Liên hệ Hotline 0916.773.555 để nhận báo giá – tư vấn – đặt hàng

-40%
Original price was: 182.000₫.Current price is: 109.000₫.
-40%
Original price was: 204.000₫.Current price is: 122.000₫.
-40%
Original price was: 298.000₫.Current price is: 179.000₫.
-40%
Original price was: 216.000₫.Current price is: 130.000₫.
-40%
Original price was: 249.000₫.Current price is: 149.000₫.
-40%
Original price was: 364.000₫.Current price is: 218.000₫.
-40%
Original price was: 178.000₫.Current price is: 107.000₫.
-40%
Original price was: 200.000₫.Current price is: 120.000₫.
-40%
Original price was: 293.000₫.Current price is: 176.000₫.
-40%
Original price was: 211.000₫.Current price is: 127.000₫.
-40%
Original price was: 244.000₫.Current price is: 146.000₫.
-40%
Original price was: 360.000₫.Current price is: 216.000₫.
-35%
Original price was: 268.000₫.Current price is: 174.000₫.
-35%
Original price was: 299.000₫.Current price is: 195.000₫.
-35%
Original price was: 268.000₫.Current price is: 174.000₫.
-35%
Original price was: 299.000₫.Current price is: 194.000₫.
-40%
Original price was: 193.000₫.Current price is: 116.000₫.
-40%
Original price was: 222.000₫.Current price is: 133.000₫.
-40%
Original price was: 218.000₫.Current price is: 131.000₫.
-40%
Original price was: 260.000₫.Current price is: 156.000₫.
-40%
Original price was: 193.000₫.Current price is: 116.000₫.
-40%
Original price was: 222.000₫.Current price is: 133.000₫.
-40%
Original price was: 750.000₫.Current price is: 450.000₫.
-40%
Original price was: 1.170.000₫.Current price is: 702.000₫.
-40%
Original price was: 1.410.000₫.Current price is: 846.000₫.
-40%
Original price was: 840.000₫.Current price is: 504.000₫.
-40%
Original price was: 1.110.000₫.Current price is: 666.000₫.
-40%
Original price was: 1.444.000₫.Current price is: 866.000₫.
-40%
Original price was: 1.943.000₫.Current price is: 1.166.000₫.
-40%
Original price was: 1.943.000₫.Current price is: 1.166.000₫.
-40%
Original price was: 2.160.000₫.Current price is: 1.296.000₫.
-40%
Original price was: 2.160.000₫.Current price is: 1.296.000₫.
-40%
Original price was: 2.160.000₫.Current price is: 1.296.000₫.
-40%
Original price was: 2.160.000₫.Current price is: 1.296.000₫.
-40%
Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 900.000₫.
-40%
Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 900.000₫.
-40%
Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 780.000₫.
-40%
Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 780.000₫.
-40%
Original price was: 1.533.000₫.Current price is: 920.000₫.
-40%
Original price was: 1.533.000₫.Current price is: 920.000₫.
-40%
Original price was: 1.533.000₫.Current price is: 920.000₫.
-40%
Original price was: 1.533.000₫.Current price is: 920.000₫.
-40%
Original price was: 227.000₫.Current price is: 136.000₫.
-40%
Original price was: 289.000₫.Current price is: 173.000₫.
