14. Ô nhiễm ánh sáng là gì?

Ô nhiễm ánh sáng là gì?  – Là việc sử dụng ánh sáng quá mức cần thiết hoặc chiếu sáng không đúng, đặc biệt trong chiếu sáng công cộng gây hiện tượng chói loá, chiếu vào nhà dân và làm sáng bầu trời đêm được gọi là ô nhiễm ánh sáng.

Trả lời

Chat Zalo
0916773555