Bộ nguồn 12/24V cho đèn âm nước – Đèn sân vườn

305.0002.250.000

 • Công suất 30w Giá bán 305.000 đ
 • Công suất 50w Giá bán 420.000 đ
 • Công suất 80w Giá bán 450.000 đ
 • Công suất 105w Giá bán 600.000 đ
 • Công suất 160w Giá bán 700.000 đ
 • Công suất 200w Giá bán 805.000 đ
 • Công suất 300w Giá bán 980.000 đ
 • Công suất 400w Giá bán 1.120.000 đ
 • Công suất 500w Giá bán 1.290.000đ
 • Công suất 600w Giá bán 1.450.000đ
 • Công suất 1000w Giá bán 2.250.000đ
 • Lưu ý: Đây là công suất nguồn cấp cho đèn, không phải công suất tiêu thụ. Công suất tiêu thụ của hệ thống đèn = tổng công suất các đèn + 5% công suất của nguồn.
 • Bảo hành: 24 tháng