-40%
Original price was: 444.000₫.Current price is: 266.000₫.
-40%
Original price was: 456.000₫.Current price is: 274.000₫.
-40%
Original price was: 300.000₫.Current price is: 180.000₫.
-40%
Original price was: 233.000₫.Current price is: 140.000₫.
-40%
Original price was: 389.000₫.Current price is: 233.000₫.
-40%
Original price was: 152.000₫.Current price is: 91.000₫.
-40%
Original price was: 156.000₫.Current price is: 94.000₫.
-40%
Original price was: 289.000₫.Current price is: 173.000₫.
-40%
Original price was: 277.000₫.Current price is: 166.000₫.
-40%
Original price was: 367.000₫.Current price is: 220.000₫.
-40%
Original price was: 489.000₫.Current price is: 293.000₫.
-40%
Original price was: 556.000₫.Current price is: 334.000₫.
-40%
Original price was: 844.000₫.Current price is: 506.000₫.
-40%
Original price was: 367.000₫.Current price is: 220.000₫.
-40%
Original price was: 489.000₫.Current price is: 293.000₫.
-40%
Original price was: 556.000₫.Current price is: 334.000₫.
-40%
Original price was: 844.000₫.Current price is: 506.000₫.
-40%
Original price was: 1.067.000₫.Current price is: 640.000₫.
-40%
Original price was: 1.511.000₫.Current price is: 907.000₫.
-40%
Original price was: 4.550.000₫.Current price is: 2.730.000₫.
-40%
Original price was: 3.930.000₫.Current price is: 2.360.000₫.
-40%
Original price was: 4.550.000₫.Current price is: 2.730.000₫.
-40%
Original price was: 4.550.000₫.Current price is: 2.730.000₫.
-40%
Original price was: 4.716.000₫.Current price is: 2.830.000₫.
-40%
Original price was: 4.316.000₫.Current price is: 2.590.000₫.
-40%
Original price was: 4.750.000₫.Current price is: 2.850.000₫.
-40%
Original price was: 4.650.000₫.Current price is: 2.790.000₫.
-40%
Original price was: 5.866.000₫.Current price is: 3.520.000₫.
-40%
Original price was: 2.516.000₫.Current price is: 1.510.000₫.
-40%
Original price was: 2.516.000₫.Current price is: 1.510.000₫.
-40%
Original price was: 2.516.000₫.Current price is: 1.510.000₫.
-40%
Original price was: 2.516.000₫.Current price is: 1.510.000₫.
-40%
Original price was: 2.516.000₫.Current price is: 1.510.000₫.
-40%
Original price was: 2.516.000₫.Current price is: 1.510.000₫.
-40%
Original price was: 2.516.000₫.Current price is: 1.510.000₫.
-40%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 8.100.000₫.
-40%
Original price was: 5.933.000₫.Current price is: 3.560.000₫.
-40%
Original price was: 5.833.000₫.Current price is: 3.500.000₫.
-40%
Original price was: 7.966.000₫.Current price is: 4.780.000₫.
-40%
Original price was: 13.300.000₫.Current price is: 7.980.000₫.
-40%
Original price was: 7.330.000₫.Current price is: 4.399.000₫.
-40%
Original price was: 11.966.000₫.Current price is: 7.180.000₫.
-40%
Original price was: 8.166.000₫.Current price is: 4.900.000₫.
-40%
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 2.700.000₫.

