Tổng hợp bảng báo giá đèn led MB Lighting tháng 1 năm 2020 tại LED Hoàng Gia (Chưa chiết khấu)

Bảng báo giá đèn led panel MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led panel MB Lighting 12w 300×300 MB-PN3030 300x300mm
Đèn led panel MB Lighting 24w 300×600 MB-PN3060 300×600 mm
Đèn led panel MB Lighting 38w 300×1200 MB-PN3060 300x1200mm
Đèn led panel MB Lighting 24w 300×600 MB-PN3060 300×600 mm
Đèn led panel MB Lighting 38w/48w 600×600 MB-PN6060 300×600 mm
Đèn led panel MB Lighting 72w 600×1200 MB-PN60120 300×600 mm

Bảng báo giá đèn led nhà xưởng Lowbay MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáĐường kính
Đèn led nhà xưởng Lowbay MB Lingting 50w MB-ĐX50W-ĐE27 Ø 350 mm
Đèn led nhà xưởng Lowbay MB Lingting 80w MB-ĐX80W-ĐE27Ø 380 mm
Đèn led nhà xưởng Lowbay MB Lingting 100w MB-ĐX100WØ 400 mm
Đèn led nhà xưởng Lowbay MB Lingting 150w MB-ĐX150WØ 470 mm
Đèn led nhà xưởng Lowbay MB Lingting 200w MB-ĐX200WØ 480 mm

Bảng báo giá đèn led búp MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led búp MB Lingting 5w MB-BUP-01-5W
Đèn led búp MB Lingting 9w MB-BUP-01-9W
Đèn led búp MB Lingting 15w MB-BUP-01-15W
Đèn led búp MB Lingting 5w MB-BUP-02-5W
Đèn led búp MB Lingting 10w MB-BUP-02-10W
Đèn led búp MB Lingting 15w MB-BUP-02-15W
Đèn led búp MB Lingting 20w MB-BUP-02-20W
Đèn led búp MB Lingting 30w MB-BUP-02-30W
Đèn led búp MB Lingting 5w MB-BUP-02A-5W
Đèn led búp MB Lingting 8w MB-BUP-02A-8W
Đèn led búp MB Lingting 12w MB-BUP-02A-12W
Đèn led búp MB Lingting 15w MB-BUP-02A-15W
Đèn led búp MB Lingting 25w MB-BUP-02A-25W
Đèn led búp MB Lingting 30w MB-BUP-02A-30W
Đèn led búp MB Lingting 10w MB-BUP-03-10W
Đèn led búp MB Lingting 15w MB-BUP-03-15W
Đèn led búp MB Lingting 20w MB-BUP-03-20W
Đèn led búp MB Lingting 28w MB-BUP-03-28W
Đèn led búp MB Lingting 35w MB-BUP-03-35W
Đèn led búp MB Lingting 45w MB-BUP-03-45W
Đèn led búp MB Lingting 55w MB-BUP-03-55W
Đèn led búp MB Lingting 15w MB-BUP-04-15W
Đèn led búp MB Lingting 18w MB-BUP-04-18W
Đèn led búp MB Lingting 24w MB-BUP-04-24W
Đèn led búp MB Lingting 36w MB-BUP-04-36W
Đèn led búp MB Lingting 50w MB-BUP-04-50W

Bảng báo giá đèn led âm trần MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led âm trần MB Lingting tròn 5w MB301Y-5W Ø 75/95 mm
Đèn led âm trần MB Lingting tròn 7w MB301Y-7W Ø 100/120 mm
Đèn led âm trần MB Lingting tròn 12w MB301Y-12W Ø 125/145 mm
Đèn led âm trần MB Lingting tròn 15w MB301Y-15W Ø 150/185mm
Đèn led âm trần MB Lingting tròn 18w MB301Y-18W Ø 205/225 mm
Đèn led âm trần MB Lingting vuông 5w MB201F-5W Ø 85/100 mm
Đèn led âm trần MB Lingting vuông 8w MB201F-8W Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần MB Lingting vuông 12w MB201F-12W Ø 130/150 mm
Đèn led âm trần MB Lingting vuông 16w MB201F-16W Ø 165/180 mm
Đèn led âm trần MB Lingting vuông 20w MB201F-20W Ø 195/217 mm
Đèn led âm trần MB Lingting vuông 24w MB04F-24W Ø 185/200 mm
Đèn led âm trần MB Lingting vuông 36w MB04F-36W Ø 225/240 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led ốp nổi MB Lingting tròn 7w MB01Y-7W Ø 120 mm
Đèn led ốp nổi MB Lingting tròn 12w MB01Y-12W Ø 170 mm
Đèn led ốp nổi MB Lingting tròn 18w MB01Y-18W Ø 220 mm
Đèn led ốp nổi MB Lingting tròn 24w MB01Y-24W Ø 300 mm
Đèn led ốp nổi MB Lingting vuông 8w MB02F-8W Ø 120 mm
Đèn led ốp nổi MB Lingting vuông 12w MB02F-12W Ø 170 mm
Đèn led ốp nổi MB Lingting vuông 20w MB02F-20W Ø 220 mm
Đèn led ốp nổi MB Lingting vuông 24w MB02F-24W Ø 300 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần COB MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led âm trần COB MB Lingting tròn 5w ATCOB5W Ø 85/105 mm
Đèn led âm trần COB MB Lingting tròn 10w ATCOB10W Ø 110/125 mm
Đèn led âm trần COB MB Lingting tròn 15w AT5738-15W Ø 160/190 mm
Đèn led âm trần COB MB Lingting tròn 20w AT5738-20W Ø 195/200 mm

