Khung móng đèn trụ sân vườn – Cột đèn ngoài trời

  • Mã sản phẩm: Rolux-KMDTSV
  • Kích thước: Đặt theo yêu cầu
  • Đướng cọc thép: Đặt theo yêu cầu
  • Chất liệu: Thép