Tổng hợp các mẫu đèn led tuýp led

-40%
Original price was: 149.000₫.Current price is: 89.000₫.
-40%
Original price was: 194.000₫.Current price is: 116.000₫.
-40%
Original price was: 110.000₫.Current price is: 66.000₫.
-40%
Original price was: 278.000₫.Current price is: 167.000₫.
-40%
Original price was: 84.000₫.Current price is: 50.000₫.
-40%
Original price was: 105.000₫.Current price is: 63.000₫.
-40%
Original price was: 367.000₫.Current price is: 220.000₫.
-40%
Original price was: 245.000₫.Current price is: 147.000₫.
-40%
Original price was: 173.000₫.Current price is: 104.000₫.
-40%
Original price was: 489.000₫.Current price is: 293.000₫.
-40%
Original price was: 322.000₫.Current price is: 193.000₫.
-40%
Original price was: 138.000₫.Current price is: 83.000₫.
-40%
Original price was: 183.000₫.Current price is: 110.000₫.
-35%
Original price was: 155.000₫.Current price is: 100.000₫.
-30%
Original price was: 100.000₫.Current price is: 70.000₫.
-40%
Original price was: 933.000₫.Current price is: 560.000₫.
-40%
Original price was: 589.000₫.Current price is: 353.000₫.
-40%
Original price was: 1.222.000₫.Current price is: 733.000₫.
-40%
Original price was: 2.666.000₫.Current price is: 1.599.000₫.
-40%
Original price was: 433.000₫.Current price is: 260.000₫.
-40%
Original price was: 622.000₫.Current price is: 373.000₫.
-40%
Original price was: 1.244.000₫.Current price is: 746.000₫.
-40%
Original price was: 866.000₫.Current price is: 520.000₫.
-40%
Original price was: 2.666.000₫.Current price is: 1.599.000₫.
-35%
Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 780.000₫.
-35%
Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 845.000₫.
-40%
Original price was: 480.000₫.Current price is: 290.000₫.
-40%
Original price was: 1.016.000₫.Current price is: 610.000₫.
-40%
Original price was: 800.000₫.Current price is: 480.000₫.
-40%
Original price was: 1.183.000₫.Current price is: 710.000₫.
-40%
Original price was: 500.000₫.Current price is: 300.000₫.
-40%
Original price was: 800.000₫.Current price is: 480.000₫.
-40%
Original price was: 1.125.000₫.Current price is: 675.000₫.
-40%
Original price was: 720.000₫.Current price is: 430.000₫.
-40%
Original price was: 800.000₫.Current price is: 480.000₫.
-40%
Original price was: 1.280.000₫.Current price is: 769.000₫.
-40%
Original price was: 3.466.000₫.Current price is: 2.080.000₫.
-40%
Original price was: 1.015.000₫.Current price is: 610.000₫.
-40%
Original price was: 1.093.000₫.Current price is: 659.000₫.
-40%
Original price was: 63.330₫.Current price is: 38.000₫.
-40%
Original price was: 81.110₫.Current price is: 48.670₫.
-40%
Original price was: 103.330₫.Current price is: 62.000₫.
-40%
Original price was: 102.220₫.Current price is: 61.330₫.
-39%
Original price was: 33.000₫.Current price is: 20.000₫.
-40%
Original price was: 330.000₫.Current price is: 198.000₫.
-40%
Original price was: 217.000₫.Current price is: 130.000₫.
-40%
Original price was: 199.000₫.Current price is: 119.000₫.
-40%
Original price was: 483.000₫.Current price is: 290.000₫.
-40%
Original price was: 217.000₫.Current price is: 130.000₫.
-40%
Original price was: 217.000₫.Current price is: 130.000₫.
-40%
Original price was: 353.000₫.Current price is: 212.000₫.
-40%
Original price was: 253.000₫.Current price is: 152.000₫.
-40%
Original price was: 751.000₫.Current price is: 451.000₫.
-40%
Original price was: 598.000₫.Current price is: 359.000₫.
-40%
Original price was: 790.000₫.Current price is: 474.000₫.
-40%
Original price was: 330.000₫.Current price is: 198.000₫.
-40%
Original price was: 606.000₫.Current price is: 364.000₫.
-40%
Original price was: 322.000₫.Current price is: 193.000₫.
-40%
Original price was: 468.000₫.Current price is: 281.000₫.
-40%
Original price was: 644.000₫.Current price is: 386.000₫.