Bảng báo giá đèn led mặt mờ đơn màu MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led âm trần mặt cong đơn màu MB Lingting tròn 5w ATTMM5W Ø 75/110 mm
Đèn led âm trần mặt mờ đơn màu MB Lingting tròn 7w ATTMM7W Ø 90/120 mm

Bảng báo giá đèn led mặt mờ 3 màu viền trắng viền vàng MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led âm trần mặt cong 3 màu MB Lingting tròn 5w ĐATMMVT5W3M Ø 80/110 mm
Đèn led âm trần mặt cong 3 màu MB Lingting tròn 7w ĐATMMVT7W3M Ø 90/120 mm

Bảng báo giá đèn led mặt cong viền trắng MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led âm trần mặt cong đơn màu MB Lingting tròn 7w ATMC7W Ø 90/110 mm
Đèn led âm trần mặt cong đơn màu MB Lingting tròn 12w ATMC12W Ø 110/115 mm

Bảng báo giá đèn led mặt cong viền trắng 3 màu MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led âm trần mặt cong 3 màu MB Lingting tròn 7w ATMC7W3M Ø 80/110 mm
Đèn led âm trần mặt cong 3 màu MB Lingting tròn 12w ATMC12W3M Ø 90/120 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn tuýp led nhôm nhựa T8 0.6m 10w MB Lighting MB-T8-60-10W 600 mm
Đèn tuýp led nhôm nhựa T8 1.2m 18w MB Lighting MB-T8-60-10W 1200 mm
Đèn tuýp led nhôm nhựa T8 1.2m 22w MB Lighting MBT8CT-120-22W 1200 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led thủy tinh MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn tuýp led thủy tinh T8 1.2m 20w MB Lighting T8TT120-20W 1200 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led liền máng bán nguyệt MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn tuýp led liền máng bán nguyệt T8 1.2m 36w MB Lighting MB-T8LMA 1-120-36W 1200 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T5 MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn tuýp led T5 0.3 m 4w MB Lingting MB-T530-4 300 mm
Đèn tuýp led T5 0.6 m 8w MB Lingting MB-T560-8 600 mm
Đèn tuýp led T5 0.9 m 12w MB Lingting MB-T590-12 900mm
Đèn tuýp led T5 1.2 m 16w MB Lingting MB-T5120-16 1200 mm

Bảng báo giá máng tuýp led MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Máng đơn 0,6m MB Lighting MB-M51-0,6 600 mm
Máng đơn 1,2m MB Lighting MB-M51-1.2 1200 mm
Máng đôi có chóa  1,2m MB Lighting 1200mm
Máng đôi không có chóa 1,2m MB Lighting 1200 mm

Bảng báo giá đèn led pha MB Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩmGiáKích thước
Đèn led pha MB Lingting 10w MB-PL2-10W
Đèn led pha MB Lingting 20w MB-PL2-20W
Đèn led pha MB Lingting 30w MB-PL2-30W
Đèn led pha MB Lingting 50w MB-PL2-50W
Đèn led pha MB Lingting 100w MB-PL2-100W
Đèn led pha MB Lingting 150w MB-PL2-150W
Đèn led pha MB Lingting 200w MB-PL2-200W
 Đèn led pha MB Lingting 10W MB-PL1-0.5-10W
 Đèn led pha MB Lingting 10W MB-PL1-0.75-10W
 Đèn led pha MB Lingting 10W MB-PL1-10W
 Đèn led pha MB Lingting 20W MB-PL1-0.5-20W
 Đèn led pha MB Lingting 20W MB-PL1-0.75-20W
 Đèn led pha MB Lingting 20W MB-PL1-20W
 Đèn led pha MB Lingting 30W MB-PL1-0.5-30W
 Đèn led pha MB Lingting 30W MB-PL1-0.75-30W
 Đèn led pha MB Lingting 30W MB-PL1-30W
 Đèn led pha MB Lingting 10W MB-PLĐM-10W
 Đèn led pha MB Lingting 20W MB-PLĐM-20W
 Đèn led pha MB Lingting 30W MB-PLĐM-30W
 Đèn led pha MB Lingting 50W MB-PLĐM-50W
 Đèn led pha MB Lingting 50W MB-PL1-0.5-50W
 Đèn led pha MB Lingting 50W MB-PL1-0.75-50W
 Đèn led pha MB Lingting 50W MB-PL1-50W
 Đèn led pha MB Lingting 100W MB-PL1-0.5-100W
 Đèn led pha MB Lingting 100W MB-PL1-0.75-100W
 Đèn led pha MB Lingting 100W MB-PL1-100W
 Đèn led pha MB Lingting 150W MB-PL1-0.5-150W
 Đèn led pha MB Lingting 150W MB-PL1-0.75-150W
 Đèn led pha MB Lingting 150W MB-PL1-150W
 Đèn led pha MB Lingting 200W MB-PL1-0.5-200W
 Đèn led pha MB Lingting 200W MB-PL1-0.75-200W
 Đèn led pha MB Lingting 200W MB-PL1-200W