 42-094.300.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 3 màu as 42-394.800.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 3 màu as 42-103.200.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 7 màu as 42-1185.800.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 7 màu as 42-1165.600.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 3 màu as 42-873.400.000

Bảng báo giá đèn led đường LedOne

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led đường LedOne 50w as trắng/ vàngLiên hệ
Đèn led đường LedOne 100w as trắng/ vàngLiên hệ
Đèn led đường LedOne 150w as trắng/ vàngLiên hệ
Đèn led đường LedOne 200w as trắng/ vàngLiên hệ
Đèn led đường LedOne 50w as trắng/ vàngLiên hệ
Đèn led đường LedOne 100w as trắng/ vàngLiên hệ
Đèn led đường LedOne 150w as trắng/ vàngLiên hệ