Tổng hợp các mẫu Đèn led rọi ray

-40%
Original price was: 458.000₫.Current price is: 275.000₫.
-40%
Original price was: 608.000₫.Current price is: 365.000₫.
-40%
Original price was: 458.000₫.Current price is: 275.000₫.
-40%
Original price was: 608.000₫.Current price is: 365.000₫.
-40%
Original price was: 408.000₫.Current price is: 245.000₫.
-40%
Original price was: 533.000₫.Current price is: 320.000₫.
-40%
Original price was: 756.000₫.Current price is: 454.000₫.
-40%
Original price was: 408.000₫.Current price is: 245.000₫.
-70%
Original price was: 200.000₫.Current price is: 60.000₫.
-40%
Original price was: 158.000₫.Current price is: 95.000₫.
-40%
Original price was: 58.000₫.Current price is: 35.000₫.
-40%
Original price was: 55.000₫.Current price is: 33.000₫.
-30%
Original price was: 3.194.000₫.Current price is: 2.236.000₫.
-30%
Original price was: 1.278.000₫.Current price is: 895.000₫.
-30%
Original price was: 1.789.000₫.Current price is: 1.252.000₫.
-30%
Original price was: 1.321.000₫.Current price is: 925.000₫.
-40%
Original price was: 1.067.000₫.Current price is: 640.000₫.
-40%
Original price was: 1.067.000₫.Current price is: 640.000₫.
-40%
Original price was: 1.511.000₫.Current price is: 907.000₫.
-40%
Original price was: 1.511.000₫.Current price is: 907.000₫.
-40%
Original price was: 711.000₫.Current price is: 427.000₫.
-40%
Original price was: 711.000₫.Current price is: 427.000₫.
-40%
Original price was: 2.066.000₫.Current price is: 1.240.000₫.
-40%
Original price was: 3.633.000₫.Current price is: 2.180.000₫.
-40%
Original price was: 1.733.000₫.Current price is: 1.040.000₫.
-40%
Original price was: 1.883.000₫.Current price is: 1.130.000₫.
-40%
Original price was: 2.300.000₫.Current price is: 1.380.000₫.
-40%
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 960.000₫.
-40%
Original price was: 417.000₫.Current price is: 250.000₫.
-40%
Original price was: 230.000₫.Current price is: 138.000₫.
-40%
Original price was: 250.000₫.Current price is: 150.000₫.
-40%
Original price was: 230.000₫.Current price is: 138.000₫.
-40%
Original price was: 483.000₫.Current price is: 290.000₫.
-40%
Original price was: 483.000₫.Current price is: 290.000₫.
-40%
Original price was: 483.000₫.Current price is: 290.000₫.
-40%
Original price was: 860.000₫.Current price is: 515.000₫.
-40%
Original price was: 596.000₫.Current price is: 358.000₫.
-40%
Original price was: 1.183.000₫.Current price is: 710.000₫.
-40%
Original price was: 763.000₫.Current price is: 459.000₫.
-40%
Original price was: 463.000₫.Current price is: 278.000₫.
-40%
Original price was: 796.000₫.Current price is: 478.000₫.
-40%
Original price was: 983.000₫.Current price is: 590.000₫.
-40%
Original price was: 783.000₫.Current price is: 470.000₫.
-40%
Original price was: 617.000₫.Current price is: 370.000₫.
-40%
Original price was: 575.000₫.Current price is: 345.000₫.
-40%
Original price was: 533.000₫.Current price is: 320.000₫.
-40%
Original price was: 483.000₫.Current price is: 290.000₫.
-40%
Original price was: 800.000₫.Current price is: 480.000₫.
-40%
Original price was: 1.433.000₫.Current price is: 860.000₫.
-40%
Original price was: 1.630.000₫.Current price is: 980.000₫.
-40%
Original price was: 582.000₫.Current price is: 350.000₫.
-35%
Original price was: 104.000₫.Current price is: 68.000₫.
-35%
Original price was: 82.000₫.Current price is: 53.000₫.
-35%
Original price was: 71.000₫.Current price is: 46.000₫.
-35%
Original price was: 60.000₫.Current price is: 39.000₫.
-40%
Original price was: 4.833.000₫.Current price is: 2.900.000₫.
-40%
Original price was: 7.500.000₫.Current price is: 4.500.000₫.
-40%
Original price was: 11.166.000₫.Current price is: 6.700.000₫.
-40%
Original price was: 3.833.000₫.Current price is: 2.300.000₫.
-40%
Original price was: 278.000₫.Current price is: 167.000₫.
-40%
Original price was: 1.667.000₫.Current price is: 1.000.000₫.
-40%
Original price was: 2.800.000₫.Current price is: 1.680.000₫.
-40%
Original price was: 3.356.000₫.Current price is: 2.014.000₫.
-40%
Original price was: 5.111.000₫.Current price is: 3.067.000₫.
-40%
Original price was: 1.067.000₫.Current price is: 640.000₫.
-40%
Original price was: 1.511.000₫.Current price is: 907.000₫.
-40%
Original price was: 1.733.000₫.Current price is: 1.040.000₫.
-40%
920.0001.830.000
-40%
1.540.0002.420.000
-40%
2.100.0002.990.000
-40%
2.580.0003.720.000
-40%
3.830.0005.120.000
-40%
Original price was: 1.642.000₫.Current price is: 985.000₫.
-40%
Original price was: 2.346.000₫.Current price is: 1.410.000₫.
-40%
Original price was: 267.000₫.Current price is: 160.000₫.
-40%
Original price was: 433.000₫.Current price is: 260.000₫.
-40%
Original price was: 711.000₫.Current price is: 427.000₫.
-40%
Original price was: 1.067.000₫.Current price is: 640.000₫.
-40%
Original price was: 4.190.000₫.Current price is: 2.515.000₫.
-40%
2.040.0002.940.000
-40%
Original price was: 5.833.000₫.Current price is: 3.500.000₫.
-40%
Original price was: 4.167.000₫.Current price is: 2.500.000₫.
-40%
4.000.0005.340.000
-40%
1.860.0002.820.000
-40%
Original price was: 708.000₫.Current price is: 425.000₫.
-51%
Original price was: 512.000₫.Current price is: 250.000₫.
-40%
Original price was: 375.000₫.Current price is: 225.000₫.
-40%
Original price was: 283.000₫.Current price is: 170.000₫.
-20%
Original price was: 637.200₫.Current price is: 509.760₫.
-20%
Original price was: 408.100₫.Current price is: 326.480₫.

