Bộ nguồn 12/24V cho đèn âm nước – Đèn sân vườn

190.0001.290.000

 • Công suất 10w Giá bán 190.000 đ
 • Công suất 20w Giá bán 250.000 đ
 • Công suất 30w Giá bán 305.000 đ
 • Công suất 50w Giá bán 420.000 đ
 • Công suất 60w Giá bán 450.000 đ
 • Công suất 100w Giá bán 600.000 đ
 • Công suất 150w Giá bán 700.000 đ
 • Công suất 200w Giá bán 805.000 đ
 • Công suất 300w Giá bán 980.000 đ
 • Công suất 400w Giá bán 1.120.000 đ
 • Công suất 500w Giá bán 1.290.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
Xóa