Ke Nối góc thanh ray đèn châm

Phụ kiện Nối góc mạch điện đèn ray nam châm có thiết kế 2 đầu vừa với thanh ray, giữa là dây điện có thể uốn cong để đấu nối góc vuông giữa các thanh ray. Đây là bộ phận nối điện, cần thêm bộ ke nối góc vuông để bọc bên ngoài.