địa chỉ bán đèn led miễn phí vận chuyển - FreeShip
Miễn phí vận chuyển với mọi đơn hàng khi đặt mua đèn led tại Denhoanggia.vn
Liên hệ ngay Hotline: 0916.773.555 hoặc Chat Zalo 0916.773.555

Đèn LED tại Ba Vì

Cung cấp đèn LED giá rẻ tại Ba Vì

Hãy đến với đèn Led Hoàng Gia, để có những sản phẩm đèn led giá rẻ nhất, sản phẩm chất lượng nhất.

Mua đèn LED hãng nào tốt?

LED là công nghệ chiếu sáng hiện đại nhất hiện nay. Công nghệ LED ra đời dựa trên tính phát quang của chất bán dẫn.

Đèn LED có những ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với các thế hệ đèn huỳnh quang, compact hay sợi đốt thông thường. Ưu điểm đầu tiên của đèn LED phải nói đến là tiết kiệm điện năng giảm được chi phí rất lớn cho người sử dụng. Đèn LED có tuổi thọ cao, ánh sáng đều không gây hại cho mắt. Thân thiện với môi trường, không gây hại cho sức khỏe vì không dùng thủy ngân hay bột huỳnh quang như các thế hệ đèn cũ.Thiết kế đẹp, sang trọng.Với những ưu điểm đó, đèn LED đã trở nên thân thiện với người tiêu dùng và rất được ưa thích.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hãng cung cấp đèn LED được sản xuất ở Việt Nam, nhập khẩu hay những sản phẩm đèn LED Trung Quốc trôi nổi trên thị trường. Để chọn cho mình những sản phẩm đèn LED tốt, chất lượng là điều không hề dễ dàng.

Bài viết xin chia sẻ địa chỉ bán đèn LED uy tín chất lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như toàn quốc.

Địa chỉ bán đèn LED giá rẻ, uy tín, chất lượng ở Ba Vì Hà Nội

Ba Vì là một huyện bán sơn địa, nằm Tây Bắc của thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Huyện gồm 43 xã: Ba Trại, Ba Vì, Cẩm Lĩnh, Cam Thượng, Châu Sơn, Chu Minh, Cổ Đô, Cổ Đông, Đông Quang, Đồng Thái, Đường Lâm, Hòa Thuận, Khánh Thượng, Kim Sơn, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Sơn Đông, Tân Đức, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Tây Đằng, Thái Hòa, Thanh Mỹ, Thuần Mỹ, Thụy An, Tích Giang, Tiên Phong, Tòng Bạt, Trạch Mỹ Lộc, Trung Hưng, Trung Sơn Trầm, Vân Sơn, Vạn Thắng, Vật Lại, Xuân Sơn, Yên Bài.

Quận Ba Vì có quá trình đô thị hóa rất mạnh mẽ. Nhu cầu sử dụng đèn LED tại Sơn Tây đang không ngừng tăng. Đánh giá được cơ hội đó, Đèn Led Hoàng Gia hiện đang phân phối đèn LED giá rẻ, chất lượng Việt tại Sơn Tây.

Nhà Phân phối đèn LED tại Ba Vì Hà Nội UY TÍN – GIÁ RẺ

Điện thoại: O916.773.555 / 0986.890.019

Email: info@denhoanggia.vn

Trụ sở: Số 6, ngõ 24 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Liên hệ ngay với hotline để có báo giá đèn LED tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Các loại đèn LED phân phối ở Ba Vì:

Các dòng đèn led tại Thanh Xuân, Led Hoàng Gia phân phối như:

  • Đèn LED công nghiệp: đèn led nhà xưởng, đèn led đường, đèn led pha,…
  • Đèn LED trang trí: Đèn led âm nước, đèn led âm đất, đèn led chùm, Đèn led dây, đèn led quảng cáo…

Ưu đãi cho khách hàng mua đèn LED ở Ba Vì?

  • Led Hoàng Gia phân phối chính hãng đèn LED thương hiệu đèn LED Việt các hãng như: TLC, Rạng Đông, Điện Quang. Các sản phẩm đều rõ nguồn gốc xuất xứ, tem bảo hành, tem chống hàng giả của hãng.
  • Tự hào là Nhà phân phối đèn led  Việt chính thức của các hãng đèn LED cao cấp TLC lighting, Rạng Đông, Điện Quang nên giá thành luôn rẻ nhất, chất lượng tốt nhất.
  • Đèn led được giao ngay sau khi đặt tại chân công trình, miễn phí giao hàng tại Ba Vì, Hà Nội.
  • Tất cả các sản phẩm được bảo hành chính hãng 24 tháng.
  • Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo.
  • Chiết khấu cao với đơn hàng lớn và đại lý phân phối của Led Hoàng Gia.

—————————————————–

Đèn LED tại Ba Đình

Đèn LED tại Bắc Từ Liêm

Đèn LED tại Cầu Giấy

Đèn LED tại Đống  Đa

Đèn LED tại Hà Đông

Đèn LED tại Hai Bà Trưng

Đèn LED tại Hoàn Kiếm

Đèn LED tại Hoàng Mai

Đèn LED tại Long Biên

Đèn LED tại Nam Từ Liêm

Đèn LED tại Tây Hồ

Đèn LED tại Thanh Xuân

Đèn LED tại Sơn Tây

Đèn LED tại Ba Vì

Đèn LED tại Chương Mỹ

Đèn LED tại Đan Phượng

Đèn LED tại Đông Anh

Đèn LED tại Gia Lâm

Đèn LED tại Hoài Đức

Đèn LED tại Mê Linh

Đèn LED tại Mỹ Đức

Đèn LED tại Phúc Thọ

Đèn LED tại Phú Xuyên

Đèn LED tại Quốc Oai

Đèn LED tại Sóc Sơn

Đèn LED tại Thạch Thất

Đèn LED tại Thanh Oai

Đèn LED tại Thanh Trì

Đèn LED tại Thường Tín

Đèn LED tại Ứng Hòa

Trả lời